Bridgeforlaget

Handicap i bridge

Som i golf og skak har Danmarks Bridgeforbund nu indført et handicap i bridge. Handicappet er en ny måde for medlemmer at følge udviklingen i deres bridgemæssige niveau. Samtidig åbner det muligheden for en ny turneringsform, nemlig handicapturneringer.

Læs alle fakta om DBf's bridgehandicap i dette dokument og se den aktualle top-1000 ud fra handicap via linket i venstre spalte.


Formål
Formålet med at indføre et handicapsystem i Danmarks Bridgeforbund er
• at skabe mulighed for at arrangere handicapturneringer
• at skabe nye muligheder for at ’ranke’ medlemmer af klubber under DBf
• at have et officielt handicapsystem, som omfatter alle medlemmer af klubber under DBf

 

Fordele
For vores medlemsklubber betyder det, at turneringsudbuddet øges, da der vil kunne arrangeres handicapturneringer. Det sociale fælleskab kan udbygges og styrkes, da rækkerne kan sammensættes på helt nye måder ved spil af handicapturneringer.
Begyndere vil med det samme kunne se fremskridt, hvilket tager længere tid med mesterpoint.

 

Hvordan fungerer det?
• Alle medlemmer har et handicap. 52 er højest mulige handicap.
• Jo lavere handicap man har, jo bedre har man klaret sig i de turneringer, man har spillet. Lavt handicap er altså godt
• I hver turnering tildeles makkerparret et fælles handicap, som er gennemsnittet af deres handicaps
• I hver turnering har makkerparret et forventet resultat, som beregnes på baggrund af eget gennemsnitshandicap og feltets gennemsnitshandicap
• Er parrets handicap lavere end feltets, forventes man at score over middel
• Er parrets handicap højere end feltets, forventes man at score under middel
• Får man et bedre resultat end forventet, sænkes ens handicap. Får man et dårligere resultat end forventet, sættes man op i handicap.
• Handicap reguleres efter hver turnering

 

Spørgsmål kan rettes til charlotte@bridge.dk