Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » RE: Gode råd ref. Dansk Bridge

RE: Gode råd ref. Dansk Bridge

E-mail notifications
 
 

Kære alle,

Dette er en opfølgning på tidligere tråd om "Distribution af Dansk Bridge", men når jeg vælger at starte en ny tråd, så er det for at vende blikket. Fra en klage over beslutningen til hvordan kan vi bedst gennemføre denne beslutning, som tydeligvis allerede er truffet. 

Mht App'en, så håber jeg meget, at I vil tænke nogle nye funktionelle tanker. Lad os tage det problem Helle Thrane nævner med at læse kommentarer og se meldinger og kortfordelinger på een gang. En simpel APP vil bestemt give en uacceptabel læsning, men det kan løses ved at man laver en funktionalitet i App'en, hvor man ved et tryk på en knap kan få åbnet et special vindue som indeholder disse tre elementer på samme "side". Måske kan man tænke kreative tanker om annonceringen også?  Vi er alle interesserede i at få minimeret omkostningerne til bladet, og til det hører gode betingelser for annoncører. Hvad hvis I kontaktede nogle af de store annoncører (ex. Christian Reinholdt), og diskuterede hvordan deres behov for at blive set blev bedst opfyldt. Måske med nogle tag-lines ala "Bridgerejser med Reinholdt", og når man "åbnede" den tagline så fik man et seperat vindues-opslag som det der pt. findes på bagsiden. Måske kunne taglines spredes ud på flere sider? Som tag-line fylder de jo ikke så meget som de gør i det fysiske blad. Eller hvad hvis man åbnede taglinien, og ville i kontakt med annoncøren, og dette kunne man gøre ved at trykke på en knap, der åbnede en email.  Eller måske kunne der tænkes endnu mere kreative tanker - det kræver bare at I tager dialogen med annoncørerne FØR I fryser APP'en til den simpel "copy paste" af det man får med en avis på nettet. 

Mht. udsendelse af de fysiske blade, så håber jeg også, at I vil gøre jeres til at udvikle dette koncept bedst muligt. Altså ikke bare lade det være op til klubberne en af gangen at klare opgaven. Igen spørg brugerne og lyt til hvor de ser de største udfordringer. Jeg tænker at man som minimum skal have 10% flere blade tilsendt end der er medlemmer i den enkelte klub. For der er ALTID noget der går galt i sådan en klub-distribution, og så er det vigtigt at have nogle ekstra kopier af bladet så der ikke er nogen der bliver snydt for bladet. Og mht til passive medlemmer, som ikke kommer i nogle klubber løbende, så kan jeg ikke se hvorfor dbf ikke kan tilbyde en udsendelse af bladet til dem, selvfølgelig imod betaling for udsendelsen. Måske var der nogle ikke passive medlemmer der ville ønske at modtage sammen service. Og hvis de betaler for det, og dbf organiserer arbejdet så det ikke skal foregå ad hoc, så synes jeg det må være ok.  

Så lad dette være en opfordring til gode råd og dåd om hvordan vi bedst muligt kan få Dansk Bridge i fremtiden. Måske vil vi ovenikøbet i fremtden få en masse NYE spændende muligheder i en digital version af Dansk Bridge. 

mvh

Helle

 

 

Reply

Replies

 
 
 

Kære Helle,

 

Tak for et dejligt konstruktivt indlæg. Da forslaget blev fremlagt for HB glædede jeg mig især over at det blev nævnt at det nye format understøttede interaktive muligheder. 

Jeg tænkte straks:

- kortdiagrammer hvor man kan spille spillene stik for stik.

- mulighed for kommentarer til arktiklerne. 

- mulighed for straksafstemning i 'Meld med eksperterne'. 

- og der er helt sikkert mange andre ideer som viskal hjælpe hinanden med at få.

 

Hvis dette lykkes så tror jeg at mange vil vælge at bruge app'en i stedet for det trykte blad.

Men lad mig minde om at vores sekretariat jo ikke er verdens største og festival og BC3 har givet prioritet henover sommeren, så det sker ikke i morgen.

 

Bedste bridge hilsner

Ole

Reply
 

Hej Ole

- kortdiagrammer hvor man kan spille spillene stik for stik.

Tænker du på alle 52 kort synlige, eller skal det være noget med modspil med lukkede kort?

Mvh. Ib Axelsen

 

Reply
 

Spurte for nogen tid siden, om man kunne abonnere på bladet og få det tilsendt mod betaling af porto, men fik at vide, at den service agtede man at afskaffe,

Venlig hilsen

Jørgen Kromann

Reply
 

Hej Ib,

 

Jeg kender ikke nærmere til de interaktive muligheder. Men i oplægget til HB blev nævnt at der var interaktive muligheder. Så jeg venter spændt på at der bliver tid til at undersøge og udfordre disse muligheder.

Jeg tror at succesen af den digitaliserede version af Dansk Bridge har en klar sammenhæng med at få brugt disse muligheder. Det ville jo være fantastisk om f.eks. spil på de blå sider kunne afspilles kort for kort af læserne.

Men netop nu synes jeg det gælder om at få ideerne på bordet og så håbe at redaktricen og vores it ansvarlige kan komme op med nogle løsninger. Men som nævnt så skal vi nok væbne os med lidt tålmodighed.

 

Bedste bridge hilsner

Ole

Reply
 

Kære Helle

 

Tak fordi du skaber en ny tråd.  Et er DBfs beslutninger om distribution af Dansk Bridge, noget andet er indhold i en Dansk Bridge App.  Noget tyder på, at man indledningsvis har blandet de to ting sammen og bruger kræfter på at skabe en App version 0.0 som blot skal vise det aktuelle indhold af Dansk Bridge.  Sammenblandingen er problematisk og misbrug af ressourcer.

 

Man kan sagtens uden at være på nettet læse Dansk Bridge på iPad og formentlig også på andre 'tablets'.  Det er kun et spørgsmål om at hente bladet (i PDF-version) fra DBfs hjemmeside og få det vist i en passende App på det apparat man har til rådighed -- fx. Adobe Acrobat, der er gratis. Et alternativ er at sende PDF-versionen til en Kindle (fysisk eller simuleret) via Amazon som skal 'massere' PDF-filen først.  Naturligvis må man forvente at DBf vil vejlede brugere om mulighederne.

 

Samtidig dukker vanskelighederne op.  Læsbarheden af Dansk Bridge på en fysisk Kindle af tidlig herkomst er utilfredsstillende, men fin på en simuleret version på en iPad ( også version Mini) eller en (Android) 'tablet'. Væsentlige forskelle er skærmstørrelse og skærmopløsning.  Dog spiller det også en rolle om skærmen er aktiv som en computerskærm eller om hele skærmen gendannes for hver lille ændring (som tidlige versioner af Kindle baseret på e-ink skærme gør).

 

De fysiske forskelle mellem apparater til gengivelse af 'bøger' spiller også en rolle for hvilke faciliteter man kan realisere i en App.  Fx vil det næppe give en god oplevelse at læse en normal artikel fra Dansk Bridge på en smartphone, medmindre den har en skærm på størrelse med en 'tablet'.  Og brug af en fysisk Kindle (der ikke er simuleret på en 'tablet') vil næppe kunne udnyttes til dynamisk gengivelse af et spil bridge.

 

Det forekommer mig halsløs gerning at udvikle en Dansk Bridge App version 0.0 uden først at have haft en grundig diskussion af, hvad App-en skal kunne på lang sigt.  Den tråd du her har skabt synes velegnet til netop denne diskussion.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Steensgaard

 

Reply
 

Tak for en klar redegørelse for centrale problemer. Jeg er også bange for, at der spildes penge.

 

Reply
 

Jeg synes man skal passe på med for mange interaktive ting man bare bliver forvirret af.

Nå men min væsentligst indvending er, at jeg synes man bør gå væk fra at skrive i spalter i onlineversionen. Jeg oplever at jeg hele tiden kommer for langt ned. Det bliver meget besværligt at læse.

Og som jeg frygtede læser jeg meget mindre i bladet i online versionen. Før læste jeg det fra ende til anden nærmest den dag det kom ind af døren. Nu er der gået 14 dage og jeg har kun læst to-tre artikler. Bl. andet fordi jeg som ovenfør anført synes at det er ret besværligt at læse.

 

 

Reply
 

Det lyder som om, at alle accepterer, at Maj og Juni udgaven ikke mere kommer i papirudgaven. Begrundelsen er pengemangel.

Men I alle klubber er der en bredde, som sikrer økonomien, og så træffer bestyrelsen/generalforsamlinen beslutning om, hvordan
pengene skal bruges på elite og bredde. Det er næppe nogen hemmelighed, at "bredden" i bridgeklubberne har en høj gennemsnitsalder. Der vil være mange, der ikke får læst de to blade, som de via kontingentet har betalt for.
 
Det må være meget vigtigt for DBF, at deres vigtigste kommunikationsmiddel til medlemmerne også bliver læst!
 
Jeg vil derfor foreslå, at der i klubberne laves en undesøgelseat vi den første bridgeaften bruger 5 minutter til at spørge
medlemmerne: “Hvor mange har læst de to digitale numre for maj og juni måned?”Afstemning er håndsoprækning, og der kan kun stemmes én gang, hvis man spiller i flere klubber (eks. tirsdag og torsdag). Dette er selvfølgelig ikke seriøst nok for DBF, men det vil give bestyrelsen et billede af stemningen i klubberne.
 
Resultatet kan meddeles DBF eller skrives ind på denne debatside.
 
Reply
 

Oles omsorg for os ældre føles lidt omklamrende. Jeg er medlem af to bridgeklubber og al kommunikation mellem disse klubber og medlemmerne foregår via internettet. 

 

Den ene klub har ca. 180 medlemmer, hvoraf højst 15 er erhvervsaktive. Vi har to åbne huse om ugen i sommerperioden, og tilmeldingen sker via en internetside – ikke pr. telefon, og ikke pr. e-mail. Det ser ikke ud til på nogen måde at begrænse medlemmernes lyst til at spille åbent hus.

 

Begge klubber har resultatformidling alene via internettet. Begge klubber opkræver kontingent via internettet. Den ene klub accepterer at man betaler kontingentet kontant på en spilleaften, og det er endda den med størst andel af erhvervsaktive. I klubben med få erhvervsaktive skal man  betale kontingent ved bankoverførsel, og det gør folk så. I begge klubber forventes man at fremlægge systemkort. Det gør spillerne så i ret høj grad (dog ikke alle). Systemkortene er typisk udfyldt på DBf's elektroniske blanket og printet ud.

 

Min pointe er at vi medlemmer af bridgeklubber ikke er internetanalfabeter, selv om vi som hovedregel er ældre mennesker. Oles særlige vilje til at beskytte os mod at læse tidsskrifter på internettet er derfor muligvis skudt forbi.

 

I øvrigt er Oles forslag til en læserundersøgelse en god ide. Man skal i den forbindelse ikke kun henvise til de numre der kun udkom på nettet; man skal også spørge til hvor mange der læste det seneste foregående nummer som også udkom på papir, så man har noget at sammenligne med.

Reply
 

Jeg læser ikke Oles indlæg som bekymring for de meget få medlemmer der ikke har en internetforbindelse.

 

Jeg kan kun se en antagelse om at langt færre læser netudgaven af de to "sommerudgivelser" end tilfældet er med papirudgaverne. Jeg tror bestemt at den antagelse er korrekt. Jeg har stillet mig selv det spørgsmål, som Ole rejser, og jeg må erkende, at jeg slet ikke får læst bladet i samme omfang som papirudgaven. Tres sider på en skærm er ret uudholdeligt!

 

Jeg skal nok lave den læserundersøgelse, Ole efterspørger, i mine to klubber. Spørgsmålet kan vel med Jens Brix' tilføjelse formuleres som så: Har du læst de to udgaver af Dansk Bridge (maj og juni) som kun udkom på nettet:

 

a) i samme omfang som papirudgaverne
b) i væsentligt mindre omfang
c) overhovet ikke.

 

Jeg vil i øvrigt tro, at svarene vil være interessante for bladets annoncører.

 

Reply
 

Der var jo også den mulighed direkte at føre statistik over den digitale læsning.

Da man jo skal logge ind via medlemsinfo skulle en sådan øvelse jo være simpel. Derigennem kan man få besvaret mange spørgsmål f.eks.

1. Hvor mange forskellige medlemmer logger på og læser bladet,

2. Hvordan fordeler den tid sig, som de enkelte tilbringer med læsning af bladet,

3. Hvor mange gange læses siderne med "rejseannoncer" osv. osv.

Ja, man kunne sågar "smække" en brugerunderøgelse "i hovedet" på de, der kobler sig på. (Samme type som blev brugt til at analysere medlemmernes syn på den direkte tilmelding til DM i senior- og damepar).

PS. Min personlige indstilling til sommernumrene er, at man lige så godt kan afskaffe dem og bruge pengene til noget andet.. - Jeg har i snart to år haft adgang til læsning af et engelsk internetbaseret bridgeblad (flot blad, prima opstillet osv), men må med skam melde, at mine opslag har været ganske få og små. - Og jeg føler mig ellers ikke som nogen "oldsag" - set i netsammenhæng altså  :)

 

 

Reply
 

Jens Kromanns formulering er mangelfuld på to måder.

 

1. Den fortier at papirudgaverne også kommer elektronisk, og at der derved er mulighed for at nogle af os i forvejen læser tidsskriftet på nettet.

2. Den forudsætter at respondenten overhovedet læser tidsskriftet i almindelighed. Svaret "overhovedet ikke" kunne derfor dække over en der heller ikke læser papirudgaven. Vi ved faktisk ikke om fx halvdelen af DBf's medlemmer i praksis slet ikke læser Dansk Bridge.

 

Men det er skønhedsfejl i undersøgelsen. Det kan repareres.

Reply
 

Det vil for mig da være helt fint at lave en undersøgelse her efter den igangsatte ændring af distribution er igangsat, men jeg synes det lyder som om en del tror det er en overordnet beslutning der er truffet uden om medlemmer og klubber. Det er bestemt ikke tilfældet! Inden der blev truffet en beslutning om levering og netudgaver contra papirudgaver blev det skam sendt ud til høring hos klubberne. I min klub havde vi det oppe på en klubaften inden og her var medlemmernes mening klar. De kunne sagtens leve med den nuværende ordning og flertallet mente endda, at vi sagtens kunne leve med at alle udgaver kun udkom digitalt.

Der har også været udsagn som "det skyldes vi mangler penge". Det er jo ikke korrekt, men det er korrekt, at det er blevet dyrere med distribution og dermed ville en uændret adfærd betyde en forhøjet kontingent eller en reduktion i andre udgifter.

Måske er belsutningen om netudgaver contra papirudgaver forkert, men den er bestemt ikke truffet uden at medlemmer og klubber er hørt. Læs blot februarudgaven af klubnyt.

Reply
 

Til Jens Brix

 

Det kan meget vel være, at min formulering er mangelfuld, men spørgsmålet skal først og fremmest være let og hurtigt at svare på og enquèten skal jo bare give en indikation af stemningen blandt medlemmerne. Men kom med en bedre formulering, tak.

 

Og til Poul Bo

 

Det er ikke alle klubber der har haft en diskussion af spørgsmålet. Nogle klubber har opfattet det som et spørgsmål til bestyrelsen.

 

 

Reply
 

Det er rigtigt at det ikke er alle klubber der haft en diskussion blandt medlemmerne om emnet. Men det er der vel ikke noget galt i. Det ville i hvert fald ligge mig fjernt at blande mig i hvilken bemyndigelse man i praksis giver til bestyrelsen i en klub jeg ikke selv er medlem af.

Reply
1 2