Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Materialer til Skolebridge


Her kan du se, hvad DBf har af materialer til Skolebridge. Husk også at kigge i vores Idebank, hvor vi samler materiale og idéer fra alle jer, der arbejder med Bridge og børn/unge.

 

Introdag

 

Mange steder har klubber med stor succes afholdt et introarrangement for en gruppe skoleelever. Det kan enten være som en enkeltstående begivenhed, hvor man fra skolens side ønsker, at eleverne får kendskab til, hvad bridge er, f.eks. som en del af et tema om sundhed, om lokalmiljøet eller måske som en smagsprøve på, hvordan man også kan udvikle og bruge sine matematiske kompetencer. Vi anbefaler også en introduktion til bridge som optakt til oprettelsen af bridge som valgfag, fordi det har vist sig, at langt flere elever vælger bridge hvis de har fået en introduktion, end hvis de ikke har. Introduktionen kan både afholdes for en gruppe elever, for en klasse eller I en større forsamling. Den lærervejledning, der ligger herunder, er rettet mod introduktion for en klasse, men man kan sagtens justere den til andre gruppestørrelser. 

Materialet her består af en PowerPoint, en lærervejledning, kortfordelinger samt en bri-fil til kortfordelingen.

PowerPoint til introduktion af bridge

Lærervejledning til introduktion af bridge

Kortfordelinger til introduktion som PDF-fil.

Bri-fil til kortfordelinger til introduktion 

 

Pressearbejde

Uanset om man laver en introdag som enkeltstående begivenhed eller man arbejder med Skolebridge i et længere forløb, kan man som klub få rigtig fin presseomtale af projektet. Vi anbefaler derfor, at I sørger for at lave pressearbejde i forbindelse med al Skolebridge - det er, udover selve fornøjelsen ved at arbejde med skoleeleverne, noget af det, klubben i høj grad kan profitere af. 

Vi har en række materialer, der kan hjælpe jer i jeres arbejde. 

guide til presse arbejde Her kan I læse om hvordan, man kan gribe pressearbejdet an

eksempel på pressemeddelelse FØR forløb 

eksempel på pressemeddelelse EFTER forløb

medieliste Her kan I finde en række af både regionale og lokale medier, man kan kontakte

I sekretariatet vejleder vi meget gerne omkring pressearbejdet, f.eks. med at finde gode vinkler på jeres  historie, så ring (4847 5213) eller skriv endelig.

 

Valgfag/længere forløb

Der ligger en fagbeskrivelse af valgfaget bridge klar her. Den lever op til de krav undervisningsministeriet stiller i forhold til at få godkendt et valgfag i folkeskolen. Den kan derudover bruges til planlægning af undervisningen, både i forhold til HVAD, der skal læres, HVORDAN det skal læres og HVORFOR det skal læres. Vi sender hæftet "Bidt af Bridge" gratis. Det kan udleveres til eleverne som en slags lærebog, kontakt sekretariatet for information og vejledning. Der er derudover et undervisningsmateriale målrettet folkeskolen under udarbejdelse. De første lektioner 8 lektioner på plads, og vi arbejder løbende videre. I kan på nuværende tidspunkt sagtens få tilsendt det foreløbige materiale til opstart, så det er bare om at kaste jer ud i Skolebridge som valgfag. 

 

  

Husk, at du skal bruge det præcis, som du har lyst til. Man kan plukke i det og bytte rundt på rækkefølgen, hvis man synes det passer bedre.

Lektion 

Tema

Lærervejledning

PowerPoint

Kortfordelinger

Diverse

FØR DU STARTER Generel introduktion til brug af materialet. Det anbefales at det læses grundigt.  Vejledning      
Lektion 1 og 2 Introduktion til bridge Vejledning powerpoint  pdf bri  
Lektion 3 Åbning 1 i farve Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 4 Pointsystemet - udgangsbonus i farvekontrakter Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 5 Svar på åbning 1 i farve uden støtte Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 6 Indmeldinger Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 7 Spilletips Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 8 Åbning 1NT, svar pas/2NT/3NT Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 9 Kald/afvisning Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 10 Støttepoint i trumfkontrakter Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 11 Stayman Vejledning powerpoint pdf bri  
Lektion 12 Repetition af stayman Vejledning powerpoint pdf bri  

 

Diverse

Derudover har vi dokumentet "Skolebridge, hvad skal det nu gøre godt for?", som kan bruges til at forklare f.eks. skoleledere, en skolebestyrelse eller andre, hvad det er bridge kan tilføre skolen. 

Vi har også en flyer, som kan uddeles til eleverne som en slags reklame for bridge, f.eks. i forbindelse med oprettelsen af Skolebridge som et valgfag. Kontakt sekretariatet for gode råd og idéer om, hvordan man får eleverne til at vælge bridge.