Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » En all-round medarbejder

En all-round medarbejder

E-mail notifications
 
 

Tak til Morten Henningsen. Det er fantastisk, hvad  du når at samle op på. Du står anført som økonomi- og regnskabskonsulent. (Hvor er Britta blevt af?). Hvornår er du blevet ansat - var du ikke vikar i Brigebutikken?

Det skal ikke komme dig til skade - endelig er der en medarbejder i sekretariatet der gider/kan svare.

Hvad resten af medarbejderne foretager sig ved jeg ikke

Men de kan ikke finde ud at arrangere divisionerne uden at sende alle til Ålborg

Lægge Seniorhold-finalen i ud(vand)kants Danmark

Pålægge klubberne at slæbe sig dårlige rygge til, for at modtage/distribuere Dansk Bridge

BC3 som skulle have været ude for 2 år siden gider jeg end ikke nævne 

Til lykke med den ny stuktur på sekretariatet - det har aldrig været værre.

Eneste håb om fornuftig response er tilsyneladende Morten

Reply

Replies

 
 
 

Kære Gitte Duedahl

Jeg er som formand for DBf nødt til at reagere på dit opslag.

Med den begrænsede viden du har om opgavevaretagelsen i sekretariatet - herunder de organisatoriske forhold, kan du efter min mening ikke tillade dig at skrive på denne måde. Det er over grænsen og en helt igennem taktløs måde at optræde på.

KH Nis

Reply
 

Jeg er helt enig med Nis Rasmussen i at god tone fører til god debat og god debat fører til gode forhold. Jeg prøver jævnligt at huske mig selv derpå.

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår Gitte Druedahl's indlæg i sin helhed.

 

Men det er desværre symptomatisk, at menige medlemmer som Gitte Druedahl bliver (korrekt) irettesat, men til gengæld ikke bliver taget seriøst - endsige får sine kritikpunkter besvaret. Det burde ellers være nemt at besvare på en modsvarende høflig og sober måde, lyder det til. Evt. bare som et bilag til kommentaren.

Du har ellers haft mange andre chancer for at deltage i debatten om de nævnte emner på en konstruktiv og oplysende måde, men det har åbenbart ikke været lige så fristende, som det var at besvare netop dette indlæg, på den måde du gjorde det.

 

Måske derved Gitte's indlæg kunne være undgået.

Reply
 

Kære Søren,

Jeg sætter stor pris på debatten og læser den ofte, ja faktisk altid. Nogle gange har jeg en personlig mening og giver så udtryk for denne og andre gange har jeg – og hovedbestyrelse/repræsentantskab – givet udtryk for vores synspunkter via andre kanaler, eksempelvis i HB-referatet, nyhedsbrevet eller ved mails. Faktisk mødes vi jo med klubber og distrikter ganske ofte, og her debatteres det organisatoriske arbejde ganske ivrigt.

Jeg gør i al fald mit bedste for at jeg og forbundet kommunikerer bedst muligt, og herved også svarer på de indlæg, hvor det kun er forbundet der kan svare. Andre gange er der andre debattører der ligger ord til, og jeg synes de gør det glimrende og at balancen samlet set er meget fin.

Jeg vil dog ikke personligt bruge min dyrebare tid på at besvare indlæg som det Gitte her har præsteret. Men heri er vi jo også ret enige.

KH Nis

Reply
 

Kill the messenger!

Kære formand

 

Som jeg ser det giver Gitte blot udtryk for den betydelige frustration, som breder sig. Jeg mangler endnu at møde én der er tilfreds med den nye måde Dansk Bridge bliver distribueret på. Og jeg har heller ikke hørt nogen udtrykke begejstring over BC3, selv om vi nu kan få resultater med decimaler!

 

At BC3 skulle udbredes nu - endnu inden det var færdigudviklet - må vel være en HB-beslutning, og distribution af Dansk Bridge på den nye måde incl den særligt kritiserede netudgave af sommernumrene sker vel også efter beslutning i HB. Derfor havde det været fornuftigt hvis formanden havde adresseret de kritiske kommentarer til begge beslutninger i stedet for at slå ned på dem der fremfører kritikken.

 

Mvh

 

Jens U Kromann

Reply
 

Hej

 

Som jeg læser Gittes indlæg handler det om sekretariatet ? Dertil krydret med konsekvenserne diverse politiske beslutninger? 

 

Hvor Britta er blevet af, aner jeg ikke, da jeg ikke ved hvem det er.

 

Sammenlagt giver det mig følgende pointe. En god gang galde hældt ud med rund hånd. Tænker det stadig er ændringerne i personalesammenensætningen der rumterer. Men aner selvklart ikke hvad Gitte har tænkt da hun trykkede send.

 

For mig at se, er det mere konstruktivt at give sin mening til kende i de tråde der omhandler de nævnte emner, såsom bladet, divisionen, seniorhold og bc. Men som altid gør det mig trist, når man vælger at skyde på medarbejderne i forbundet, med eller uden navns nævnelse.

 

Venlig hilsen Super G

Reply
 

Der er p.t. megen turbulens og frustration omkring turneringsstruktur, valg af spillesteder, fri tilmelding, BC3 med meget mere.

Lad mig tage udgangspunkt i indlægget fra – en tydeligt frustreret – Gitte Druedal, der fik drøje hug for sit indlæg. Gitte Druedal skriver bl.a.

Men de kan ikke finde ud at arrangere divisionerne uden at sende alle til Ålborg

Det var jo på dette tidspunkt en uomtvistelig sandhed.

Der blev repareret på det – fint nok. Men for 3. division Vest er det jo stadigvæk uspiseligt. 6½ hold fra Esbjerg, Trekantområdet og Fyn bliver spist af med, at 4 hold spiller i Odense i en enkelt weekend. Uden blusel sender man disse 6½ hold + 2 Aarhushold og 2½ hold fra Vestjylland til Aalborg en hel weekend for at dyste med 2 (TO) Aalborghold. Og så sender man lige yderligere en hel stribe hold til Aalborg i yderligere en weekend. Det forekommer da helt rimeligt at stille spørgsmålet: Hvorfor? – ikke  mindst set i lyset af at svaret vel næppe kan være andet end: Ren nonsens.

 

Lægge Seniorhold-finalen i ud(vand)kants Danmark

Tja- Blaksets Bridgecenter er vel – rent geografisk - en form for udkants-Danmark. Men der er dog mange hold fra hovedstadsområdet. Et anvendeligt sted på Fyn ville vel være et fint kompromis.

 

Pålægge klubberne at slæbe sig dårlige rygge til, for at modtage/distribuere Dansk Bridge

Det synes langtfra at være flertallets valg at DB nu skal hentes i klubberne f.s.v. angår numrene, der udkommer i løbet af sæsonen, og de to ”digitale” numre i sommerperioden forekommer tilsyneladende kun at interessere et fåtal. Flere ønsker mulighed for at vælge bladet leveret pr, post (eksisterer endnu som en mulighed) mod betaling. – Ingen (konstruktiv) reaktion fra DBF.

 

BC3 som skulle have været ude for 2 år siden gider jeg end ikke nævne 

Min oplevelse er som følger: To gange blev et Åbent Hus sat i gang med 20-25 minutters forsinkelse. En gang måtte vi – sluttidspunkt ca. 22:45 - vente i over en halv time på resultatet.

Resultaterne fra en spilledag i den nye sæson forsvandt som dug for solen (ethvert IT-system bør være ”afsikret” så en enkelt fejlagtig aktivering af en given tast kikke uigenkaldeligt kan slette en hel aftens resultat).

Helt jordnært: Af og til kigger jeg på resultater fra Klub 32 i Aarhus (kender mange af spillerne) og selvfølgelig resultater fra Vejleklubber (Vejle BK, Klør 10 og Storeslemmen). For nogle af klubaftenernes vedkommende (primært Storeslemmen og Klub 32) er det simpelthen ikke muligt at se andet end holdresultaterne (ingen kortfordelinger, ingen resultater fra de enkelte borde, ingen multi o.s.v.).

 

Til lykke med den ny stuktur på sekretariatet - det har aldrig været værre.

Er vel skrevet i et øjebliks frustration og så er det vel heller ikke værre. Af og til får man det indtryk, at det vel ikke ligefrem ligger milevidt fra sandheden.

 

Et par andre elementer: Fri tilmelding har været praktiseret i Seniorpar og Damepar. Eksperimentet har været fulgt op af spørgeskemaundersøgelser blandt de deltagende par.

 

Det er en uomtvistelig kendsgerning, at fri tilmelding bevirker, at et – ikke ubetydeligt – antal par, der under normale omstændigheder (læs: via kvalifikation) kun ville have minimale chancer for at kvalificere sig, nu pludselig – via et pennestrøg (bogstaveligt talt) – kan få adgang til det forjættede land.

 

Når så Ole Raulund påtager sig den opgave at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt de celtagende par, må man stilfærdigt konstatere:

 

Hvis betingelserne for at deltage i en begivenhed, hvori deltagelse normalt er betinget af, at man besidder færdigheder på et vist niveau (dokumenteret via forudgående kvalifikation), pludselig ændres derved, at der uddeles et ubegrænset antal fribilletter, vil en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige deltagere selvfølgelig ikke give nogen mening.

 

Man har et ”eksklusivt” arrangement beregnet for de få og uddeler så en lind strøm af ”fribilletter”. Det kræver næppe raketvidenskab at fastslå, hvorledes disse mange par, der herved pludselig har opnået adgang til det (næsten) uopnåelige, vil reagere på en spørgeskemaundersøgelse.

 

Det helt forunderlige er, at man publicerer resultatet af sådanne ”spørgeskemaundersøgelser” i forvisning om, at vi ikke kan gennemskue, at resultatet ikke er noget bevendt.

 

Nu publiceres så fri tilmelding til A-rækken i Vinoble som en mulighed – temaet er her igen lidt af det samme: Man vil – ad omveje (læs: fri tilmelding) – give hold/spillere, der ikke har styrke til A-rækken en ”gratis” fribillet.

 

Hvorfor er det et mål i sig selv at skaffe flest mulige par til Svendborg i finaler i Seniorpar/Damepar?

 

Hvorfor er der aldrig interesse for at skabe en finale, der består af de par, der rettelig – ud fra et styrkekriterium *)– bør deltage i en sådan finale?

 

*) Her indskyder jeg lige, at jeg respekterer, at alle distrikter bør have min. En (sikkert to) pladser i en DM-finale.

 

Hvorfor nu fri tilmelding til A-rækken i Vinoble? Kunne det ikke tænkes, at de holdkonstellationer, der rettelig hører hjemme her, kunne have en interesse i, at det ikke bliver tilfældigheder (hvornår er kortene tilstrækkelig vilde til, at man kan slå en ”underdog” 20-0?, Er det egentlig en rimelig faktor, at de hold, der kan ”pelse” de små hold, virkelig tilgodeses herfor i den endelige stilling?).

Mon ikke de fleste deler opfattelsen af, at de bedste hold må afgøre deres indbyrdes placering via opgør mod hinanden.

Venlig hilsen

Frederik Mørk

Reply
 

Hej Frederik

1: Aalborg var en fejl, og det reparerede man på. 

2: Senior hold, blev placeret i KBH. Der er vel ikke forbud mod at spille bridge i KBH. Det blev behandlet på TUKs årsmøde         1/6-2018. Følgende blev diskuteret og mange argumenter blev fremført. "Slagelse" måtte ikke gentages. Vi ved ikke hvor mange hold der tilmelder sig. Et spillested eller 2 spillesteder. Hotel/højskole eller skal pengene blive i bridge miljøet (generel diskussion). konklusion: Stedet skal være stort nok, spillerne skal spille det samme sted (sociale aspekt), den samlede økonomi (indskud, overnatninger mm) må være en del af de samlede betragtninger. Senior hold er en fin turnering at få rundt i landet, det er en del år siden den har været afholdt i KBH. 

Alt blev vendt og alle argumenter var på bordet, og så blev det altså KBH i år. Et valg skulle træffes. Næste år bliver finalen sikkert afholdt et andet sted.

3: Distribution af Dansk Bridge: Her har jeg ikke nogen holdning, Men jeg ved at der tidligere, har været store protester fordi kontingentet er steget med 7,5 Kr. Jeg er sikker på at man evaluerer på situationen efter et stykke tid, og ændre beslutningerne hvis det findes hensigtsmæssigt og er et stort ønske fra medlemmerne. Sidste uge uddelte jeg personligt 4 blade ved hvert bord på et hold jeg styre. Jeg hørte ingen utilfredshed. Jeg tror dog fremtiden tilhører web udgaven. Både pga økonomi, miljø og pris.

4: Resultat formidlingen indeholder alle de ting du efterspørger. Som du ved spiller jeg selv i klub 32, og der er ingen problemer med at se multihold mm. Nye systemer kræver tilvænning af brugerne. Jeg kunne ikke lidt det. Men jeg syntes faktisk der er nogle rigtig gode finesser. Du kan bl.a hoppe fra resultater/multihold mm fra den ene spilleaften til anden uden at skulle ud og finde en andet spilleaften. Klik på + i øverste højre hjørne og en ny verden vil åbne sig for dig. Jeg har genetableret flere turneringer der forsvandt. Data ligger i databasen og kan genindsættes herfra. Der er altid fejl og problemer med nye systemer, også BC3. De rettes forhåbentligt løbende og i prioriteret rækkefølge.

5: Fri tilmelding, tja. Jeg har svært ved umiddelbart at se problemet med A-rækken i vinoble. Inden A-rækken fik nyt navn (Danish Open) var der fri tilmelding og der var mellem 14 og 20 hold tilmeldt hvert år. Jeg har nærmest det modsatte synspunkt af dig. Hvorfor skal der kun være 14 hold i A-rækken og 40 i de øvrige ?. Personligt har jeg intet imod at spille mod andre end de sædvanlige. Hvis der er 50 hold der tilmelder sig A-rækken (hvad jeg ikke tror) spiller man vel en Monrad som i de øvrige rækker, og de bedste vil spille mod hinanden efter et par runder.

 

Lars Peter

Reply
 

Ja, Lars Peter,

Mange mistolkninger af forbundets hensigter kunne jo sikkert undgås med mere åbenhed -  f.eks. hvis TUK´s mødereferater blev lagt på nettet. - Det seneste er fra 2017 !

 

Reply
 

Kære Nis

Jeg skal overhovedet ikke blande mig i tilrettelæggelserne af hverken divisionsspil eller seniorturneringer. Det er andre mennesker som har aktier i det, og de skal have lov at debattere for sig selv. At angribe en navngiven medarbejder ved DBF uden nogen form for ammunition, er derimod uhørt og kræver en nedadvendt finger fra alle. Godt at du siger fra.

 

Jeg forstår udmærket dine argumenter som formand, om ikke at blande sig i debattten. Det er vel sådan det skal være, efter de gamle regler. En formand formodes at være hævet over den slags.

Min pointe er så bare, at jeg foreslår at kommunikation, åbenhed og  meningstilkendegivelse fra såvel formand, hovedbestyrelse som direktør måske kunne forhåndsimødekomme mange af de frustrationer som medlemmerne oplever. Inklusive Gitte Druedahl.

 

Det er ikke sådan man plejer at gøre - forstået. Men måske er det sådan man bør gøre nu. Jeg er overbevist om at alle arbejder på at gøre det bedste for dansk bridge, selv Gitte Druedahl. Og alle har naturligvis deres indgangsvinkel., Hvad enten det er som divisionsspiller, elite-senior spiller, C-række spiller i Bjævermose og/eller som medlem af organisation eller stab. 

 

Som Lars Peter Damgaard skriver, så har man rent faktuelt imødekommet mange af kritikpunkterne, så alt blev til det bedste. SPECIELT på de punkter hvor kritikken kom fra dem der hører hjemme i top 10%  i handicapstillingen. Deres kritik bliver sjovt nok altid besvaret og taget seriøst og reageret på, Hvilket kun kan bifaldes, når det er de saglige argumenter der vinder.

Det er en helt anden sag med de øvrige 90%.  Deres kritikpunkter er det tilsyneladende langt mere acceptabelt at overhøre og forsøge at  tie ihjel. eller i bedste fald at vente med at besvare med en irettesættelse, når lejligheden byder sig. De taler jo som de har forstand til.

 

Jeg tror ikke de 10% af medlemsskaren er i fare for at skrumpe ind, udover det naturlige frafald. Det er en helt anden sag med de 90%.

 

Det synes jeg, helt naivt, også det er en formands opgave at forholde sig til, i hvert fald når der tilsyneladende ikke er andre i organisationen der varetager opgaven.

 

Reply