Læs mere her

 

Distrikt Nordsjælland aflyser alle turneringer for resten at sæsonen pga COVID19

Det er Mix par finale, DM for begynder, Rød og Grøn distriktmesterskab og åben par.

Distriktsbestyrelsen har besluttet at aflyse klubholdturneringen i maj-juni pga. COVID-19.

I stedet for planlægges turneringen pt. afholdt i weekenden 5.+ 6. september 2020.

Det vil blive muligt at tilmelde sig turneringen på et senere tidspunkt.

 

 

Generalforsamling. ER UDSAT PGA. COVID19

Ny dato følger.

Indkaldelse til distriktets generalforsamling

 

Søndag den 29. marts i Slotsbridge, Ægirsvej 7B, 3400 Hillerød, kl. 11.  Morgenmad begynder kl. 10.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af stemmetal
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af årsregnskab
 5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet og/eller kredsen
 6. Meddelelser fra DBf
 7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Valg af medlem(mer) til kredsbestyrelsen
 12. Valg af repræsentant(er) til DBf’s repræsentantskab
 13. Eventuelt

 

Distriktet indleder år generalforsamlingen med en gang morgenmad, hvorefter selve generalforsamlingen begynder. Såfremt der er tid efter generalforsamlingen afholdes en bridgeturnering for de fremmødte.

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt ”7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til følgende e-mail: bridgensj@gmail.com

 

Distriktets serieholdturnering havde sidste spilledag i torsdags.

Serie 1 blev vundet af holdet Jan Kæraa fulgt af holdet Torben Sværke på 2. pladsen. Holdet Jan Kæraa rykker i den kommende sæson på i mellemrække 2.

Serie 2 blev vundet af holdet Frank Jørgensen fulgt af holdet Arne Sørensen på 2. pladsen. Holdet Frank Jørgensen rykker i den kommende sæson op i Serie 1.

Distriktet ønsker alle holdene et stort tillykke med de fine resultater.

Resultaterne kan ses på dette link: http://resultater.bridge.dk/template/overview_club.php?mainclubno=2100&clubno=1

 

Nye guld- og sølvturneringer i distriktet se her

 

 

Tilmeldingsmodulet

Link til resultater fra

den nye BridgeCentral 3

 

Link til resultater

fra BridgeCentral

 

 

Her finder du sidst udsendte klubinformation.

 

  

 

Til Distrikt Nordsjællands hjemmeside.

På disse sider vil vi løbende informere dig om:

Nyt fra DBf, aktuel bridge information, turneringer i distriktet, samt bestyrelsens arbejde.

 

Distrikt Nordsjælland omfatter alle de klubber, som er medlem af DBf,

og har fast spillested i Nordsjælland.

 

Savner du informationer på siden?

Vi modtager gerne både ris og ros

Bestyrelsen

 

Email til bestyrelsen 

 

Nye turneringer
Her ser du de turneringer, der spilles i distriktet. 

 

Facebook

Nu kan du deltage i det nyoprettede debatforum for alle i Distrikt Nordsjælland.

Henvend dig til Brigitte Thunbo btc@chr-fode.dk eller på Facebook. Så får du adgang.

Man kan også anmode via linket om at blive medlem.

 

 

Privatlivspolitik

Du kan læse om Distrikt Nordsjællands privatlivspolitik i dette dokument.

 

Distrikt Nordsjælland

Kontonummer:

Reg.nr.1551 Kontonr.11184286

 

 

Turneringslederforum

Debatside om TU-spørgsmål

Klik her og gå direkte til siden

eller se under Appeludvalg.