Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Her arbejdes der med Skolebridge

 

Rundt omkring i landet arbejdes der med skolebridge på mange forskellige måder. Nogle steder er det en skole, der har en bridgespillende lærer, der arbejder med Skolebridge inden for skolens egne rammer, eventuelt med en frivillig hjælper eller to fra egen bekendtskabskreds. Nogle steder har skoler ansat en bridgespiller som ekstern underviser. Nogle steder har skoler og lokale klubber indgået en aftale om et samarbejde, hvor klubbens folk frivilligt møder op en gang om ugen og underviser elever i bridge, oftest som en del af den understøttende undervisning. Nogle steder kommer klubbens folk ud og laver længerevarende forløb, andre steder er det korte introkurser på f.eks. en temadag om tankesport eller i forbindelse med en emneuge. Nogle steder klarer klubberne langt det meste selv og andre steder henviser sekretariatet til et samarbejde med Morten Bilde fra Dansk Skolebridgeforening, der kan give klubben en hjælpende hånd med arbejdet. Der er også forløb, hvor Dansk Skolebridge har haft direkte kontakt med skoler eller kommuner og derefter involveret de lokale klubber. 

 

Skoleåret 2016-2017

Aadalsskole, Vamdrup
Bridge en gang ugentligt for en gruppe elever.

Absalon Skole, Roskilde:
Valghold oprettet med stor tilslutning.

Kornmarkskolen Ll. Lyngby afd.:
Bridge som understøttende undervisning i en 4. klasse.

Skolebridge i København
Forløb på Christianshavns Skole, Skolen ved Amagerbro og Hyltebjerg Skole. Afsluttende KM i Skolebridge på Københavns Rådhus d. 2. november 2016

Tårnby Kommune
Kommunalt valghold via ungdomsskolen med 12 elever fra fire forskellige skoler. 9 hele dage fordelt over skoleåret.

Jyderup Skole:
Valgfag for 7.-9. klasse, 3 perioder á 12 gange. 

Lyngholm Skole, Furesø
Temauge i uge 20 i en 2. klasse.

Ravnkilde/Haverslev Skole
Valghold 4-6 klasse, 18 elever.

Stavnsholtskolen, Farum
Introforløb for en gruppe 5. klasses elever

Suldrup Skole
Valghold 5-8 klasse, 28 elever.

Ordrup Skole,
Valghold 6-9 klasse

Præstø
Introdage januar 2017

Stilling Skole
Valghold

Aabenraa

Hammel

Varde

Jelling

 

Skoleåret 2015-2016

Sidste nye (opdateret marts 2016):

Absalon Skole, Roskilde:
Introdage med henblik på at oprette bridge som valgfag i kommende skoleår

Lyngby Private Skole:
Temauge for 5. og 6. klasser

Samarbejde med Københavns Kommune om korte forløb på 10 skoler i efteråret 2016 med efterfølgende turnering på Københavns Rådhus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marstal Skole, Ærø:
valghold 7.-9. klasse under titlen "spil der udfordrer hjernen", hvor bridge selvfølgelig indgår

Bakkeskolen, Hørning Skole:
5. klasse, 2 lektioner ugentligt i matematikundervisningen

Mårslet Skole:                         
5. klasse, 2 lektioner ugentligt i lektiecafé

Stilling Skole:                        
Valgfag 7. klasse to lektioner ugentligt,
1-2 lektioner ugentligt i 4. klasse
Valgfag 8. klasse i 1. halvår af 2016

Broskolen afdeling Bøgehøj ved Odense:
valgfag to lektioner ugentligt i et halvt år

Haverslev/Ravnkilde Skole: 
valgfag i den understøttende undervisning, 4.-6. klasse

Haderslev Realskole:
Valghold 6.-7. klasse

Lemtorpskolen, Lemvig:
temauge lige inden sommerferien 2015 fulgt op med et valghold for 7.-8. klasse

Christinelystskolen, Lemvig
Valghold
  
Islev Skole, Rødovre:
Valghold 9. klassetrin

Bordings Friskole, København:
Frivilligt hold nogle gange efter skoletid

Vonsild Skole, Kolding:
Profilfag i et 10-ugers forløb

Sankt Nikolaj Skole, Esbjerg:
Valghold 7.-9. klasse

Holbæk
Valghold 7. - 9- klasse

Mølholm Skole, Vejle:
Introdag for 176 afholdt med henblik på oprettelse af valghold
TV-indslag

Petersmindeskolen, Vejle:
Introdage for 4.-6. klasse med henblik på oprettelse af et hold

Kirkebakkeskolen, Vejle:
Introdag for 62 elever d. 24. november med henblik på oprettelse af et hold.

Diverse skoler i Holstebro:
introkurser

Skovsgaard Tranum Skole, Brovst:
Lektiecafe 7.-9. klasse

Thorstrup Skole, Varde:
emneuge i uge 47

Skovvangskole, Århus:
Forløb over 7 uger med tre 5. klasser, starter 12. januar 2016
artikel 

Derudover har bridge været udbudt som valgfag via ungdomsskolen i København i et samarbejde mellem Tingbjerg og Brønshøj Skole, men der var desværre ikke tilmeldinger nok til at oprette holdet. Ungdomsskolen er dog meget interesseret i det, vi har at tilbyde, så vi håber på et samarbejde i fremtiden.