Læs mere her

 

Nyt sæsonprogram

Så er de første datoer klar

 

Klubholdfinale i Distrikt Nordsjælland

Klubholdturneringen, der skulle have været afholdt før sommerferien blev aflyst grundet Covid-19 situationen. I stedet for afholdes turneringen i weekenden 5.-6. september.

Der er fri tilmelding for alle hold, der tilhører en klub i distriktet. Alle spillere på holdet skal have været medlem af klubben i indeværende sæson (indmeldt før 31. december 2019) og i den kommende sæson 2020/2021 for at være spilleberettigede.

NYT – NYT - NYT

Klubber i distriktet som ikke har været repræsenteret med et hold med i turneringen i de seneste 3 sæsoner (2016/17, 2017/18, 2018/19) kan deltage med et hold GRATIS. Holdet skal tilmelde sig på normal vis og indbetale indskud – og indskuddet vil efter turneringens afholdelse blive udbetalt til klubben ved henvendelse til distriktets kasserer.

Læs mere om turneringen her

Hold kan tilmelde sig i distriktets tilmeldingsmodul: https://mbridge.dk/a/index.php?klubnr=2100

 

Indkaldelse til generalforsamling i Distrikt Nordsjælland

Søndag den 16. august i Slotsbridge, Ægirsvej 7B, 3400 Hillerød, kl. 11.  Morgenmad begynder kl. 10.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af stemmetal

 3. Formandens beretning

 4. Aflæggelse af årsregnskab

 5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet og/eller kredsen

 6. Meddelelser fra DBf

 7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer

 8. Valg af formand

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

 11. Valg af medlem(mer) til kredsbestyrelsen

 12. Valg af repræsentant(er) til DBf’s repræsentantskab

 13. Eventuelt

Distriktet indleder år generalforsamlingen med en gang morgenmad, hvorefter selve generalforsamlingen begynder. Såfremt der er tid efter generalforsamlingen afholdes en bridgeturnering for de fremmødte.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt ”7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer”, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til følgende e-mail: bridgensj@gmail.com

Som altid vil vi bede jer om at tilmelde jer til morgenmaden i distriktets tilmeldingsmodul, så vi ved hvor meget mad, der skal indkøbes.

Og specielt i år grundet covid-19-situationen og lokalets beskaffenhed/størrelse vil vi også bede jer om - via tilmelding - at fortælle os om I deltager i generalforsamlingen, så vi har en ide om, hvor mange der dukker op.

Begge typer tilmelding sker via dette link: https://mbridge.dk/a/index.php?klubnr=2100

 

Nye guld- og sølvturneringer i distriktet se her

 

 

Tilmeldingsmodulet

Link til resultater fra

den nye BridgeCentral 3

 

Link til resultater

fra BridgeCentral

 

 

Her finder du sidst udsendte klubinformation.

 

  

 

Til Distrikt Nordsjællands hjemmeside.

På disse sider vil vi løbende informere dig om:

Nyt fra DBf, aktuel bridge information, turneringer i distriktet, samt bestyrelsens arbejde.

 

Distrikt Nordsjælland omfatter alle de klubber, som er medlem af DBf,

og har fast spillested i Nordsjælland.

 

Savner du informationer på siden?

Vi modtager gerne både ris og ros

Bestyrelsen

 

Email til bestyrelsen 

 

Nye turneringer
Her ser du de turneringer, der spilles i distriktet. 

 

Facebook

Nu kan du deltage i det nyoprettede debatforum for alle i Distrikt Nordsjælland.

Henvend dig til Brigitte Thunbo btc@chr-fode.dk eller på Facebook. Så får du adgang.

Man kan også anmode via linket om at blive medlem.

 

 

Privatlivspolitik

Du kan læse om Distrikt Nordsjællands privatlivspolitik i dette dokument.

 

Distrikt Nordsjælland

Kontonummer:

Reg.nr.1551 Kontonr.11184286

 

 

Turneringslederforum

Debatside om TU-spørgsmål

Klik her og gå direkte til siden

eller se under Appeludvalg.