Nyt sæsonprogram

Så er de første datoer klar

 

Indkaldelse til generalforsamling i Distrikt Nordsjælland

 

Distrikt Nordsjælland har planlagt afholdelse af vores generalforsamling den 13. marts 2022.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af stemmetal

 3. Formandens beretning

 4. Aflæggelse af årsregnskab

 5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet og/eller kredsen

 6. Meddelelser fra DBf

 7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer

 8. Valg af formand

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

 11. Valg af medlem(mer) til kredsbestyrelsen

 12. Valg af repræsentant(er) til DBf’s repræsentantskab

 13. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt ”7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer”, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til følgende e-mail: bridgensj@gmail.com

 

 

Nye guld- og sølvturneringer i distriktet se her

 

 

 

Tilmeldingsmodulet

Link til resultater fra

den nye BridgeCentral 3

 

Link til resultater

fra BridgeCentral

 

 

Her finder du sidst udsendte klubinformation.

 

  

 

Til Distrikt Nordsjællands hjemmeside.

På disse sider vil vi løbende informere dig om:

Nyt fra DBf, aktuel bridge information, turneringer i distriktet, samt bestyrelsens arbejde.

 

Distrikt Nordsjælland omfatter alle de klubber, som er medlem af DBf,

og har fast spillested i Nordsjælland.

 

Savner du informationer på siden?

Vi modtager gerne både ris og ros

Bestyrelsen

 

Email til bestyrelsen 

 

Nye turneringer
Her ser du de turneringer, der spilles i distriktet. 

 

Facebook

Nu kan du deltage i det nyoprettede debatforum for alle i Distrikt Nordsjælland.

Henvend dig til Brigitte Thunbo btc@chr-fode.dk eller på Facebook. Så får du adgang.

Man kan også anmode via linket om at blive medlem.

 

 

Privatlivspolitik

Du kan læse om Distrikt Nordsjællands privatlivspolitik i dette dokument.

 

Distrikt Nordsjælland

Kontonummer:

Reg.nr.1551 Kontonr.11184286

 

 

Turneringslederforum

Debatside om TU-spørgsmål

Klik her og gå direkte til siden

eller se under Appeludvalg.