Bridgeforlaget

Eliteforum 

10. januar 2012.

 

Åbenrække
Observations – træningsarrangementet i weekenden 7.-8. januar var en succes. På et tidspunkt var der godt 1.100 tilskuere. Resultatet siger i sig selv intet om parrenes styrke. Men UK fik nogle klare pejlinger af de enkelte par. Samtlige spil ved de 3 borde er ved at blive analyseret, hvorved vi får et godt indtryk af styrker og svagheder hos de enkelte par. Nu følger 2 x 1. division samt for nogles vedkommende et slutspil. Endvidere sender vi et hold til en stærk turnering i Israel og 2 hold til den stærkt besatte Vanderbilt i Memphis. I april (14.-15.) afholder vi den sidste observations- træningsturnering, hvor vi endnu en gang forsøger at få deltagelse af en række stærke internationale par. Herefter vil holdet blive udtaget. Derudover lægges der, i samarbejde med Eliteforum, et individuelt træningsprogram for samtlige par. Specielt hvad angår ”nyere konstellationer”, er dette meget væsentligt. Hvert par vil bl. a. føre en logbog over den regelmæssige træning.

De danske topspillere har desværre udmærket sig ved, ikke at holde sammen særligt længe i parkonstellationerne. Ser man på de udenlandske toppar, har mange af dem spillet sammen i rigtig lang tid. Dette tema vil vi fokusere på i det langsigtede arbejde med eliten. Det er derfor vigtigt, at vi dels udtager det hold, vi anser for at være det stærkeste, men samtidig tager hensyn til det langsigtede og den fortsatte kontinuitet. Par, der ikke ønsker at fortsætte sammen, vil derfor på forhånd blive sorteret fra, så vi kan komme i gang med det lange seje træk, og få indarbejdet en ”ny kultur”. Vi vil derfor spørge parrene, om de har planer om at stoppe, samt anmode dem om, så stærkt vi kan, at forpligte sig til at spille sammen i en længere periode.

Damerække
Dame UK har valgt allerede nu at ”udvælge” holdet til sommerens EM. Det blev, Christina Lund Madsen – Fie Houlberg, Helle Rasmussen – Lone Bilde, Nadia Bekkouche – Dorthe Schaltz. Årsagerne til den relativt tidlige udvælgelse er:

  • Vi vil gerne skabe ro omkring holdet.
  • Det er vores vurdering, at det for flere af de relevante spillere i høj grad er vigtigt at få planlægningen på plads i god tid.
  • Der findes pt. ingen reelle alternativer til de nævnte par.
  • UK vil gerne i god tid gå ”tæt” på parrene, og forlange - samt støtte - intensiv træning i ind og udland. Dette på det tekniske og spillemæssige, såvel som på det mentale område.

Når vi skriver ”udvælge” og ikke ”udtage”, skyldes det, at der i processen principielt godt kan ske en ændring. Dette enten ved manglende træningsindsats eller hvis et af parrene af den ene eller anden grund stopper.


Som noget nyt støtter vi to af parrene i at deltage i 2 stærke dameturneringer i forbindelse med Spring Nationals i Memphis i perioden 22-25 marts.

Der findes en del stærke damespillere i Danmark, som ikke har fundet sammen i gode langvarige konstellationer. Dette vil vi i det fortsatte arbejde søge at fremme.

Seniorrække
Det er nok her, at vi på det seneste har opnået de mest bemærkelsesværdige resultater. Det er vor opfattelse, at det har haft en positiv indvirkning på bridgeinteressen generelt. Gode resultater internationalt er lig positiv PR og medfører på længere sigt flere medlemmer! Vi vil fortsat deltage i denne række, og glæder os hvert år, når nogle af vore stærke par bliver gamle nok 

Der er endnu ikke fuld klarhed over hvem der skal udtage dette hold til årets EM. Men det vil snarest foreligge.

Juniorrække
Dette område bearbejdes på allerbedste vis af ”Junioreliteforum” under ledelse af Morten Bilde. Danmark vandt bronze ved sidste års EM, hvilket var en meget stor opmuntring og motivation. Samtidig gav det adgang til VM i 2012, som afholdes i Kina. Der vil snarest komme en statusrapport fra junioreliteforum.

Mentaltræning m.m.
Sidste års test med en mentaltræner er faldet positivt ud. Juniorerne, som ligeledes har arbejdet med en kostvejleder, har haft et yderst positivt udbytte af mentaltræningen. Vi har derfor nu indgået et samarbejde med mentaltræneren Christian Engell. Samtidig har vi besluttet, at træningen sættes ind, når de enkelte hold er udtaget. Senere på året, når vi er kommet i gang med træningen, vil der blive udarbejdet en særskilt rapport.

Eliteforum
Sejr Andreas Jensen er udtrådt og Kristoffer Hedegaard Rasmussen er indtrådt. Kristoffers arbejdsområde bliver med juniorerne.

Peter Schaltz
 

Se resultatet af træningsarrangementet her.


          

Tidligere udgaver af "Nyt fra Eliteforum".

 

Har du spørgsmål til sportschef, Peter Schaltz, eller elitekontakten i sekretariatet, Charlotte Koch-Palmund, brug venligst nedenstående formular.