Bridgeforlaget

Lær bridge 8: Knib fjendens honnørkort

 

I bridge er der, som du ved, altid en blind makker. Det indebærer, at spilfører kan foretage en nøje planlægning af spillet. En dygtig spiller kan af og til gennemskue hele forløbet, så snart der er kommet et åbningsudspil - altså se 12 stik frem i spillet.

 

En af de finesser, spilfører kan benytte sig af og forudberegne, er en knibning. At knibe vil sige at "fange" en af modpartens honnører, eller i hvert fald undgå at det pågældende honnørkort giver stik.

 

  D B 10 2
  K 6 5
  E K D 10
  K 9

 

   3
   D B 10 3
   B 8 7
   B 6 5 3 2
          K 9 4
          E 7 4
          9 6 5 4
          D 7 4
 

 

 E 8 7 6 5
 9 8 2
 3 2
 E 10 8

____________________________________________________________

 

Vest Nord Øst Syd
pas 1 pas 1
pas 4 pas pas
pas
 
Udspil fra Vest: D.
 

Meldingerne: Med sit svar lovede fru Olsen i Syd mindst 6 HP (husker du 6-point grænsen fra sidste lektion?), og hr. Olsen nordpå havde 18 HP + 1 SP for doubletonen i klør, nok til at satse på udgang (han kunne se mindst 25 point sammen med makker). Man kan ikke altid konstatere, om man råder over 26 point eller måske kun 25.

Et råd: Har du og din makker mindst 25 point og muligvis flere, så prøv bare en udgang. Har I højst 25 point, så stop i delkontrakt.

Fru Olsen sydpå stak den udspillede D med bordets K og så Øst tage stikket med esset. Hjerter retur skaffede Vest stik for 10 og B. 2 vestfra gik til bordets konge.

Spilfører, der skulle bruge resten af stikkene, førte nu D i marken; da Øst lod gå, lagde hun lavt fra hånden. Syd gentog den vellykkede knibning af K ved at spille bonden gennem Øst og fik på den måde let resten af stikkene. Præcis 10 stik.

 

Fru Olsens succes afhang af K's placering på Østs hånd, en 50% chance; derimod ville chancen for at fange kongen ved at starte farven med esset være yderst beskeden.