Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

FAQ - coronasituationen 

 

Vi modtager i øjeblikket en del henvendelser fra klubber, som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i den nuværende coronasituation. Vi har for nemheds skyld lavet denne FAQ-side, hvor I kan finde svar på de mest stillede spørgsmål. Vi henviser i den forbindelse også til nyheden coronavirus UPDATE, hvor I kan finde opdateret information fra DBf om coronasituationen.

Vi opdaterer FAQ-siden løbende.

I kan altid komme i kontakt med sekretariat og butik. På nuværende fungerer det på følgende måde i DBf´s sekretariat og butik:

  • Telefontiden fra 09.30 - 14.30 er som normalt, men der kan være ventetid, da nogle medarbejdere arbejder hjemmefra - se mobilnumre til medarbejdere nedenfor
  • Mails vil stadig blive besvaret, men der kan gå lidt længere tid end normalt 
  • Butikken vil holde åben på telefon, mail og i webbutikken, men det er ikke muligt at handle i den fysiske butik for at undgå smitterisiko og -spredning 

Der kan stadig rettes henvendelse til IT-supporten
 
Sekretariatets medarbejdere træffes også på deres mobiltelefonnumre:

Charlotte Fuglsang - 2222 9926
Anders Hjorth - 9363 8116
Erik Wied - 2052 2059
Morten Henningsen - 5050 8396
Palle Reimann - 6150 8028
Jonas Houmøller - 8161 0855
Louise Pedersen - 9363 8117
Louise Dhirani - 3127 2063

 

Ofte stillede spørgsmål:

Kan vi spille bridge i klubberne?

Kan vi afholde allerede planlagte turneringer?

Kan jeg spille bridge på nettet nu, hvor jeg ikke kan komme i klubben?

Kontingent under coronasituationen?

Til klubber i kommunale lokaler

Skal vi udskyde klubbens generalforsamling?

Kan jeg stadig handle i bridgebutikken?

Regeringens hjælpepakker

Nyttige links

 

 

Kan vi spille bridge i klubberne?

Opdateret d. 21. maj: DBf har afventet den seneste politiske aftale vedtaget sent i går aftes den 20. maj. Den indgåede aftale ændrer dog ikke ved, at indendørs idræts- og foreningsliv fortsat skal afvente fase 3 i genåbningen dvs. 8. juni 2020. DBf håber i løbet af næste uge at kunne orientere klubber og medlemmer nærmere om, hvordan genoptagelse af bridge kan finde sted sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til genåbningens fase 3

Opdateret d. 8. maj: Udmeldingen om genåbning er nu offentliggjort – se link neden for.

http://www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf

Det fremgår her, at idræts- og foreningsliv, der foregår udendørs, kan genåbne 18. maj, men ikke indendørs. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder fortsat. Af den grund kan der fortsat ikke spilles bridge på nuværende tidspunkt.

DBf ser nu frem mod den 8. juni og dermed fase 3 i genåbningen.

I den sammenhæng er vi også i gang med at se på, hvilke foranstaltninger, der kan iværksættes for at spille bridge på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. I den forbindelse har vi også allerede modtaget mange gode idéer fra vores klubber og medlemmer, som vi gerne vil takke for.

Klubber og medlemmer vil senere på måneden blive nærmere orienteret om de konkrete forslag til sådanne  foranstaltninger.  

Den 24. marts 2020 fastholdte DBf indstillingen om at alle klubber, distrikter og kredse aflyser alle bridgeaktiviteter for resten af sæsonen (til og med den 30. april 2020). Du kan læse informationen, der blev sendt til klubberne her. 

Den 10. marts 2020 anbefalede DBf, at alle bridgeaktiviteter indstilles, foreløbig for resten af marts. Du kan se informationen, der blev rundsendt til klubberne, her.

 

 

 

Kan vi afholde allerede planlagte turneringer?

DBf anbefaler, at al bridgeaktivitet indstilles i marts og april. Så hvis jeres guld-, sølv- eller anden turnering er sat til en dato i marts/april, vil vi bede jer udskyde turneringen. Vedrørende guldturneringer kan I henvende jer til dbf@bridge.dk med den nye dato. For guldturneringer er det som bekendt også påkrævet, at turneringen skal annonceres i Dansk Bridge mindst 14 dage før tilmeldingsfristens udløb. Husk at få annoncen med den nye dato i Dansk Bridge inden for tidsfristen - mail til dansk@bridge.dk. Annoncen med den nye dato får I naturligvis i Dansk Bridge uden ekstra omkostninger.

 

 

Kan jeg spille bridge på nettet?

Du kan stadig holde dit bridgespil ved lige, selv om du i øjeblikket ikke kan møde op i klubben. Vi har samlet alt informationen om online bridge her.

Klubber der ønsker at oprette turneringer kan læse meget mere om dette her.

 

 

Kontingent under coronasituationen

Coronasituationen er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser, også for bridgeklubber. 

Det er DBf’s klare anbefaling, at bridgeklubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt kan lukke nogle af vores bridgeklubber, som stadig har udgifter, der skal betales. DBf opfordrer derfor til, at vores medlemmer bakker bridgeklubberne op i denne svære tid. 

DBf henviser i den forbindelse også til DIF, hvor det fremgår, at: Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få kontingentet eller dele af kontingentet retur, fordi klubbens bridgeaktiviteter er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan spille bridge i klubben. Kontingent er et udtryk for en betaling for det at være medlem i bridgeklubben og ikke for en specifik ydelse. 

 

 

Til klubber i kommunale lokaler

Hvis din bridgeklub benytter jer af kommunale lokaler, som I enten betaler gebyr eller husleje til, opfordrer DBf til, at  I tager kontakt til jeres kommune, såfremt aktivitetsnedgangen giver problemer med betalingen. 

 

 

Skal vi udskyde klubbens generalforsamling?

Med nedlukningen af Danmark og forbudet mod at samle sig mere end 10 personer, anbefaler DBf at klubberne udskyder generalforsamlinger der er sat til at blive afholdt i marts og april. I den foreliggende situation som er force majure, er bestyrelsen berettiget til at udskyde generalforsamlingen.

Det er vigtigt, at I som bestyrelse fortæller medlemmerne, hvorfor I har valgt at udskyde generalforsamlingen og samtidig melder en ny dato ud for generalforsamlingen hvis muligt. 

Kan generalforsamlingerne afholdes digitalt?
Der er tilsyneladende forskellige forståelser for om afholdelse af digitale generalforsamlinger er i strid med vedtægterne. 
DGI’s advokat mener at digitale generalforsamlinger skal fremgå af vedtægterne, før det er muligt, hvorimod Center for Frivilligt Socialt arbejde mener at det er en mulighed, hvis der er vigtige beslutninger på generalforsamlingens dagsorden, som ikke kan afvente en senere generalforsamling, eller som er kritiske for foreningens virke. 

I DBf ser vi umiddelbart ingen hindringer i, at afholde generalforsamlingen digital, såfremt alle medlemmer kan tilslutte sig dette. 

Såfremt en klub ønsker at afholde en digital generalforsamling og har spørgsmål vedr. dette, så kontakt gerne sekretariatet

Hvem kører foreningen videre, hvis generalforsamlingen bliver udskudt?
Vi anbefaler, at den nuværende bestyrelse forsætter, frem til generalforsamlingen er afholdt.

Hvordan får vi godkendt sidste års regnskab, hvis vi udskyder generalforsamlingen?
Foreninger er som udgangspunkt ikke underlagt Bogføringsloven. Det betyder, at I skal følge de principper, der er beskrevet i foreningens vedtægter. Hvis generalforsamlingen bliver udskudt, kan der være brug for at godkende regnskabet inden da. 

I nogle foreninger godkender bestyrelsen regnskabet. Her behøver I altså ikke afvente generalforsamlingen.

Hvis bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at mødes (jf. myndighedernes anbefalinger), kan I fx sende regnskabet rundt på mail. Så kan bestyrelsesmedlemmerne en efter en printe og skrive under på regnskabet, scanne det ind og sende videre, indtil alle bestyrelsesmedlemmer har skrevet under. Der findes også digitale løsninger til at underskrive dokumenter. Søg på "digital underskrift". 

Vær ekstra opmærksom forholdene, hvis I skal aflægge regnskab for eksterne midler. Måske har I fået penge fra fx en fond, kommune eller statslig pulje. Læs retningslinjerne for regnskabsaflæggelse grundigt og kontakt tilskudsgiveren, hvis I får brug for at afvige fra de fastsatte deadlines mv., fordi generalforsamling/bestyrelsesmøder bliver udsat. Husk at få alle nye aftaler med tilskudsgiveren på skrift fx ved at sende en mail med et beslutningsreferat fra jeres samtale og bede tilskudsgiveren bekræfte mailen.

Kan bestyrelsen stadig holde møder?
Myndighederne anbefaler at lukke ned for alle ikke-akutte mødeaktiviteter. I skal altså nøje overveje, om det er strengt nødvendigt for bestyrelsen af mødes inden udgangen af marts. Det gælder ikke mindst, hvis I har bestyrelsesmedlemmer, der kan være særligt sårbare på grund af kroniske sygdomme eller lignende. 

Hvis I har akutte sager, der skal tages hånd om, bør I overveje, om det kan klares fx ved et telefonmøde, skype eller lignende digitale løsninger. 

Ovenstående tekst vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i frivillige foreninger er mere eller mindre direkte hentet fra frivillig.dk. Du kan finde informationen her.

 

 

Kan jeg stadig handle i Bridgebutikken?

For at undgå spredning af coronavirus, holder den fysiske del af bridgebutikken i Herlev lukket. 

Men du vil som altid kunne købe i webshoppen eller ved at kontakte Bridgebutikken telefonisk på 4847 5213.

 

 

Nyttige links

Myndighedernes fælles side: www.coronasmitte.dk

Telefonnummeret til myndighedernes fælles hotline er: 7020 0233

 

Sundhedsstyrelse: www.sst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
Statens seruminstitut: www.ssi.dk 
Udenrigsministeriet: www.um.dk