Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Regeringens og DIF's hjælpepakker

 

På denne side kan du læse mere om:

Hjælpepakke fra Kulturministeriet (ansøgning er nu lukket)

Lønkompensation (ansøgningsfrist 20. september 2020)

Særlig støtte til selvstændige (ansøgningsfrist 31. august 2020)

Kompensation til faste udgifter (ansøgningsfrist 31. august 2020)

Generelt om hjælpepakkerne

Udskudt skat og moms

 

 

Regeringen har præsenteret en række initiativer som skal hjælpe virksomheder og foreninger i coronakrisen.

På nedenstående billede kan du se et samlet overblik over initiativerne. Du kan også se en komplet liste over hjælpepakkerne her.

Har du spørgsmål vedr. hjælpepakkerne  er både Erhvervsstyrelsen (som administrerer hjælpepakkerne) og sekretariatet klar til at hjælpe. 

Bemærk, at det er en forudsætning for at søge Erhvervstyrelsens hjælpepakker at din bridgeklub har et CVR-nummer. Har din bridgeklub ikke et CVR-nummer, kan I ikke søge kompensation via Erhvervstyrelsens ordninger. 

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 4847 5213 (alle hverdage mellem 09.30 - 14.30) eller på dbf@bridge.dk.

Du kan også ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034. De har åben mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 og fredage kl. 09.00 - 15.00
 

 

 

 

Hjælpepakke fra Kulturministeriet 

Denne ordning er nu lukket for ansøgninger.

Opdateret mandag d. 22. juni 2020: DIF og DGI's corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra mandag d. 22. juni kl. 12 til fredag d. 26. juni kl. 12. 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan i denne periode kun ansøges af idrætsforeninger, der ikke har ansøgt DIF og DGI's corona-hjælpepulje i den første ansøgningsperiode (1. – 15. maj). Alle ansøgninger, også dem fra første ansøgningsrunde, forventes besvaret i løbet af uge 27 (29. juni – 3. juli).

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til alle breddeidrætsforeninger for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med COVID-19. DIF og DGI har udarbejdet retningslinjer for ansøgningen samt nogle spørgsmål og svar vedr. hjælpepuljen.

I kan også læse om hjælpepuljen på DIF’s hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/stoette  -> DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

I ansøger på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR) på www.medlemstal.dk. Bridgeklubber skal også registreres i systemet før der kan søges. I kan anmode om midlertidig adgang ved at skrive til difdgicoronapulje@dif.dk. Herefter vil I modtage en mail med et link som I kan benytte. Mange klubber har allerede anmodet om adgang til CFR ved at skrive en mail til foreningspulje@dif.dk og bede om oprettelse. Begge dele er helt fint.

Husk at I skal have følgende for at kunne søge puljen:

 • CVR-nummer
 • NemKonto
 • Oprettelse i DIFs medlemssystem Centralt ForeningsRegister

Læs mere her og se en vejledning i at oprette ovenstående her

 

Alle spørgsmål omkring ovenstående bedes rettes til sekretariatet på tlf.:4847 5213 eller på mail dbf@bridge.dk 

 

 

Lønkompensation

Læs alt om ordningen for lønkompensation på Virksomhedsguiden

Trepartsaftalen er en aftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som handler om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen frem til og med den 29. august 2020. 

Du skal kun søge kompensation for dine medarbejdere i den periode, de er hjemsendte inden for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020. Ordningen er åben for ansøgning frem til den 20. september 2020. 

Hvem kan søge lønkompensation

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser af:

 • Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
 • Mere end 50 ansatte.

Om medarbejderen er ansat på deltid, fuldtid eller er elev/lærling, har ikke betydning for udregningen af de 30 % eller optællingen af de 50 medarbejdere. Kravet om minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som du søger lønkompensation til.

Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

Forlængelse af ordningen - hvem kan søge den?

For at søge om forlængelse skal virksomheden leve op til de ovenstående krav, og virksomheden skal have en tidligere godkendt ansøgning om midlertidig lønkompensation.

Kompensationen fastsættes ud fra de lønaftaler, som var gældende, da virksomheden oprindeligt trådte ind i ordningen.

Dette vil sige at du ikke kan søge om forlængelse, hvis du ikke har en allerede godkendt ansøgning om lønkompensation, eller hvis du har fyret medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden. 

Hvad består kompensationen i?

For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Hvis din medarbejder arbejder mindre end fuldtid (37 timer), vil grænsen blive sat ned forholdsmæssigt. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr.

Hvornår kan du ansøge?

Ansøgningen er åben frem til 20. september 2020 for perioden 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020.

Forlængelseperioden er ikke åben for ansøgninger endnu. 

Du kan ansøger via virksomhedsguiden.dk 

Du skal have følgende klar inden du udfylder din ansøgning:

For hver medarbejder, der hjemsendes:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med kompensation)
 • Periode slut (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kr.)
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation)
 • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid

Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:

 • Ansættelseskontrakt på nyansatte
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation). Du kan læse mere om dage undtaget, og hvordan det skal beregnes på virksomhedsguiden.dk

Hvilken dokumentation skal virksomheden have klar, når covid-19 krisen slutter?

Når kompensationsperioden er udløbet, skal der dokumenteres for:

 • at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.
 • medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020.
 • Såfremt der er en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

 

 

 

 

Særlig støtte til selvstændige

Læs alt om ordningen for lønkompensation på Virksomhedsguiden

Regeringen har den 15. juni indgået en aftale om at forlænge ordningen med en måned til og med den 8. august 2020.

Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at søge til og med 8. juli 2020. Når det bliver muligt at søge om den forlængede periode, vil der være information om det på Virksomhedsguiden.

 

Selvstændige med CVR-nummer med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om midlertidig kompensation for tabt omsætning (omsætningskompensation) som følge af coronavirus/covid-19. Ansøgningsfrist for kompensationsordningen er 31. august 2020.

Hvem kan søge om kompensation som selvstændig med CVR-nummer

Du kan søge om kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020. Du kan kun søge på baggrund af ét CVR-nummer.

 • Din omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19.
 • Du har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte opgøres i hele årsværk i virksomheden. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25 fuldtidsansatte.
 • Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.

Ansøgningsfristen er 31. august 2020.

Sådan dækker ordningen

Kompensationen vil udgør 90 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning ekskl. moms. Hvis din virksomhed har været lukket ved bekendtgørelse, kan kompensationen udgøre 100 % i den periode, du har måttet holde lukket, hvis virksomheden ikke har haft nogen omsætning i perioden.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt 69.000 kr. i en periode på tre måneder eller 92.000 kr. i en periode på fire måneder. Medhjælpende ægtefælle kan inkluderes i ansøgningen med tilsvarende beløb. Det er ikke tilladt at modtage kompensation, hvis man har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Ansøgning mhp.  forlængelse og justering af allerede godkendte ansøgninger

Regeringen og Folketingets partier aftalte den 18. april 2020 at forbedre ordningen for selvstændige. Ændringerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. For at blive omfattet af de nye regler, skal du søge igen. Det betyder, at du kan opnå:

 • kompensationsgrad på op til 90%, eller 100%, hvis din forretning har været lukket ved påbud
 • forlængelse til og med 8. juli 2020

Du kan først ansøge igen, når din ansøgning er godkendt.

Søg denne ordning

Du ansøger og kan se hvad du skal have klar på Virksomhedsguiden

 

 

 

Kompensation til faste udgifter

Læs alt om ordningen for kompensation til faste udgifter på Virksomhedsguiden.

Din virksomhed kan få kompensation for en andel af de forventede, faste omkostninger. 

Hvem kan søge?

Hvis du forventer et fald i din virksomheds omsætning, kan du ansøge om kompensation til dækning af dine faste omkostninger.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 31. august 2020.

Din virksomhed skal have et dansk CVR-nr., være etableret senest 9. marts 2020 og have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020. Desuden skal du som følge af coronavirus/covid-19:

 • forvente et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller
 • i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åben.

Sådan dækker ordningen

Du kan få kompensation for op til 80 % af de forventede faste omkostninger i din virksomhed, og højest 110 mio. kr.    

Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i samme periode, kan du få kompensation for alle din virksomheds faste omkostninger i nøjagtig denne periode. Det gælder, når du opfylder de øvrige ovenstående krav.

Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din virksomheds omsætning falder i en periode, og er fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Ansøgningen

Ansøgningen er åben og der er kommet udførlige vejledninger til ansøgningen. Før du søger, skal du sammen med din revisor, opgøre din virksomheds faste omkostninger og omsætninger til brug for ansøgningen. Læs meget mere om dette og ansøg på virksomhedsguiden.dk.

Hvad skal du have klar til ansøgningen

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende informationer om din virksomhed:

 • Omsætning for referenceperioden fra og med 1. april til og med 30. juni 2019
 • Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020
 • Faste omkostninger for referenceperioden fra og med 1. december 2019 til og med d. 29. februar 2020
 • Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020
 • Din virksomheds navn, CVR-nummer og stiftelsesdato
 • Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor.

Din virksomhedens ansøgning om kompensation skal suppleres af en erklæring fra din uafhængige godkendte revisor.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk. Her finder du også vejledninger til ansøgningen, retningslinjer for revisorerklæringen, skabelon for revisorerklæringen samt en vejledning til hvordan du ansøger. 

 

 

Generelt om hjælpepakkerne

Regeringen har vedtaget og igangsætter løbende nye støttepakker til de private virksomheder under COVID-19 krisen. 

Der åbnes løbende for ansøgninger til hjælpepakkerne på  www.virksomhedsguiden.dk

Der er ikke tale om først til mølle princip, og der er heller ikke tale om begrænsede puljer. Generelt kan der søges med tro og love erklæring fra virksomhedens ledelse. Når krisen slutter, skal der indsendes dokumentation for hvordan ordningen er udnyttet, og dokumentationen skal indberettes med revisorbistand.


Der kommer løbende nyheder og yderligere information om støtteordningerne kan søges på:

www.virksomhedsguiden.dk

Som virksomhedsejer skal der handles hurtigt, for at reducere drift- og likviditetsmæssige udfordringer, mest muligt. 
For virksomheder med ansatte, er der forskellige reaktionsmuligheder, og det er relevant at regne på afskedigelse, hjemsendelse, varsling af ferie og afspadsering. Beregningerne sættes i forhold til de nye støtteordninger.

 

 

Udskudt skat og moms

Acontoskat for selskaber – senest den 20. marts 2020
Regeringen meddelte den 10. marts 2020, at selskaber, som led i at afhjælpe erhvervenes aktuelle udfordringer af udbruddet af COVID-19, gives mulighed for, at de selv kan nedsætte indbetalingen af den ordinære acontoskatterate den 20. marts 2020, hvis det forventes, at indkomstforholdene for 2020 vil afvige væsentligt fra det, som er lagt til grund ved den oprindelige fastsættelse af acontoskatteraten.

Skattestyrelsen kan efterfølgende bede selskaberne, der vælger at gøre brug af denne mulighed, om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold. 

B-skat og AM bidrag for selvstændige erhvervsdrivende – senest 19. marts kl. 17
Raterne for april og maj 2020 udskydes til betaling i henholdsvis juni og december 2020:
 • April-raten skal i stedet betales den 22. juni 2020.
 • Maj-raten skal i stedet betales den 21. december 2020.
Herudover er der mulighed for at nedjustere virksomhedens forventede overskud via TastSelv i skattemappen, hvis dette er aktuelt. Det vil medføre lavere eller ingen opkrævning af B-skat/arbejdsmarkedsbidrag og dermed akut forøge likviditeten. B-skatten kan ændres for raten der forfalder 20. marts 2020. I det tilfælde skal ændringen være gennemført senest 19. marts kl. 17:00, der er sidste frist for at stoppe betalingen gennem betalingsservice. 
 
Øvrige ændringer af betalingsfrister
Bemærk at fristerne for at indberette generelt ikke er ændret, det er udelukkende betalingsfristerne. 
 
Moms 
Månedsafregning:
Momskredittiden for virksomheder, der afregner hver måned, forlænges kreditten midlertidigt med en måned, hvorefter fristen for at angive og betale vil være følgende:
 
Kvartalsafregning:
Disse virksomheder får lov – men ikke pligt – til at samle momstilsvaret for januar og april kvartal 2020 og angive og betale momsen senest den 1. september 2020.
Virksomheden får dermed 3 måneders yderligere frist til at betale momsen for januar kvartal.
 
Halvårsafregning:
Disse virksomheder får lov – men ikke pligt – til at samle momstilsvaret for hele 2020 og angive og betale momsen senest den 1. marts 2021.
Virksomheden får dermed 6 måneders yderligere frist til at betale momsen for 1. halvår af 2020.
 
A-skat
Virksomhedernes betalingsfrist for indeholdt A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni 2020 forlænges, så beløbet først skal betales fire måneder senere end normalt.
Virksomheder, der afregner ultimo måneden

For virksomheder, der afregner ultimo måneden, gælder følgende nye betalingsfrister:
 
Virksomheder, der afregner den efterfølgende måned:
For virksomheder, der afregner den efterfølgende måned, gælder følgende nye betalingsfrister: