Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » RE: Genoptagelse af bridge

RE: Genoptagelse af bridge

E-mail notifications
 
 

Vi vil gerne på sekretariatets vegne orientere om den vejledning, som DBf kan yde vedr. genoptagelse af bridge.

Det er sådan, at DBf´s hovedbestyrelse har besluttet, DBf ikke vil komme med egne anbefalinger og retningslinjer til klubberne om genoptagelse af bridge.

Derfor er der også på DBfs hjemmeside informeret om den genåbning og de retningslinjer, der trådte i kraft den 8. juni - se link her http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25042

Samtidig sidder sekretariatet klar ved telefonerne til at vejlede klubber, der ønsker sparring omkring genåbningen og genoptagelse af bridge. Vi opfordrer derfor til at kontakte os, såfremt I har brug for sparring.

Forud for genåbningen har DBf via Tankesports-forbundet været til skype-møder i Kulturministeriet om genåbningen. Der kan fra myndighederne ikke forventes anbefalinger specifikt om bridge – hverken hos Sundhedsmyndighederne eller hos Kulturministeriet. Men som I kan i Kulturministeriets retningslinjer er tankesport nævnt specifikt – dvs. bridge, skak m.v.

 

Jeg (CFU) kan også oplyse, at jeg for en måned siden spurgte Sundhedsstyrelsen konkret om genoptagelse af bridge, hvor svaret var at Sundhedsstyrelsen kun udstikker generelle retningslinjer for at forebygge smitte med ny coronavirus og ikke kan yde konkret sundhedsfaglig sparring.

 

Formelt set er der kun meget få krav. Det handler primært om et samlet deltagerantal på 50 og et areal svarende til 2 kvm pr. person. Disse krav kan de fleste godt overholde- og endnu flere kan, hvis begrænsningen på deltagerantallet senere hæves.  En god hygiejne er naturligvis også påkrævet. Dertil kommer naturligvis, at klubben skal sikre sig, at medlemmer med sygdom og symptomer ikke møder op - ligesom personer i riskogruppe skal orientere sig i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

I sekretariatet har vi lavet en simulering på fire personer omkring et bridgebord på 80 x 80 cm. Når spillerne sad i deres naturlige positioner, var afstanden til sidemandens næsetip 110 cm. Men det kan  variere undervejs i spillet. Når to sidemænd læner sig ind over bordet, er næsetipperne ca. 18 cm indenfor bordkanten. Dermed kræves et bord på ca. 180 x 180 cm, hvilket i sagens natur giver nogle andre uhensigtsmæssigheder. Anvendelsen af en gennemsigtig skærm er et forsøg på at løse dette problem. Men i sidste ende er det klubberne, som tager beslutningen. Og det er det enkelte medlem, der skal beslutte, om lysten til at spille bridge står mål med risikoen.

 

Som sagt tøv ikke med at kontakte os både på sekretariatstelefonen eller på vores mobilnumre:

Morten: 5050 8396

Charlotte: 2222 9926

Med venlig hilsen

Morten Henningsen/Charlotte Fuglsang

 

 

Reply

Replies

 
 
 

Langt om længe kom sekretariatet så ud af busken:

Jeg (CFU) kan også oplyse, at jeg for en måned siden spurgte Sundhedsstyrelsen konkret om genoptagelse af bridge, hvor svaret var at Sundhedsstyrelsen kun udstikker generelle retningslinjer for at forebygge smitte med ny coronavirus og ikke kan yde konkret sundhedsfaglig sparring.

Megen "hvad nu hvis"-snak kunne have været undgået her på debatten, hvis disse oplysninger for lang tid siden var blevet opsøgt og kommunikeret videre til os ude bag ved skærmene.

Men hvad, bedre sent end aldrig.

Reply
 

DBFś hovedbestyrelse har besluttet ikke at komme med egne anbefalinger og retningslinjer til klubberne!

og samtidig informerer I om at Sundhedsstyrelsen heller ikke vil komme med konkrete retningslinjer. Det hænger da slet ikke sammen. Vi har da forbundet for at vejlede netop i de situationer, hvor man ikke kan få tilstrækkelig viden fra myndighederne. Hvad betaler vi ellers kontingent til?

I skriver, at der kun er få ting at forholde sig til. Så prøv lige at læse hjemmesiderne til jeres kolleger i Norge og Sverige! Der får medlemmerne en udførlig gennemgang af mange forskellige problemstillinger, og det understreges, at der er tale om minimumsretningslinjer.

Om afstandsspørgsmålet siger nordmændene, at en minimums størrelse på 1,42 x 1,42 m bør man have. Bemærk der står BØR. 

Og hos svenskerne opfordrer man til, at alle bridgeborde (80 x 80 cm) forsynes med et polykarbonat kryds.

At I på sekretariatet laver en undersøgelse med 4 spillere der viser, at I har en afstand på 110 cm mellem modstanderne er ad den mest useriøse undersøgelse, der er lavet i Niels Bohrs eget land. Problemet om at overholde afstandskravet på 1 m vedrører alle bridgespillere i Danmark, og se på billeder af bridgespillere, mange sidder med næsen lige over bordkanten (som Ib Axelsen fortæller at han gør) og nogle med næsen ind over bordet. Det er retningslinjer for alle bridgespillere der efterlyses.

Sekretariatet har set problemet med næser indover bordet og gør sig lystig over, at skulle man opfylde 1 m kravet, så skulle bordet være 1,8 x 1,8 m. Og det kan enhver jo se er tåbeligt, så hellere spille med 53 cm afstand til en mulig smittebærer🤪. Det problem har de mere kløgtige nordmænd løst: spillere bør ikke bøje sig ind over bordet! Og i Norge anstrenger man sig for at efterleve anbefalingerne.

pyt nu med sekretariatets lille hapening med "bridgebords opstillinger og nedgørende vitser, det væsentlige problem er, at DBFś hovedbestyrelse lader den danske bridgeverden i stikken ved ikke at ville komme med anbefalinger om hvordan afstandskravet kan overholdes.

Måske vil de komme ud af busken ved at svare på: vil I anbefale borde på 1,42 x 1,42 m, ja eller nej?

Vil I anbefale polykarbonat kryds på 150 x 68 cm til bridgebordene, ja eller nej?

Hvis ikke, så hils strudsen nede i busken.

venlig hilsen

Kristian

Reply
 

Undskyld Kristian, men dette indlæg synes jeg simpelt hen er for nedladende!

 

Forbundet har jo netop svaret på at de har været i kontakt med myndighederne og at det er op til dig og mig og resten af bridge Danmark at vurdere hvor meget vi vil risikere. Har vi almindelige bridgeborde og max. 50 spillere pr. lokale og 2 kvadratmeter pr. spiller i lokalet så overholder vi kravet. Synes vi ikke det er godt nok er vi da velkommen til at gøre yderligere.

 

Dermed har forbundet jo allerede svaret nej til dine to spørgsmål, fo de vil ikke anbefale strengere krav end dem myndighederne kommer med. Men det er da ikke ensbetydende med at I i jeres klub kan gøre tingene endnu mere sikker for smitte.

Reply
 

Der har været diskuteret forskellige sikkerhedsforanstaltninger, hvor både eget helbred er i fokus, men naturligvis også hensynet til andres helbred.


Jeg har i anden streng foreslået, at hvis man er nervøs for at røre ved kort og meldekasser, som andre har rørt ved, kunne man spille med handsker af nitril. Det har nogen så ment, ikke kunne lade sig gøre, fordi det sikkert er det samme som med latexhandsker. Og så længe ingen har prøvet, kan alle jo gratis mene alt hvad de vil.


Som et banebrydende forskningseksperiment spillede jeg i går aftes til sommerbridge 30 spil med nitrilhandsker i 2 × 1¾ timer. Det gik fint. Det havde da nok været fedest uden, men det gik rigtig fint. Hænderne bliver hverken varme eller specielt fugtige. Grebet er virkelig udmærket - fin balance mellem at være ru og glatte. Man kan både tælle, sortere og blande kortene samt spille dem helt uden problemer. Alt kan håndteres.


Det skal bemærkes, at nitrilhandsker er hvad f.eks. medarbejderne henne i supermarkedet har på, hvor de er arbejdsmiljøgodkendt til at folk kan have dem på i lang tid og udføre alt arbejde med dem på. Arbejdstilsynet har næppe overvejet, om man kan spille kort med dem - men det kan man altså godt, hvis man føler sig sikrest således.

Reply