Bridgeforlaget
Danmarks Bridgeforbund. Vil du vide mere om verdens sjoveste kortspil?

 

Danmarks Tankesports-Forbund

 

Danmarks Tankesports-Forbund er paraplyorganisation for Danmarks Bridgeforbund, Dansk Backgammon Forbund, Dansk Go Forbund, Dansk L'Hombre Union, Dansk Skak Union, Dansk Tarokforbund og Mahjong Danmark.

 

Danmarks Tankesports-Forbund
Hørkær 32B, 2730 Herlev
T: 4847 5213 • E: dbf@bridge.dk

 

Danmarks Bridgeforbund

Hørkær 32B, 2730 Herlev
T: 4847 5213 • E: dbf@bridge.dk

 

Dansk Backgammon Forbund

Dansk Backgammon Forbund

Formand: Allan Christensen, Vangedevej 231, 3. th., 2870 Dyssegård • M: 2066 3402 • E: info@dbgf.dk

 

Dansk Go Forbund

Formand: Rasmus Bisschop-Larsen • E: rb-l@mail.com

Sekretær: Kasper Frederiksen T: 4056 0634 • E: sekretaer@danskgoforbund.dk

 

Dansk L'Hombre Union

Formand: Palle Lausten • T: 7575 3530 • M: 2423 6765 • E: formand@lhombre.dk

Turneringsplanlægning: Leif Vesterlund • T: 6596 1484 • M: 2167 4232 • E: inger@vesterlund.dk

 

Dansk Skak Union

Formand: Poul Jacobsen • T: 4083 3616 • E: formand@skak.dk

Kasserer: René Baarup-Christensen • M: 2088 5662 • E: kasserer@skak.dk


Dansk Tarokforbund

Formand: Ole Brun Madsen, Hougårdsvej 31, 8220 Brabrand • T: 8626 5017 • E: formand@dansk-tarok.dk


Mahjong Danmark 

Formand: Tina Christensen • M: 2125 9153 • E: mahjong@mahjong.dk