Bridgeforlaget

Lær bridge 1: Hvad er bridge?

 

Kan du spille kort, men ikke bridge, så åbner en ny, utrolig verden sig. Spiller du allerede bridge, kan du bruge disse artikler til at hjælpe venner og bekendte i gang. Print artiklerne og gå i gang med kort i hænderne.

Kortspillet er mindst 3000 år gammelt; kontraktbridgen er fra 1925. Spillet blev opfundet af amerikaneren Vanderbilt på et krydstogt. Bridge er siden blevet kaldt det mest geniale spil, menneskehjernen har udtænkt. Den enorme popularitet kan til dels tilskrives det brede spektrum af menneskelige egenskaber, spillet udfordrer: Fantasi, logisk sans, etik, psykologi, samarbejdsevne, selvdisciplin osv. Men også spillets astronomiske muligheder er fascinerende: Kortene kan fordeles på 1 milliard x 1 milliard x 20 milliarder måder til de fire spillere! Ingen bliver nogensinde udlært...

Bridgens ide: To faste par dyster mod hinanden, og man er altid makker med spilleren over for sig selv. Spillerne benævnes efter verdenshjørnerne:

 

 

Bridgespillet er udviklet af whist, men i bridge gælder det altid om at tage stik og esset er altid højest. Først skal hvert par dog fortælle - melde - hvor mange stik det vil tage. Man kan passe eller melde et antal stik over seks. Man kan melde med en bestemt farve som trumf (se nedenfor), eller man kan melde uden trumf = ut = sans. Som vi senere skal se, kan de fire spillere hele tiden byde over hinanden, til der kommer tre passer i træk. Meldingerne går med uret rundt, undertiden kun én gang (alle skal have chancen for at byde), undertiden mange gange (tre passer i træk lukker af).

Hvis Syd først har meldt spar, og slutmeldingen (kontrakten) kommer til at lyde på 10 stik med spar som trumf hos Nord-Syd, skal Syd bestyre både sine egne og makkers kort: Han bliver spilfører. At spar er trumf vil sige, at en spiller kan stikke med spar, hvis han ikke kan følge farve - bekende. Dette gælder for såvel spilfører som de to modspillere.

Spilleren til venstre for spilfører, i dette tilfælde Vest, skal spille ud, hvorefter Nord lægger sine kort ned og bliver "blind". Den blinde skal udelukkende parere ordre fra makker. På den måde kan både spilføring og modspil planlægges langt nøjere end i whist.

Er I fire samlet til en øvelse med kort i hænderne? Del kort ud (start med spilleren til venstre og giv ét ad gangen). Prøv at snakke (ikke melde) jer frem til en kontrakt (fx 7 stik med hjerter som trumf eller 9 stik uden trumf) og en spilfører. Gennemfør spillet, idet den blinde blot spiller de kort, spilfører beder om.