Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Vejledning for turneringsledere i DBf's holdturneringer

 

Denne vejledning er udarbejdet af Turneringskomiteen og har til formål at fungere som huskeliste for turneringsledere i forbundets holdturneringer. Vejledningen omhandler de praktiske funktioner, der skal varetages af turneringslederen før, under og efter en turnering.

 

Hvis du har forslag til ændringer af denne vejledning, er du velkommen til at kontakte Turneringskomiteen.

 

Hent vejledningen som PDF her.

 

Før turneringen

Turneringslederen medbringer selv eller sikrer sig tilstedeværelsen af:

 • Love for turneringsbridge 2007
 • Adgang (evt. elektronisk) til DBf's turneringsbestemmelser (Spillerhåndbogen, Turneringslederhåndbogen, Turneringsbestemmelser og propositioner 

DBf's sekretariat fremsender til turneringsarrangøren/turneringslederen:

Den turneringsansvarlige meddeler spillested/turneringsleder:

 • Rettelser til holdsammensætninger
 • Evt. ændring i tidligere resultater til offentliggørelse (typisk appelafgørelser)
 • En (evt. prioriteret) liste over de spillere, der er udset til medlemmer af mundtlige appelkomiteer (MAK), og helst også navnet på en spiller, som på forhånd har indvilget i at fungere som MAK-formand

Turneringslederen har ansvaret for, at følgende er til stede/udføres:

 • Meldekasser
 • Kort (hvis der ikke benyttes forudgivne kort)
 • Ur (skal være stillet rigtigt)
 • Bordopstilling med angivelse af række og bordnummer
  • Helst ikke to borde, som spiller samme kort i samme rækkefølge, for tæt på hinanden
  • Bemærk, at BridgeCentral nummerer bordnumrene anderledes i lukket rum, end vi normalt gør.
 • Ophængning af resultattavle
 • Opslag i spillelokalet, fx lukket rum, denne vej til toiletterne, vejledning for tilskuere
 • Aftaler om, hvem der skal fungere som MAK-medlemmer, træffes på spillestedet; hvis der ikke på forhånd er udpeget en MAK-formand, eller hvis den udpegede person er inhabil, udpeges MAK-formanden også på spillestedet
 • Mapper til håndgivne kort (hvis et enkelt spil undtagelsesvis skal gives om)
 • Kortfordelinger på papir til udlevering til spillerne

Bruges forudgivne kort, fremsender DBf's kortsorteringssteder til turneringsarrangør/turneringsleder/spillested:

 • Forudgivne kort i et tilstrækkeligt antal eksemplarer
 • Kortfordelinger på maskinlæsbar form til efterfølgende offentliggørelse på internettet

Turneringsarrangøren sørger i samarbejde med turneringslederen for evt. medhjælp. Tabellen nedenfor er beregnet på vores normale 18- eller 20-spils halvlege med kortdeling mellem to kampe og gælder for en erfaren turneringsleder med erfarne kortbyttere. Tabellen angiver minimumsbemandingen; der kan forekomme undtagelser i form af større bemanding. Mindre bemanding end anført her bør kun forekomme, såfremt særlige forhold taler for det (mere end 5 mapper pr. bord, e.lign.).

 • 2-10 hold: 1 turneringsleder uden medhjælpere
 • 12-18 hold: 1 turneringsleder + 1 medhjælper
 • 20-30 hold: 2 turneringsledere + 2 medhjælpere

Opsætning af IT, BridgeCentral og BridgeMate:

Turneringslederen skal have brugernavne og passwords til følgende:

 • Spillestedets computere, hvis disse anvendes til resultatopsamling og -formidling
 • Spillestedets lokalnet (aht. internetadgang), hvis der medbringes computere til resultatopsamling og -formidling
 • BridgeCentral klub 5000
 • Redigering af resultatskemaer på www.bridge.dk.

Sekretariatet sørger for, at der er computere og internet på spillestedet til at køre BridgeCentral, BridgeMate Pro og resultatformidling. Der skal være en BridgeMate-klient pr. bord samt nogle stykker i reserve, samt et antal TL-nøgler, og BridgeCentral skal være sat korrekt op til turneringen.

 

Det skal være aftalt på forhånd mellem sekretariatet og turneringslederen, hvem der sørger for opsætning af BridgeMate Pro samt -klienter. Opsætningen indebærer følgende:

 • Brug af kanalnummer (flere kanalnumre ved stor afstand mellem spillelokalerne)
 • Opsætning af rækker og borde. I divisionen benyttes A-række=1. division, B-række=2. division osv. Bordnumre (ved divisioner med 12 hold) hedder 1-6 i åbent rum og 7-12 i lukket rum, selvom de fysiske bordnumre er 1-6 i begge rum.
 • Diverse konfiguration: Resultat angives som antal stik og fortegn set fra N/S' side. Anvend lineup (spillerne indtaster medlemsnr. ved start af hver halvleg; tast 0 hvis man ikke kender sit medlemsnr.). Ingen adgang til at se resultater fra andre borde.
 • Der skal foretages ny opsætning for hver halvleg.
 • Klienter placeres på de rigtige borde.

Hvis der er flere BridgeMate-servere, vil alle BridgeCentralerne bruge samme filnavn til BridgeMate-resultaterne. Det går godt, hvis filerne ligger lokalt på harddisken. Ligger de på en filserver (som det har været tilfældet i Blaksets Bridgecenter), løses konflikten ved at "omdøbe filnavnet systematisk".

 

Under turneringen

Velkomst

Umiddelbart inden turneringen (sektionen) byder turneringslederen velkommen og giver evt. de allermest nødvendige praktiske anvisninger, fx spiseordning, bestilling af mad, evt. en påmindelse om at slukke mobiltelefoner. Sig så lidt som muligt, medmindre der er særlige hensyn til spillere, der ikke har prøvet en sådan turnering før (de andre hører ikke efter alligevel).

 

Kort og kortfordelinger

I turneringer uden multiholdberegning bruges evt. håndgivne kort, og der bør i så fald være et sæt mapper til hver kamp, der deles mellem de to borde i kampen.

 

Hvis der benyttes forudgivne, duplikerede kort, leveres følgende fra DBf's kortsortering:

 • Kortmapper pakket i kasser; kort til forskellige halvlege er normalt pakket i forskellige kasser. Kassen med det laveste nummer indeholder en samlet pakkeliste over kortkassernes indhold.
 • A4-kuverter med trykte kortfordelinger til udlevering til spillerne. Kassen med det laveste nummer indeholder desuden en kuvert med fordelinger for samtlige sæt til turneringslederne.
 • USB-nøgle med kortfordelinger, som overføres til BridgeCentral inden offentliggørelse af halvlegsresultater (kopier til computerens harddisk først).

Kontroller ved stikprøve inden halvlegen, at alle sæt er ens og svarer til de fordelinger, du agter at dele ud, når kortene er spillet. Når fordelingerne lægges ind i BridgeCentral, kontrolleres det ligeledes, at der er tale om de rigtige fordelinger.

 

Ikke alle medhjælpere er lige erfarne, så prøv at følge med i, om kortbytterne laver fejl. Den hyppigste fejl er, at der byttes for sent, så spillerne mangler kort; den hyppigste alvorlige fejl er at lade en mappe springe et bord over eller at lægge kortene forkert ud ved halvlegens start.

I turneringer med duplikerede kort bør kortene vandre mellem borde, der står i nærheden af hinanden, for at man kan give spillerne så god og hurtig service som muligt. For at gøre det muligt at løse problemet, hvis holdene har sat sig på samme led, bør man undgå, at de to borde i en kamp starter med samme spil. Er der transmission fra BBO, bør åbent rum starte med de 4 spil, som lukket rum skal spille til sidst (ved 16-20 spil; er halvlegen kortere, fx 8 spil, bør man kun spille 2-3 spil forud).

Følgende eksempel viser, hvordan kortene kan lægges ud ved deling af 20 spil mellem 3 borde:

 •  Uden BBO-transmission: 1Å: 1-7, 2Å: 8-14, 3Å: 15-20; 1L:8-14, 2L: 15-20, 3L: 1-7.
 •  Med BBO-transmission: 1Å: 4-10, 2Å: 11-16, 3Å: 17-20+1-3; 1L:8-14, 2L: 15-20, 3L: 1-7. Ved bord 3 lægges spil 1-3 først ud, når spillerne er kommet godt i gang, således at de med sikkerhed starter med spil 17.
 •  Kortene går ét bord ned inden for den enkelte bordgruppe. Dette princip er let at huske, hvis et bord undtagelsesvis mangler spil, fordi man er kommet bagud med kortbytningen. Er et bord kommet langt foran, kan man give dem et spil uden for rækkefølge, fx det   spil, de ellers skulle have spillet til sidst (og huske at lægge spillet tilbage, hvor man tog det).

Læg evt. en seddel med angivelse af startbord i kortmapperne, så det er en enkel sag at lægge dem korrekt ud. Hvis der benyttes flere kortsæt, kan kortene lægges ud efter et tilsvarende mønster (fx bord 4-6 starter efter samme mønster som bord 1-3). Undgå så vidt muligt, at to naboborde begynder med samme spil.

Hvis det er muligt, bør turneringslederen kontrollere, at holdene sidder rigtigt, inden bordet i åbent rum påbegynder det spil, som lukket rum er startet med.

 

Multiholdberegning

 

Multiholdberegningen håndteres ved hjælp af BridgeMate og BridgeCentral. DBf's holdturneringer findes i BridgeCentral under klub 5000 (Danmarks Bridgeforbund), og turneringslederen skal have konto og password til denne klub. Databasen ligger på DBf's server, så der kan være flere udgaver af BridgeCentral logget på samtidig (særligt hvis der er flere spillesteder).

 

Før hver halvleg foretages ny opsætning, databasen opbygges for BridgeMaterne, hvorefter disse startes. BridgeMaterne initialiseres senest 5 minutter før start af halvleg; kontroller derefter initialiseringen ved stikprøve.

 

Når der hentes resultater fra BridgeMate, kontrolleres det, at BridgeMate står i den rigtige runde af turneringen og i den højeste række, at filnavnet er rigtigt, og at resultaterne hentes til den rigtige halvleg. Hvis man stopper hentningen, genudføres kontrollen, når man genstarter hentningen. Det er vigtigt at være omhyggelig, da prisen for fejl er høj her.

 

Når lineup er modtaget fra alle borde, gennemses navne for at fange indtastningsfejl.

 

Mod halvlegens slutning holdes øje med i BridgeMate Pro, at spillerne husker at indtaste alle resultater. Går det alligevel galt, indtaster turneringslederen "ikke spillet" på BridgeMaten (se § 262 ang. straffe).

 

Resultatblanketter (kampsedler)

Resultatblanketter udleveres til Nord i åbent rum under kampens sidste halvleg. Når spillerne afleverer dem tilbage, kontrolleres det, at de er tydeligt udfyldt med resultat, antal spil pr. spiller og evt. angivelse af substitutter (samt hold- og spillernavne, hvis disse ikke er forudfyldt), samt at de er underskrevet af begge hold. Resultatblanketterne sorteres efter række, runde for runde.

 

Turneringslederdomme, som medfører usædvanlige resultater (fx ubalancerede justerede scorer og KP-straffe), samt appeller, der ikke er endeligt afgjort på spillestedet, noteres af turneringslederen på resultatblanketten.

 

Resultatformidling

Kampresultater offentliggøres efter hver kamp på www.bridge.dk samt ved opslag på spillestedet på basis af resultatblanketten. Kampresultater påføres resulttavlen, efterhånden som resultatblanketterne indleveres hhv. resultaterne fremgår af www.bridge.dk for kampe fra andre spillesteder.

 

Resultatskemaer på www.bridge.dk udfyldes efter nærmere vejledning. Indholdet i cellerne skal være centreret vandret og lodret, og der benyttes fed skrift til tallene. Ved flere spillesteder (gen-) åbnes siden for redigering umiddelbart før indtastning og gemmes hurtigst muligt efter.

 

Halvlegsresultater med tilhørende multihold offentliggøres efter hver halvleg ved overførsel til www.bridge.dk, hvorfra multihold med samlet stilling pr. række samt de enkelte spilresultater udskrives til opslag på spillestedet. Husk at indlæse kortfordelinger før overførsel til www.bridge.dk, men når det er efter 1. halvleg, overskrives de af sikkerhedsgrunde umiddelbart efter i BridgeCentral med nogle falske fordelinger.

 

Resultatformidlingen prioriteres således (men altid under afvikling af kampe, appeller osv.):

 1. Kampresultater på spillestedet.
 2. Kampresultater på internettet.
 3. Multihold på spillestedet.
 4. Multihold på internettet.
 5. Kampresultater fra andre spillesteder.
 6. Rettelse af indtastningsfejl.

Appeller

Appeller behandles om overhovedet muligt på spillestedet i en mundtlig appelkomite nedsat blandt spillerne. Turneringslederen skal især sørge for følgende, når der er en eller flere appeller:

 • Opkrævning af depositum med efterfølgende tilbagebetaling eller indsendelse.
 • Indkaldelse af MAK med formand, medlemmer, og sagens parter.
 • Udfyldelse af en appelformular med redegørelse for turneringslederens afgørelse med begrundelse. Spillerne skal ikke skrive noget, idet de forelægger deres sag mundligt.
 • Skriftlig nedfældelse af MAKs afgørelse med begrundelse.
 • Formidling af MAKs afgørelse til parterne i sagen.
 • Redegørelse over for parterne for deres mulighed for at appellere MAKs afgørelse til DBf's appelkomite (AK).

Hvis der appelleres videre til AK:

 • Opkrævning af nyt depositum (TL beholder dette, indtil appellen er afgjort).
 • Orientering af den anden part om appellen.
 • Instruktion til spillerne om at maile evt. supplerende kommentarer til ak@bridge.dk med kopi til hinanden. Normal frist er 48 timer.
 • Appeller til AK sendes til ak@bridge.dk på spilledagen med kopi til mindst én repræsentant for hver af parterne.

Hvis der skal ske præmieuddeling samt ved semifinaler i slutspil har AK normalt et beredskab klar til hurtig afgørelse af sager. I så fald kontaktes AKs formand telefonisk, når afgørelsen appelleres (evt. tidligere, hvis en appel er sandsynlig). TL aftaler derefter den nærmere procedure med AKs formand.

 

Mobiltelefoner

Hverken spillere, tilskuere eller officials må have mobiltelefoner, der kan larme i spillelokalet under spilletiden. Spillernes forseelser straffes iht. turneringsbestemmelserne. Tilskuernes forseelser påtales straks, og tilskueren kan evt. bortvises med det samme, og skal bortvises, hvis ikke telefonen straks slukkes, eller der sker gentagelser. Officials' forseelser påtales og undskyldes over for de nærmeste spillere.

 

Efter turneringen

Efter turneringen sørger turneringslederen for følgende:

 • Uddeling af evt. præmier og medaljer. Selve uddelingen foretages gerne af en højerestående repræsentant for DBf. Appelfristen ved sidste kamp vil normalt være afkortet til 5-10 minutter. Hvis der er udestående appeller, der ikke kan afgøres på stedet, og som kan influere på resultatet, gøres opmærksom på, at medaljeuddelingen er provisorisk, og medaljerne inddrages derfor efter ceremoni og fotografering. Når appellen er afgjort, sendes medaljerne til de endelige vindere. Penge- og vinpræmier o.lign. uddeles endeligt og vil ikke blive justeret, selvom en appel senere ændrer på placeringerne.
 • Instruktion til officials om at udfylde afregningsblanketter via www.bridge.dk.
 • Mail til ak@bridge.dk på spilledagen med alle appelsager, hvad enten de er afgjort endeligt i en MAK eller appelleret til AK.
 • Fremsendelse af resultatblanketter på spilledagen i svarkuvert til DBf's sekretariat. 
 • Oprydning i spillelokalet: borde, meldekasser, bordnumre, kopper, flasker, papir osv.
 • Korrekt nedpakning af kort i kortkasser inkl. pakkesedler i de rigtige kasser.
 • Skriftlig rapport til den turneringsansvarlige (cc: tuk@bridge.dk) over turneringens forløb pr. e-mail, om muligt på spilledagen (pga. risikoen for at det ellers ikke bliver gjort). Rapporten bør indeholde følgende oplysninger:
  • Alle appeller, der ikke er afgjort på stedet (fortæl hvilken kamp det drejer sig om, og gæt evt. på de mulige udfald og deres indflydelse på kampens resultat).
  • Kort oversigt over appeller, der blev afgjort af en mundtlig appelkomite på stedet.
  • Tildelte advarsler, som gælder hele turneringen.
  • Enhver klage, selv bagatelagtig, som en spiller måtte være kommet med over spillested, turneringsafvikling, forplejning eller endda turneringslederen selv (sådanne klager bliver hørt med tiden af TUK og udgør løbende et væsentligt bidrag til at forbedre forholdene).
  • Relevant ros, som spillerne måtte være kommet med.
  • Ethvert specielt problem, som turneringslederen er stødt på, og som kan forebygges en anden gang.

Spillestedets ansvarlige sørger for returnering af kort til DBf's Kortsortering.