Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Her arbejdes der med Skolebridge

 

Over 182 skoler rundt i landet har arbejdet og/eller arbejder fortsat med skolebridge. Det sker på mange forskellige måder. 

Nogle steder er det en skole, der har en bridgespillende lærer, der arbejder med Skolebridge inden for skolens egne rammer, eventuelt med en frivillig hjælper eller to fra egen bekendtskabskreds.

Nogle steder har skoler ansat en bridgespiller som ekstern underviser.

Nogle steder har skoler og lokale klubber indgået en aftale om et samarbejde, hvor klubbens folk frivilligt møder op en gang om ugen og underviser elever i bridge, oftest som en del af den understøttende undervisning.

Nogle steder kommer klubbens folk ud og laver længerevarende forløb, andre steder er det korte introkurser på f.eks. en temadag om tankesport eller i forbindelse med en emneuge.

Og andre steder klarer klubberne langt det meste selv og andre steder henviser sekretariatet til et samarbejde med Morten Bilde fra Dansk Skolebridgeforening, der kan give klubben en hjælpende hånd med arbejdet. Der er også forløb, hvor Dansk Skolebridge har haft direkte kontakt med skoler eller kommuner og derefter involveret de lokale klubber. 

 

På Dansk Skolebridges hjemmeside kan du se en opdateret liste over alle de skoler som, på den ene eller anden måde, har arbejdet med skolebridge. 

Se her en oversigt over de skoler, hvor der er, har været eller er planlagt bridge på skoleskemaet