Bridgeforlaget
Intro_Velkommen
Tilmelding
Turneringer_Hold_og_par
Resultater_Stillinger
Overnatning_Tilmelding
Kontakt_Presse
/ Resultater_Stillinger / Deltageroversigter / Tilmeldte VINOBLE Open

Deltagere VINOBLE Open 2015

 

Nr. HOLDSPILLERE NAVN
1  Per Lund Thomsen, Margrethe Rykov, Palle Holm Pedersen, Ejvind Fritzbøger  3 måner og en langhåret
2  Kirsten Marie Nielsen, Hans Christian Nielsen, Lone Ulrik Jørgensen,
 Jens Jørgensen
 Optimisterne
3  Klas Bellander, Gun Bellander, Håkan Andersson, Maggie Holgersson  4Skaene
4  Michael Rübner-Petersen, Henrik Rübner-Petersen, Finn Thunbo
 Christensen, Birgitte Thunbo Christensen
 Team Santos
5  Steen Jacobsen, Pia Knak Jacobsen, Gurli Gøbel, Poul Gøbel  GPS
6  Jørgen Vedel, Ole Plam, Jakob Baden, Ole Stohn  JOK-team
7  Irene Ougtvig, Annette Melander, Birthe Fogh, Ida Vedel  JOK-suporters
8  John Maagaard, Elsebeth Maagaard, Verner Schou, Kirsten Schou  BK83 EJKV
9  Chris Demant, Henrik Demant, Poul V Hansen, Morten Larsen  Nordfyns Finans BIG
10  Bente Dirksen, Lis Hammann, Tove Giørtz-Carlsen, Henning Feirup  KIT
11  Mats Nilsland, Mikael Rimstedt, Ola Rimstedt, Simon Hult  Nilslands crew
12  Kaj Druedal, Ulrik Eberhardt, Anne-Marie Frøhlich, Ole Vinberg Larsen  Team Holte Rød
13  Dennis Krabbe Sørensen, Niels Steinø, Helle Simon Elbro, Torben Sværke  Krabberne
14  Arne Steen Sørensen, Søren Steen Sørensen, Verner Nielsen, Niels
 Lauridsen
 Team Ulfborg
15  Jacob Buus, Henning Mikkelsen, Aase Midholm, Grethe Larsen  Østkyst Hustlers
16  Steen Løvgreen, Hanne Christensen, Svend Pedersen, Bent Sauer  Støvsugerbanden
17  Bent Jakobsen, Jytte Dahl, Knud Breum Sørensen, Steffen Kristensen  På'n igen
18  Vivi Baun Højland, Søren Roager, Anita Torlyn, Bo Sigismund  De 2 søde og de 2 andre
19  Ulrik Dickow, Jørgen Steenfelt, Mogens Jensen, Peter Yde  Fire Spader
20  Marianne Bank, Andreas Andersen, Dorit Viggo Lybker  Jysk Mix
21  Jonna Hesselhøj, Kirsten Filtenborg, Sigrun Hagen Jensen, Karen Larsen  Hesselholdet
22  Jens Pauli G. Nolsøe, Kurt Christensen, Simon Ortmann, Daniel
 Bang-Ortmann
 4BRUCE
23  Peter Møller Nielsen, Gitte Druedal, Hanne Nielsen, Niels Anker  Peter og ulvene
24  Ole Kofoed, Leif Hansen, Gerhard Glud, Preben Hansen  Falsters sansfugle
25  John Viggo Nielsen, Annette Bjaaland Andersen, Frits Schledermann,
 Karen Larsson
 Det går nok
26  John Hansen, Vibeke Løngreen, Knud E Christensen, Grethe Rønn  Viborg Nyserne
27  Lis Winther Funch, Franziska  Rothenborg, Anne Petersen, Michael Dam  Køgebanden
28  Christian Hollesen, Dorte Hollesen, Solvad Nielsen, Ole Wagener  Sooldoch
29  Erik W. Skov-Jensen, Peder Arberg, Anne-Marie Hald, Else Marie Henriksen  HOUV-HOUV
30  Michael Hvass Miller, Paw Algren, Asbjørn Borre Rasmussen, Eivind
 Sveinbjørnsson
 Eivinds smukke drenge
31  Ole Skjøt, Kirsten Skjøt, Marianne Skjøt, Mogens Lind  Skjøt/Lind
32  Bente Mølmann, Bent Mølmann, Tom Poulsen, Poul Erik Langholm  Forza Svendborg
33  Karin Korup, Else Andersen, Harry Nanninga, Erling Kalhøj  KBC
34  Keld Jensen, Chris Pedersen, Jan Foged Pedersen, Thorbjørn
 Thorbjørnsen
 Spredte Evner
35  Preben Mohr, Olof Malmros, Niels Gundesen, Niels Lund  Gentlemanholdet
36  Søren Raben, Pia Raben, Vibeke Jarlstrøm, Svend Jarlstrøm  Svips
37  Jesper Skovsbøl Rasmussen, Tommy Ørts Johnsen, Astrid Dagmar
 Strandbygaard, Kirsten Sørensen
 The young guns and the
 old hotties
38  Poul Bo Madsen, Peter Hven, Torsten Lind Thomsen, Erik Agersnap  Vestjyderne
39  Svend Gosvig, Inger Gosvig, Astrid Holdgaard, Kirsten Jensen  KASI Varde
40  Irma Holst Pedersen, Birthe Hansen, Leif Simonsen, Henning Møller  4-kløver
41  Flemming Poulsen, Georg Norris, Geert Jørgensen, Flemming Dahl, Henrik
 Norman Hansen
 House of cards
42  Niels Jørgen Engel, Bo Svensson, Mogens Bak, Finn van Hauen  De vilde engle
43  Arne Nørgaard, Birgitte Schultz Møller, Torben Lauritzen, Kirsten Bræstrup  BBC'erne
44  Erling Tange, Dorte Tange, Hanne Sørensen, Poul Have Nielsen  Stikkontrakterne
45  Hans Nielsen, Bodil Nielsen, Lis Svendsen, Benny Svendsen  Væggelusene
46  Søren Fischer, Kirsten Nybroe, Olaf Ries, Anne Marie Schrøder  Play it again
47  Jimmi Brock, Hakon Jørgensen, Peter Sørensen, Bente Sørensen  Hyggespillerne
48  Jens Greisen, Niels Hougaard, Søren Clausen, Jørn Rohde Nielsen  Lyngholm
49  Steen Højlund, Vivi Kobylecki, Peter Kraunsøe, Hella Rahbek  Mixholdet
50  Peter Gallmayer, Mette Koefoed, Vera Petersen, Pete Olsen  Mr. Pete
51  Henning Druedal, Kirsten Struve, Helge Høgsgaard, Lars Kuld  Casa Blanca
52  Jesper Bechsgaard, Lars Ugilt Jensen, Lasse Bo Krefeld, Michael Krefeld  Haps
53  Kirsten Madsen, Tove Grögerchen, Anja Altenburg, Birthe Agersnap  Pigerne
54  Kim Nørgaard Nielsen, Troels Husted, Carsten Horst, Niels P. Rasmussen  Ahornet old stars
55  Lisbeth Smed, Ib Hornbeck, Karen Hornbesk, Helle Velschou-Rasmussen  Skallesmækkerne
56  Jens Erik Pedersen, Dorrit Pedersen, Finn Sinding, Mogens Jensen  7 sans
57  Bjarne Poulsen, Inga Poulsen, Ellen Holmsgaard, Kjeld Skovsen  2.bike
58  Carsten Bernth, Thomas Würtz, Uwe Jens Feddersen, Jesper Debois  CAOS
59  Peter Lilholt, Eva Staal, Bo Blunch, Anni Hallberg  Team Appletown
60  Jørgen Solsig Nielsen, Mona Jensen, Anne-Lise Skjoldemose, Lis Teusch  DK MIX
61  Jacob Røn, Michael Fiorini, Helle Krogh, Kell Krogh, Knut Blakset,
 Jonas Houmøller
 På Kroghen
62  Peter Würtz, Bodil Würtz, Bent Hansen, Birthe Hansen  Birthes bisser
63  Jann Larsen, Jesper Vedkiær, Tyge Fogh, Eva Nørringgaard  Team 50'erne
64  Anton Hansen, Henry Elmholt, Søren Glud Johansen, Kaj Leegaard  Hjejlen
65  Erik Guldhammer, Søren Krab Larsen, Yvonne Berger Larsen, Else Jakobsen  Guldkrabberne
66  Rikke Jørgensen, Søren Jørgensen, Albert Mylius Nielsen, Martin Kolling Jensen  3 konger og 1 dronning
67  Børge Larsen, Claus Bødskov, Ejgild Johansen, Erik Fjord Pedersen  Four Jacks
68  Søren Vinther, Torben Rasmussen, Tove Nørgaard Pedersen, Hanne Hauge  Billund All Stars
69  Jørgen Kaad, Lise Gregers Jensen, Helga Riis, Lars Skytte  De Kaade Skytter
70  Mona Secher Christensen, Inge Jensen, Jacob Secher Ejlertsen, Henning Ejlertsen, Jette Laursen  Kings & Queens
71  Dagny Lundgaard, Carl Erik Møller, Pia Larsen, Jan Petersen  DJ-PC
72  Steffen Yding, Henning Kokborg, Frank Paaskesen, Erik Lund  SHEF
73  Bo Engel Olsen, Casper Klink, Jan Nimb, Jeppe Golshe Knappe  Bo&Co
74  Brian Skjønnemann, Mads Eyde, Signe Buus Thomsen, Emil Buus Thomsen  Signedonnemann
75  Jeppe Juhl, Lone Kiær, Christina Klemmensen, Mette Drøgemøller  5 Club Partyband
76  Kim Nielsen, Gert Villumsen, Iver Nielsen, Lisbeth Nielsen, Karsten Andersen, Bo Tholander  Det er genialt det her
77  Finn Pedersen, Torben Bentsen, Jens Kjeldsen, Kurt Boysen  ALL IN UNITED
78  Bente Sørensen, Finn Schacksen, Inge Borre, Ole Borre  BIFO
79  Peter Jacobsen, Henrik Friis, Søren Larsen, Lars Nielsen, Nis Rasmussen, Henrik Kruse Petersen  Hangarounds
80  Hanne Guldager, Ole Fenger, Inge Keiser, Jonna Sørensen  Be-Be
81  Ole Smith Nielsen, Inge Smith Nielsen, Ulla Autrup, Morten Autrup  Kaptajnen og Piraterne
82  Jette Frandsen, Harry Frandsen, Lea Flarup, Ib Flarup  Fjandboerne
83  Kaj Lundsfryd, Karin Vennekilde, Hans Chr. Nielsen, Hanne Winther  Arbejdsbierne
84  Christian Herold, Jens Ove Krusaa, Michael Soetmann, Ole Bækgaard  Cabaretbridge
85  Kristian Tylvad, Morten Jepsen, Jes Bank, Flemming Madsen  Morten Jepsen
86  Peter Krogh, Bodel Schrøder, Asger Påske, Mette Staugaard  De 4 8'ere
87  Arne Christensen, Steen Lauridsen, Mona Ardal, Jan Rode Pedersen  MAJS
88  Nils Mønsted, Tom Nørgaard, Poul Clemmensen, H.C. Graversen, Jan Pedersen, Jesper Buus Thomsen  Randers 4.0
89  Bo Jensen, Villy Christensen, Hans Jørgen Krøjgaard, Britta Krøjgaard  3 kokke med en høne
90  Aage Schmidt, Olaf Nielsen, Mette Prior, Niels Hagemann  Krav til pas rundt
91  Vibeke Galle, Connie Mailand, Tommy Rasmussen, Lena Rasmussen  Smilet
92  Preben Thaarup, Martin Christoffersen, Jens Grann, Ketty Jepsen, Dan Nybo  Studene
93  Thomas Egedgaard, Erling Andersen, Tommy Kristensen, Else Andersen  REAL 36
94  Sussie Rasmussen, Jens Peder Jensen, Grethe Andersen, Bodil Vestbjerg  Kammerjunkerne
95  Ingelise Andreasen, Kurt Holmbye, Mette Rasmussen, Kirsten Ellekjær  Makronerne
96  Jonas Buur Sinding, Bjarne Knudsen, Peter Enevoldsen, Svend Pedersen  Nøbbes drenge
97  Gorm Jensen, Johnny Thylin, Erik Madsen, Birgit Brix  Hagbard
98  Johs. Christensen, Hanne Nygaard, Frans Kappel Øvre, Karin Thomsen  Matholdet
99  Kurt Als, Niels Peter Engelund, Jens Erik Stausholm, Stig Allan Jensen  Nordjyske knægte
100  Thomas Hahn, Danny Hansen, Sven Storm, Hans Jørgen Pedersen  Onkel Danny og Sølvstjernene
101  Lars Venø Jakobsen, Morten Philbert, Brian Nielsen, Jesper Kragh  Life of Brian
102  Alan Rasmussen, Marianne Rasmussen, Thorkild Andersen, Preben Jensen  FODTUSSERNE
103  Ole Adelkvist, Niels Bræmer, Mogens Boysen, Peter Christensen, Carsten Schødt Pedersen  The Blue Team
104  Flemming Øster, Rudi Bjerregaard, Bodil Haag, Flemming Haag  OYSTERS
105  Anders Neimann-Sørensen, Jesper Juul, Tine Lind, Jens Meyer  Team Vedbæk
106  Ole Kristensen, Ulrik Kjær, Johnni Knudsen, Holger Christensen  Team Give
107  Børge Bak Thygesen, Jannie Dam Johansen, Inger Overgaard, Hanne Simmelkiær  Ellingpigerne og Tollundmanden
108  Gerd Hansen, Michael Tøffner Pedersen, Torben Madsen, Søren Homann  4 Non Blondes
109  Torben Kelså, Birgit Kelså, Hanne Vilstrup, Birgit Christensen  VildFiskerÅ
110  Otto Dahl, Flemming Jørgensen, Christian Eriksen, Jens Ove Henneberg  Four Aces
111 Flemming Nielsen, Lars Bo Jensen, Gert Mølgaard, Ejgil Vittrup Aarstidens drenge
112 Jonna Astrup, Bo Højrup, Per Holm Mortensen, Susanne Nielsen Fc Trekanten
113 Thomas Mørkeberg, Bente Christensen, Per Gaunø Jensen, Bo Lisbjerg Øst-Vest Alliancen
114 Lars Peter Damgaard, Jørgen Pabst, Henrik Caspersen, Stense Farholt Team Aarhus BK
115 Knud Haunstrup, Frode Haunstrup, Grete Christensen, Hans Christian Christensen Ry Bisserne
116 Mogens Rerup, Jon Brodersen, Søren-Peter Nielsen, Mikael Poulsen Onkel Mogens og Co.
117 Preben Hallberg, Hanne Huge, Knud Erik Vedsted, Elver Rasmussen Hannes drenge
118 Ejler Ejlersen, Jesper Nygaard Nielsen, Helle Iversen, Hanne Qvist 118
119 Karsten Dorph, Grethe Døpping, Inger Pedersen, Anne Mette Krusell Bord nr. 200
120 Aksel Tornør, Ebba Tornøe, Karen Stær, Inge Busk Nielsen "i2vi2"
121 Lars Møller Sørensen, Simon Houlberg, Lars Kirkegaard Nielsen, Ninnie Gøttsche Hansen Ninnies nitter
122 Henrik Nielsen, Jan Tino Knudsen, Poul Erik Nielsen, Flemming Staghøj Team PlusOffice
123 Veikko Kinnunen, Birthe Kinnunen, Ruth Larsen, Jørn Pipper Havro
124 Sonja Holmgaard, Jørgen Madsen, Anna Lise Friis, Asger Friis SJALA
125 Finn Hansen, Rasmus Nielsen, Henrik Steen-Knudsen, Mathilde Kruse Team Evil Eye of Orms-by-Gore
126 Birthe Schmidt, Kurt Schmidt, Lise Andersen, Jørn Erik Hansen Hopla
127 Lillian Hansen, Jørgen Mose Hansen, Henrik Helle, Frank H. Nielsen Atter fire ned
128 Pia Mortensen, Michael Mogensen, Annie Storm, Ingrid Ledertoug Elektrikeren og stikdåserne
129 Nina Hartmann, Ole Sørensen, Charlotte Pallesen, Preben Karlsen, Unni Berthelsen, Kin Berthelsen GPS'erne
130 Jens Toft, Mona G. Olesen, Eva Ricard, Karsten Vinther Seniores
131 Thorvald Aagaard, Karsten Hansen-Nord, Thomas Svendsen,  Morten Rasmussen Bune Pølles køkken
132 Elly Berthelsen, Christian Hejlesen; Bente Pedersen, Christian Uldal Jammerbugt
133 Georg Aatorp, Vagn Søndergård, Ole E. Mortensen, Per Ebdrup BRIDGE - Play it !
134 Kasper Konow, Magnus Groes, Christian Lahrman, Henrik Lahrman, Kim Bensby Konow
135 Hans Peder Jensen, Jesper Vildal, Kirsten Boysen, Kate Plougmann 2 skaller & 2 sild
136 Ninna Madsen, Birthe Jensen, Inge Andersen, Vinni Mortensen Seniortruppen
137 Sarah Basnov, Steven Basnov, Frank Kristensen, Eli Christensen Prinsessen og de 3 jyder
138 Verner Larsen, Per Falk Thomsen, Ellen Ejskov Jensen, Knud Erik Jensen Verner + Vardenserne
139 Sophie Bune, Malene Holm Christensen, Søren Bune, Victor Todd-Moir Junior 1
140 Oliver Rosager, Søren Caspersen, Johanne Bilde Kofoed, Rasmus Rask Jepsen Junior 2
141 Mogens Toft, Birgit Toft, Jette Aabro, Ole Borch Ruder 10
142 Karin Ravn Lund, Anne Marie Bech, Birthe Molbæk Hansen, Vera Nybo Jensen De friske piger
143 Kirstine Purup, Ulla Jensen, Inga Dalgaard, Inga Lillesø Kullierne
144 Niels Nielsen, Sonja Bech, Mette Sand, Anne-Mette Hattens Hat-tricks
145 Jens Astrup, Mikael Velschow-Rasmussen, Poul Frederiksen, Perry Sjøberg Malm-Stud Expressen
146 Mads Krøjgaard, Helle Veel Højgaard, Søren Westesen, Morten Becker Becker's day
147 Niels-Peter Meldgaard, Flemming Bybjerg, Inger Mortensen, Hasn Jørgen Mortensen Hjerter Dame + 3 Sorte Knægte
148 Preben Knudsen, Anny Lang, Else Lentz, Jens A. Jensen Sæbynitterne
149 Birgitte Engelbrechtsen, Bent Ole Pedersen, Merete Kjellerup, Tom Kjellerup Uden sans og samling
150 Victoria Selph, Søren Rungholm Jensen, Lone Rungholm Jensen, Birthe Kjeldsen  
Danmarks Bridgeforbund - T: 4847 5213 - E: dbf@bridge.dk