Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » Teknisk hjælp - Brix? Duschek?

Teknisk hjælp - Brix? Duschek?

E-mail notifications
 
 

Vi har på ingen måde noget imod at tabe imps til hold, der gør det bedre end os rent bridgemæssigt, men vi føler, at det er lidt træls at tabe imps pga. jura og teknikaliteter, som vi gjorde, da vi fik at vide, at vores store systemkort var forkert udfyldt. Det var specielt højre kolonne på forsiden af systemkortet, der ifølge turneringslederen, var forkert udfyldt.

Derfor søger vi nu hjælp hos turneringsleder kyndige og spørger til, om højre side af vores systemkort NU er korrekt udfyldt (se vedhæftet bilag)

 

Undskyld forstyrrelsen .....

Sonny Schultz

Forsiden_på_systembeskrivelsen.PNG
 
Reply

Replies

 
 
 
Reply
 

Hi Sonny Det systemkort ville jeg ikke umiddelbart godkende, hvis jeg som TL fik det forelagt i divisionsturneringen.

Det er simpelthen ikke uddybende nok. Det er - IMHO - ikke nok at skrive: "Vi har sjove svarsystemer på næsten alle vores åbninger - tjek selv om de er Åbent forsvar eller lign. - HA HA."

At noget af kortet er på engelsk lever vi nok med (men det er ukorrekt til brug i danske turneringer).

Starten med at nævne "Åbent forsvar" forstår jeg ikke. Jeres indmeldingsaftaler over modpartens 1K-åbning er ikke ÅF (nærmest tværtimod :) ).
Og (mindst) nogle af jeres andre aftaler ER tilsyneladende (fx den nævnte 3R-åbning).
Det er vigtigt nøjagtigt at anføre hvilke af jeres aftaler, der er ÅF.

Jeres udgangspunkt er forkert. Ideen med et systemkort er at oplyse modparten om hvad de skal være opmærksomme på - ikke hvad I kan "snige gennem" en uopmærksom TL.

 

Reply
 

Jeg forstod det sådan, at kolonnen til højre bl.a. skulle bruges til at pointere, hvad man skulle være ekstra opmærksomt på i forhold til side-2, hvor åbningerne og de tilhørende svar er definerede.

Men jeg har åbenbart misforstået tu-lederen og det er derfor, at jeg søger hjælp og vejledning.

Reply
 

Strafpoint for mangelfuld udfyldning af systemkort - uha. I de turneringer, hvor jeg har været med for Danmark, der har jeg i fire tilfælde kontaktet WBF eller EBL TL'ere fordi jeg mente modstandernes systemkort var mangelfuldt udfyldt. I ingen af de pågældende tilfælde blev der tildelt strafpoint, selvom TLerne var enige i, at det var udfyldt mangelfuldt - tenderende til direkte misvisende.
 

Reglerne for udfyldelse af systemkort fandt jeg her: http://www.bridge.dk/lov/love17/n15.htm#law114

Den vejledning, der henvises til i §114 er på dette link: http://www2.bridge.dk/Systemkort.aspx?ID=4815

Bio skriver, at han ikke forstår starten med at skrive Åbent forsvar. Så vidt jeg kan læse mig til, så er det faktisk et krav i følge vejledningen, at man starter med dén overskrift - hmmm - what do I know.
 

Definitionerne på Åbent forsvar kan findes her i §102: http://www.bridge.dk/lov/love17/n15.htm#law102   

Men alt dét har du jo nok allerede undersøgt Sonny. Jeg synes det nærmer sig en "videnskab" at skulle udfylde et systemkort i henhold til vejledningen - gad vide om alle par i divisionen har korrekt udfyldte systemkort?

Reply
 

Der bliver åbenbart slået hårdere ned på forkert udfyldt systemkort i en dansk 3. division end i international bridge, og vi forsøger selvfølgelig at udfylde systemkortet så korrekt og informativt som muligt, men kunstige/konventionelle meldinger i 3.- og 4. melderunde er vanskelige at få nedskrevet på systemkortet uden at det skal gå voldsomt udover læsbarheden.

Kan man få forhåndsgodkendt sin udfyldelse, så man ikke 4 spil inde i en kamp pludselig får frataget imps fordi modparten, og efterfølgende tu-lederen, vurderer, at systemkortet er forkert udfyldt?

Reply
 

En kort opsummering.

Systemkortet var korrekt udfyldt PÅ NÆR højre kolonne på forsiden, hvilket kostede os imps.

Vi har forsøgt at følge vejledningen i, hvorledes højre kolonne på forsiden skal udfyldes, men åbenbart ikke evnet at gøre det godt nok, derfor søger vi hjælp.

I starten af tråden kan ses vores nuværende forslag (vedhæftet bilag), hvor vi forsøger at gøre modparten opmærksomme på, hvad de specielt bør være opmærksomme på, men vi ved ikke, om det er godt nok, og vi ønsker da ikke at miste flere imps på juraen omkring forkert udfyldt systemkort.

 

Reply
 

Afgørelsen er appelleret (sag 18-AU-6). Turneringslederens afgørelse er derfor tilgængelig her:

http://www.bridge.dk/lov/ak/sager/18/au-6.htm

Reply
 

Nu skal man jo helst ikke blande tingene sammen, så jeg undertrykker min mening om N/S`s system, som vel primært spilles for at score points på, at modstanderne ikke kan gennemskue det, men...

Når man som Ø/V:

* Afgiver en mildt sagt hjælpeløs dobling af 1 Sp, som umuligt kan vise andet, end hvad man IKKE har

* Får tilbudt 500-800 mod 2 Ru (doblet...)

* Vælger i stedet at melde noget, man ikke magter at vinde

- så må det sgu´ da gælde om at komme videre til næste spil og opsøge et bridgekursus i stedet for at ulejlige den arme tu-leder

Reply
 

Hej Sonny

 

Din udlægning, at I har tabt imp på jura og teknikaliteter, er et omvendt perspektiv. I tjente jo netop imp på ikke at gøre modstanderne opmærksom på, at de meget vel kunne have brug for at aftale, om (1ru-1sp)-D skulle vise sparfarve eller være en oplysningsdobling mod jeres specielle system, men turneringslederen sørgede derefter for at holde modstanderne skadesløse.

 

Om dit spørgsmål: Når du på 5 linjer gentager formuleringen "Bemærk vores specielle svar på åbning xxx" og derefter skriver "Bemærk vores specielle åbninger" og opremser stort set alle fra 2ut og op, kan det let opfattes som "jeg gider ikke hjælpe jer - I må selv finde ud af, hvad der er væsentligt". Meningen er, at du skal hjælpe modstanderne med at forstå jeres system og forberede sig mod det.

 

Hvis man gerne ville anstrenge sig for at hjælpe, kunne man skrive noget i retning af følgende:

 

Åbent forsvar-aftaler:
Åbning 3ru=Multi
Åbning 3sp=ukendt gående farve
Vi ignorerer fjendens 1kl-åbning; her er indmelding 1ru (Precision), 2ru/3ru (Multi) og 3sp (ukendt gående farve) åbent forsvar; (1kl)-D viser en Precision 1kl-åbning

 

Andet:
Åbning 2ut=spær med ruder eller begge minor
Åbning 3hj=begge major
Transfersvar på åbning 1kl (stærk)
1ru-1M er krydsvendt (1hj=evt. vilkårlig UK)
Transfersvar på åbning 1hj/sp

 

Åbning 3ut som spær i ukendt minor og 4kl/ru Namyats er så udbredt, at der ikke er grund til at nævne dem. Hvis der ikke er plads til åbning 3hj, ville jeg også fjerne den. Og måske også 2ut - en divisionsspiller vil umiddelbart forstå, at man i forhold til sit eget system nok skal opfatte den som en transfer-spær i ruder, hvad man må forventes allerede at have et forsvar imod.

Reply
 

Vi takker Jacob for udvist interesse - og tid - og tilretter højre kolonne på forsiden af systembeskrivelsen efter de angivne anbefalinger ;-)

En af grundene til at holdets systembeskrivelser skal indsendes og uploades flere måneder før turneringsstart er vel typisk for, at de par, der ønsker at forberede sig på modpartens system, har mulighed for det.

 

 

Reply
 

Jacob, jeg har læst at 3sp = EKDxxxx i ukendt farve ikke er åbnet forsvar jvf. mindst 10p (9hp+fordelingspoint) og jvf. 18 reglen....men jeg kan sagtens tage fejl.

Reply
 

Du tager ikke fejl. Ifølge spillerhåndbogen (§101C) må man netop tælle (max) 1 fp med når hånden er skæv. Og 10 point er lige præcis grænsen, når farven er ukendt.

Reply
 

Det har du ret i - beklager! Det var faktisk en medvirkende årsag til at indføre den regel om 1fp, som Bertel også nævner, at vi ikke ønskede at gøre åbning 3sp=gående minor til en åbent forsvar-aftale. Som indmelding er det stadig en åbent forsvar-aftale. Derimod er der ikke nogen "18-regel".

 

Dermed er det ikke nødvendigt at nævne åbning 3sp som gående minor på forsiden - det er jo en konvention, som folk kender. Hvis det også kan være en gående major, ville jeg nævne den. Som indmelding skal den nævnes, fordi det er en åbent forsvar-aftale.

Reply
 

Vi håber vedhæftede nye forslag, vedr. udfyldning af højre kolonne på systemkortet, opfylder kravene......

Højre_kolonne_systemkort.JPG
 
Reply
 

Hej Sonny,

 

Jeg synes I burde oversætte al engelsk tekst til dansk...:)

God weekend,

 

Vh Jonas Houmøller

Reply
1 2