Bridgeforlaget

Supplerende bestemmelser

DBf's turneringsbestemmelser refererer enkelte steder til eksternt materiale. Dette materiale findes nedenfor.

 

§ 112A2. Konventionsoversigt

Indtil videre benyttes nyeste udgave af bogen "Systemer og Konventioner", udgivet af DBf, som den liste af konventioner, som kan benyttes til udfyldelse af systemkort.

 

§ 113A1. Vejledning til det lille systemkort

Vejledningen til det lille systemkort findes her.

 

§ 114A1. Vejledning til det store systemkort

Vejledningen til det store systemkort findes her.

 

§ 302A2. Standardformular for sponsorkontrakter

Standardformularen for sponsorkontrakter findes her.

 

§ 302B. Minimumsbeløb for sponsorkontrakter

Nedenstående liste specificerer de minimumsbeløb, som sponsorkontrakter skal opfylde for at kunne godkendes til brug i forbundsturneringer.

Beløbene er excl. beklædning og sponsorens markedsføringsudgifter. Andre ydelser end kontanter kan træde i stedet for kontant betaling (fx fri fortæring, gratis hotelophold, fri kørsel (benzin)). Ydelserne skal i så fald skønsmæssigt omregnes til kroner.

 

Deltagertype Min. beløb (kr.)
Hold i 1. division 25.000
Hold i 2. division 6.000
Hold i 3. division 4.000
Hold i 1. division for damehold 6.000
Hold i 2. division for damehold 4.000
Seniorhold 6.000
Juniorhold 4.000
Pokalturneringen (*) 4.000 (*)

 

(*): Kontrakten skal opfylde en af følgende to betingelser.

1) Et minimumsbeløb på 12.000 kr.

2) Et minimumsbeløb på mindst 4.000 kr. + en bonus på mindst 2.000 kr. for hver runde fra og med 1/8-finalen.