Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Debatforum

Forum » Debat » RE: Alertering af doblinger

RE: Alertering af doblinger

E-mail notifications
 
 

Jeg mener at jeg på et tidspunkt lærte på på TL-kursus, at doblinger aldrig skal alerteres - uanset hvad de betyder. Jeg støder til stadighed på problemet som TL-leder, senest i denne uge, hvor en 1UT åbner protesterer over at 2. hånds DONT-dobling ikke blev alerteret. Min afgørelse var, at det var korrekt ikke at alertere. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre om det er korrekt afgørelse.

Mvh Bent Larsen

Reply

Replies

 
 
 

Det er helt korrekt. Doblinger skal og må aldrig alertes.

Reply
 

Fuldfører lige Poul Bo´s sætning: "hvilket er komplet latterligt..." Bent Larsens eksempel taler sit tydelige sprog!

Desværre er det vel de "spildte Gud´s ord på Balle-Lars" at genoptage debatten. Alle kan forstå det - blot ikke de formentlig ikke-bridgespillende lovfolk!!!

Reply
 

Hørt - Hørt Hans. - Der er ikke andet at gøre, end at spørge ind til enhver dobling.

Reply
 

Jeg melder mig også ind i Hans og Peters parti. I alm. klubbridge opleves det undertiden som lidt snyd, at man ikke gør opmærksom på at doblingen af 1ut har en særlig betydning, forskellig fra den gængse. Det samme kan siges om ikke-gængse størrelser på sansåbninger.

Reply
 

Enig. Med min ene makker spiller jeg med, at en dobling af en stærk sans viser 4-farve i ubekendt major & 5+ i ubekendt minor. At en sådan dobling ikke må/skal alerteres, synes jeg er direkte forkert.

 

Når situationen optræder, plejer jeg at (...lade være med at aleretere men..) sige til modstanderne noget i retning af "jeg ved godt doblinger ikke skal alerteres, men spørg lige til hvad den betyder alligevel". Jeg har endnu til gode at opleve modstandere, der ikke satte pris på denne form for "civil ulydighed" , eller som var uenige i, det er underligt, sådan en dobling ikke skal alereters. 

 

mvh Mads

Reply
 

Det med de ikke-gængse størrelser på sansåbninger kan vi hurtigt få lukket:

Hvis man spiller mod modstandere som ikke med rimelighed kan forventes at være opmærksom på sansåbningens styrke uden en alert, skal sansåbningen alertes (§ 131B2). Hvis man i den situation er i tvivl om om en alert er påkrævet eller ej, bør man alerte (§ 131A).

Reply
 

Jeg kan godt følge Mads Krogsgaard et stykke af vejen, hvor han vælger at kompensere for en svaghed i bridgelovene ved at give modparten et hint. Problemet er bare, at vi kan ikke spille bridge på den måde. Det strider mod alle grundprincipper. Det handler dybest set om at Hans Werge har ret -  det virker forkert at en kunstig dobling ikke skal alerteres.

Reply
 

I den første udgave af hæftet om Alertreglerne fra 2007 var det hovedreglen  at sansmeldinger ikke skulle alertes. I 2008 kom en ny udgave, hvor denne hovedregel var fjernet, men i afsnittet om sansmeldinger, s. 15, hedder det stadig: "Ultrasvage sanser visende 8-10 HP bør dog alertes". Jeg kan kun læse det som at 10-12-sans og 12-14-sans ikke skal alertes.
 

Reply
 

Ja! Der er mange slags doblinger.

Hvilke doblinger skal "Balle Lars" ikke alertere?

Reply
 

Netop Hans Graversen. - Det er jo derfor, at man er hoppet over, hvor gærdet er lavest, og fastsat reglen om, at ingen doblinger skal alerteres.

Men er det en fornuftig regel ?

Nej, det er det efter min mening ikke. - Men hvad gør man i stedet ? - Det er jo en diskussion værdig.

Hvad med, at genoptage tesen om, at det, der skal alerteres, er det, man i den aktuelle klub-/turneringssammenhæng ikke anser for værende normalt ?

Dvs. at negative doblinger skal alerteres, hvis normalen er, at en dobling er straf eller omvendt osv. osv,

Eneste anden fornuftige regel er, at alle doblinger skal alerteres, således at man for beskytte sine rettigheder, altid bør spørge ind til betydningen af enhver dobling. 

Reply
 

Poul Madsens post: Jeg troede at doblinger skal alerteres hvis man spiller med skærme. I så fald er aldrig en overmelding,

Og jeg synes synspunkterne er lidt unuancerede. Man kan nemt komme i situationer hvor makkerparret ikke mener det samme om en dobling.og reglen er sikkert indført for at undgå ulovlig information,

 

 

Reply
 

Til Peter M N

Så er vi jo tilbage til udgangspunktet: "Spørg hvis du er i tvivl."

Reply
 

Det er rigtigt, som Kim anfører, at når man spiller med skærme, så alerter man doblinger efter samme regler som andre meldinger (dvs. når de er ikke er forslag om at spille den doblede kontrakt, eller når de har en overraskende betydning). Der gælder dog den undtagelse at man ikke alerter almindelige oplysningsdoblinger i første melderunde.

Reply
 

På foranledning af Jens Kromanns kommentar har jeg genlæst pjecen om alertregler fra 2008. Jeg er ikke glad for at den faktisk siger at ingen har krav på en alert af en 12-14-sans. Jeg spiller selv ofte med 12-14-sanser, og jeg møder indimellem modstandere der har glæde af at få en 12-14-sans alertet. Jeg synes ikke det er svært at vurdere hvornår det er passende at alerte en 12-14-sans.

Jeg vil nok lige spørge TUK om de stadig står inde for den del af pjecens indhold.

Reply
 

Reglerne er i det store hele fornuftige.

 

Alerts af visse konkurrence-/strafforslags-/styrke-/negativ-/oplysningsdoblinger osv. bliver et orgie i usikre alertsituationer og ubeføjede oplysninger, fordi de fleste spillere (mig selv inklusive) ikke har faste definitioner om alle doblinger, men i høj grad opererer ud fra generelle principper, bridgelogik og gefühl.

 

Men det er uhensigtsmæssigt, at doblinger som er helt konventionelle (dvs som ikke er et sted på skalaen mellem ren oplysning og straf) ikke skal alertes. F.eks. DONT, transferdoblinger, udspilsbenægtende doblinger osv. Dette måtte man for min skyld gerne ændre.

Reply
1 2