Bridgeforlaget
Danmarks Bridgeforbund. Vil du vide mere om verdens sjoveste kortspil?

Introduktionsmedlemskab

En klub, der ikke tidligere har været optaget som medlem af DBf, kan optages som introduktionsmedlem den første sæson.

Klubber med introduktionsmedlemskab har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemsklubber og er
således i enhver henseende underlagt DBf’s vedtægter og vedtagelser.

Introduktionsmedlemmer betaler et kontingent svarende til halvdelen af det af repræsentantskabet vedtagne
kontingent. Der betales endvidere halvt kreds- og distriktskontingent.