Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Udspil fra forkert hånd

Udspil fra forkert hånd

E-mail notifications
 
 

"Spilførers udspil uden for tur (§ 55). Hvis spilfører har spillet ud fra forkert hånd, har begge modspillere ret til at 1. acceptere udspillet, hvorefter spillet fortsætter. 2. kræve, at udspillet tages tilbage. Spilføreren kan spille et hvilket som helst kort ud fra den rigtige hånd."

Jeg har set dette under "Regler" her på hjemmesiden og skal bare lige have præciseret, om jeg har forstået teksten korrekt. Hvis spilfører eksempelvis er på hånden, men tydeligt beder om et kort fra bordet, kan hånden efter bordet så acceptere udspillet fra bordet? 

Uklarheden for mig opstår vedr. om der er tale om et spillet kort, idet spilfører ber om et bestemt kort fra bordet eller om spilførers udspil uden for tur kun kan komme på tale, hvis spilfører spiller er kort fra hånden men er på bordet?

 

Reply

Replies

 
 
 

Hvis spilfører er på hånden, men beder om et udspil fra bordet, har spilfører nu spillet ud fra den gale hånd. Nu har begge modspillere mulighed for at acceptere udspillet fra bordet. De har også begge to mulighed for at forlange at spilfører spiller ud fra sin egen hånd. Hvis de ikke er enige, bestemmer den modstander der sidder efter bordet.Hvis spilfører er på bordet men spiller ud fra sin egen hånd, er det samme surdej. Begge modspillere kan acceptere udspillet fra hånden, og begge modspillere kan forlange at der spilles fra bordet. Hvis de er uenige, bestemmer den modstander der sidder efter spilfører.

Modspillerne må ikke konsultere hinanden i forbindelse med spilførers udspil fra gal hånd.

Reply
 

Takker for udvist interesse ved at kommentere/svare på mit spørgsmål 👍

Lad mig bare afsløre, at jeg jævnligt oplever, at en spilfører spiller ud fra gal hånd, hvor så “den blinde” straks gør opmærksom på fejlen, og efterfølgende spiller spilfører så bare ud fra korrekt hånd uden at modparten har haft chance for at acceptere udspillet fra forkert hånd .....

Reply
 

Hej Sonny

Jeg har også været ude for det mange gange og sørger for at kalde på turneringslederen. Utallige gange har turneringslederen ikke haft styr på, hvad reglen er.

Jens siger:

Hvis de er uenige, bestemmer den modstander der sidder efter bordet/spilfører.

Jeg har troet, at hvis en modspiller som den første giver udtryk for accept eller ikke accept, får han lov til at bestemme.

Det hjælper ikke, at makkeren er uenig, selvom han sidder efter bordet/spilfører.

 

Reply
 

Der er åbenbart lidt uklarhed omkring denne ellers hyppigt forekomne fejl/foreteelse .....

Reply
 

Ibs opfattelse er forældet efter at vi gik over til 2017-udgaven af lovene. Den aktuelle udgave af §55 har netop skabt klarhed om dette emne.

 

Den blinde må forhindre spilfører i at begå en uregelmæssighed, for eksempel ved at forhindre spilfører i at spille ud fra gal hånd. Men hvis spilfører først har spillet ud fra gal hånd, er uregelmæssigheden sket, og den blinde må nu ikke henlede opmærksomheden på den. Skulle den blinde komme til det alligevel (det drejer sig om splitsekunder), sker der dog ikke nogen skade ved det.

 

Hvis en modspiller insisterer på at acceptere spilførers udspil fra gal hånd, er jeg sikker på at modspilleren også kan finde ud af at kalde på turneringslederen.

Reply
 

Men hvornår er et kort spillet fra bordet? Når spilfører benævner kortet? Når den blinde tager fat i kortet? Når næste hånd lægger til? Eller spurgt på en anden måde, kan den blinde nå at forhindre udspillet ved umiddelbart efter at kortet er benævnt, sige "du er på hånden"?

Reply
 

Hej Jens

Jeg synes ikke, du er krystalklar med hensyn til den situation, jeg (og måske andre) gerne vil have check på.

Der er konstateret en uregelmæssighed med udspil fra forkert hånd, og ingen af modsspillerne har ytrer noget om holdningen til accept eller ikke accept af det spillede kort.

Turneringslederen tilkaldes, og spillerne bliver óplyst helt korrekt om reglerne.

Hvad er nu afgørende med hensyn til en modspillers udsagn om accept eller ikke accept?

 

 

Reply
 

Syd er spilfører. Bordet er inde. Syd spiller hjerter 8 fra hånden, og turneringslederen kommer til stede.

 

Turneringslederen siger til modspillerne: "Hvis I ikke ønsker at acceptere udspillet fra hånden, tager Syd hjerter 8 tilbage på hånden og vælger frit et kort fra bordet. Hvis Vest vil acceptere hjerter 8, er udspillet accepteret, og spillet fortsætter. Hvis Øst vil acceptere hjerter 8, er udspillet også accepteret, medmindre Vest direkte forlanger at det bliver taget tilbage. I må ikke konferere om jeres valg. Det er under alle omstændigheder beføjet for ØV at Syd har hjerter 8."

Reply
 

Angående spørgsmålet om, hvornår kortet er spillet fra bordet: Det fremgår af § 45C4a. Dvs. allerede når spilfører har nævnt kortet, uanset om den blinde har rørt kortet.

 

Når et kort er spillet fra bordet uden for tur, kan den blinde ikke længere forhindre, at det bliver spillet. Den blinde må forsøge at forhindre en uregelmæssighed, før den er sket, men må ikke forhindre (eller for den sags skyld påpege) en uregelmæssighed, der allerede er sket.

 

Hvis der gøres opmærksom på det forkerte udspil fra bordet, og spilfører straks herefter spiller ud fra egen hånd, fratager det ikke modstanderne muligheden for at acceptere udspillet fra bordet.

Reply
 

Men hvad hvis spilfører I SAMME ÅNDEDRÆT siger "xxx" (fra bordet) ".. øh... nej.. jeg er hjemme". Er det så stadig et spillet kort fra bordet?

Reply
 

Hvis du med "xxx" mener, at spilfører har sagt, hvilket kort der skal spilles fra bordet (inkl. udtryk som "en spar") - ja, så er kortet spillet, og da det åbenlyst ikke er en fortalelse, kan kortet kun tages tilbage, hvis modspillerne ønsker dette.

Reply
 

Jeg er åbenbart den eneste, der er tilfreds hvis spilfører viser mig "ruder dame"  ved en fejl....

For ca et år siden spillede jeg med min ganske urutinerede datter, hun kom til at spille ud fra hånden, hvor hun var på bordet. Jeg blandede mig som bord og sagde hun var på bordet. Personen til højre kaldte på turneringslederen og der blev dømt  efter reglerne.

Bagefter spurgte hun, om man skulle kalde på turneringslederen i sådan en situation. Og mit svar var, kun når du spiller mod vest.....som vel har spillet i 40 år mod hendes 2 år

Spil dog bridge. du har fået en fordel ved at kende et af spilføres kort, og ingen skade er sket.

Jeg hylder princippet om at man ikke straffer den fejlende, men holder den ikke fejlende side skadesløs. Fint nok at gøre det simpelt (kulørsvigt) i nogle situationer, men har svært ved at se meningen med det her pjat. Jeg hverken kan eller vil forklare den alm klubspiller det her

Velkommen i klubben, lad mig starte med at fortælle hvad der sker hvis du kommer til at vise en af modstanderne et af dine kort...

Lars Peter

Reply
 

Du blandede dig som bord, skriver du. Det er jo så en overtrædelse af reglerne. Efter at du således har overtrådt reglerne, håner du nu en spiller der kalder på turneringslederen efter en uregelmæssighed. Til sidst anbefaler du at vi spiller bridge efter dine regler i stedet for dem der står i bogen, idet dine regler tilsyneladende medfører at Vest ikke skal have ret til at acceptere spilførers udspil uden for tur.

 

Vi står vist ret langt fra hinanden her.

Reply
 

Efter Sonny bragte dette emne op har jeg lagt mærke til hvordan det er i min klub, og jeg må give ham ret i at i praksis, så retter spilfører blot sin fejl og "man" spiller videre uden at modspillerne får lejlighed til at acceptere det forkerte udspil.
Praksis burde være, at TL tilkaldes, så modtanderne, eller i det mindste modstanderen efter den fejlende, får lidt tid til at tænke over om man vil acceptere udspillet eller ej.
Hvis udspillet er på hånden, og spilfører fejlagtigt beder om en fra bordet, men hurtigt retter det ved at spille ud fra egen hånd, er dette udspil så accepteret, hvis næste hånd når at spille til inden makkeren når at acceptere udspillet fra bordet?
Mvh. Eddie

Reply
 

Det var pokkers, Eddie. Har du snakket med nogen fra Damedivisionen?
Jeg havde et tilkald forrige weekend i Vejle, næsten identisk med dit spørgsmål.

----------------------------------------------------------------------

Syd er inde på egen hånd som spilfører, men beder om et udspil fra bordet. Inden nogen reagerer opdager hun sin fejl og spiller et lille kort fra hånden - i samme farve. Vest kalder på TL og spørger om, hvem der nu skal spille til ....

Syd fortæller - fuldstændig som i Eddies 'sag' - at hun blot ville rette sin fejl.

Jeg fortalte stille og roligt Syd, at det var TL og ikke spilfører, der havde bemyndigelse (jeg brugte ikke det ord) til 'at rette fejl'.

Øst kan nu vælge mellem
1) godkende udspillet fra bordet, hvor spilfører allerede havde bekendt (altså spillet til stikket fra begge hænder)
(hvis spilfører havde spillet et kort i en anden farve, kunne hun dog tage sit kort op for at bekende - men det var ikke aktuelt i min sag)
2) ikke godkende bordets udspil, hvorefter kortet fra bordet kunne tages straffrit tilbage, og spilførers udspil fra hånden gjaldt.

Øst valgte - til Syds trækken på skuldrene-gestus - at tage stikket billigt (spille et kort der var højere end begge modstanderes).

------------------------------------------------------------

I Eddies sag (hvor Vest har spillet til håndens udspil) er behandlingen den samme.
-Vest kan ikke lastes for at spille til; men hun kan heller ikke fratage Øst muligheden for at godkende bordets udspil.
-Hvis Øst vælger mulighed 2) ovenfor (med udspil fra Syd) vil jeg anse Vest for at have spillet til stikket.
 

 

Reply
1 2