Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Introduktionsmedlemskab

 

En klub, der ikke tidligere har været optaget som medlem af DBf, kan optages som introduktionsmedlem den første sæson.

Klubber med introduktionsmedlemsskab har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemsklubber og er således i enhver henseende underlagt DBf's vedtæger og vedtagelser. 

Introduktionsmedlemmer betaler et kontingent svarende til halvdelen af det af repræsentatskabet vedtagne kontingent. Der betales endvidere halvt kreds- og distriktskontingent.