Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Handicap for dummies

Handicap for dummies

E-mail notifications
 
 

Man skal af og til kaste sig ud i halsbrækkende projekter, bare for at få bekræftet at adrenalinet stadigt kan rulle. Man kan eks. prøve bungee jump, sejle jorden rundt i kajak, stille op i X-factor, eller få en tatovering. Eller parkere ved Vanggårdscentret i Århus (undskyld, den var under bæltestedet - og det var i øvrigt en meget fin Guldturnering I holdt i lørdags, tak.)

Alt dette er ikke min ambition med dette indlæg, men jeg føler mig dog lidt i samme båd, som de der prøver at leve farligt.

 

Og her kommer så MIN ambition:

Jeg kunne godt tænke mig at prøve at forstå hvordan handicap-systemet fungerer. (Jeg fornemmer allerede nu en urovækkende tavshed blandet med tomme eller himmelvendte blikke hos læserne...)

 

Jeg har forsøgt at læse det udmærkede Handicapreglement her på DBF's hjemmeside, men her kommer min sproglige studentereksamen i den grad til kort.

Formlen for beregning af handicap i en ganske almindelig parturnering kan desværre ikke gengives her, p.g.a. manglende mulighed for at indsætte matematiske tegn, men læs selv om nødvendigt.

Specielt den gentagne forklaring af variablerne S og C som ".(X)....er en omregningsfaktor, der er afhængig af (Y) i turneringen"  volder problemer. En formulering, der ikke yderligere forklares ved konkrete eksempler, og derfor ender blindt, hvert fald for mit vedkommende. Jeg har prøvet med både Excel og udvidet Lommeregner, skal det siges.

 

Herudover har jeg søgt lidt på må og få, f.eks. om der allerede har været indlæg på Debatten om samme emne. Men høstakken er bare for stor til min - hvis jeg selv må sige det - ellers velbyggede tålmodighed.

 

Derfor:

Er der mon en barmhjertig sjæl, som kan forklare hvordan en handicapscore udregnes på en helt almindelig spilleaften i Middelby Bridgeklub, med helt konkrete eksempler på parhandicap, gennemsnitshandicap, antal borde, antal spil forventet score, faktisk score o.s.v. ?

 

Jeg mærker adrenalinet rullle allerede, så på forhånd tak for svar.

 

 

 

 

Reply

Replies

 
 
 

Hej Søren. Her er et helt konkret eksempel fra en lille 24-spils almindelig parturnering med 8 par (4 borde) i vores B-række 21. januar 2014, med handicapgennemsnit 48,70 for rækken. De to spillere i det vindende par havde ved turneringens start handicap hhv. 43,68 og 45,84, dvs. parhandicap = (43,68 + 45,84) / 2 = 44,76. Deres forventede score er ret let at udregne:

 

forventet %-score = (50 + (48,70 – 44,76) / (2*7/8))% = 52,25%

 

hvor de 7/8 er hvad jeg kalder ”parfaktoren” = ”antal par minus 1” divideret med antal par (Cu = (NP–1)/Np i de store matematiske dokumenter). Parret scorede flotte 63,19% (= 91/(2*72) = 0,6319444…). BridgeCentral udregner derefter deres handicapregulering således (både før og nu med mange flere decimaler end skrevet her):

 

hcp-score(DK) = ((1-1/480*(4-1)/(4+0,6))**24-1)*7/8*2*(63,19-52,25) = -0,61

 

hvor ”**” er potensopløftning, tallet 4 er antal borde, 24 er antal spil, 7/8 igen parfaktoren, mens 480 og 0,6 osv. er faste tal i en almindelig parturnering. Dette er den danske måde at udregne hcp-scoren på, formel 2 i handicapreglementet på DBf's regelside. Tak for hintet om at det eksisterede. Jeg havde ikke set denne fordanskning før. Jeg havde kun læst svenskernes dokument. I deres tilsvarende formel 2 optræder den inverse parfaktor, i eksemplet lig 8/7, inde i potensopløftningen. Det led har danskerne af uvisse grunde valgt at smide væk, både i deres dokument og i BridgeCentrals faktiske udregning. Havde eksemplets par spillet i Sverige, ville deres handicapscore være blevet betydeligt bedre, nemlig -0,70 i stedet for -0,61:

 

hcp-score(SE) = ((1-1/480*(4-1)/(4+0,6)*8/7)**24-1)*7/8*2*(63,19-52,25) = -0,70

 

Begge disse udregninger kan du se i det vedlagte lille regneark. Arket er en tilrettet udgave fra Lars Venøs link i den gamle Debat-tråd med regneark og om Danmark vs. Sverige, herunder om dansk fejl mht. oversidder. Det vigtigste er at vi er enige med svenskerne om hvordan forventet score udregnes. Forskellen i præcis regulering er mindre vigtig; den udjævner sig over tid.

 

Bemærk oppe i udregningen af forventet score at den kun afhænger af handicap og antal borde (par) i turneringen, ikke af antallet af spil. Det er derfor forkert når reglementet i sit eksempel side 7 påstår at

 

Vrøvl: Antallet af par, antallet af borde og antallet af spil har betydning for forventet % -score.

 

og fortsætter med at vrøvle om hvorfor det giver mening at antal spil har betydning. Det har netop overhovedet ingen betydning for den forventede %-score, jfr. da også formel 6 i reglementet. Derimod har antallet af spil betydning for hcp-scoren, dvs. for reguleringens størrelse. Jo flere spil man har spillet, jo nærmere skal ens handicap reguleres væk fra den gamle forventning og hen imod den faktisk opnåede %-score. For jo flere spil, jo mere repræsentativ/sikker er den faktiske %-score teoretisk set. Hvis mit eksempels pars faktiske score på 63,19% var opnået på tusindvis af spil, fx helt hypotetisk 24000 spil i stedet for 24, så ville deres hcp-score blive -19,14, resulterende i nyt parhandicap 44,76 - 19,14 = 25,62. Og hvis et par med parhandicap 25,62 deltog i en tilsvarende turnering for 8 par med hcp-gennemsnit 48,70, ville deres forventede score netop være 63,19%, helt uafhængigt af antallet af spil.

 

Mvh. Ulrik Dickow (COWI-Bridgeklub)

HACBeregning-tir20140121b_dk_vs_svensk_v02.xlsx
Reply
 

Hej Ulrik

1000 Tak for dit svar. Håber dette vil blive indføjet i det officielle dokument, så det kan komme andre end nørder på Debatten til gode fremover.

Det var pænt af dig at give dig tid til at hjælpe min nysgerrighed.

Reply