Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

K-medlemsordningen

 

Formålet med K-medlemsordningen er at udbygge undervisning på klubplan og sikre en fortsat tilgang af medlemmer. Ordningen kan anvendes på følgende måder:

  • Ved undervisning i samarbejde med en klub, hvor klubben er medlem af DBf. Kursisten optages som medlem på lige fod med klubbens øvrige medlemmer. Det er dog op til den enkelte klub at bestemme, om K-medlemsskabet skal indebære en begrænsning i stemmeret vedr. aktiviteter, der ikke relaterer sig til undervisningen. 
  • Ved undervisning af unge i folkeskolen, gymnasiet, ungdomsskoler, efterskoler o. lign. 

 

Betingelser og vilkår er som følger:

  • Til DBf betales et af repræsentantskabet fastsat beløb pr. K-medlem, pt. 100 kr. 
  • Samme person kan kun optages som K-medlem én gang og må ikke tidligere have været medlem.
  • K-medlemskabet kan kun gælde i et år. Fra september til august eller fra januar til december. 
  • K-medlemmer modtager en velkomstpakke fra DBf.
  • K-medlemmer modtager Dansk Bridge. 
  • Tilmelding af K-medlemskab er bindende. 
  • Tilmelding af K-medlemmer sker via DBf's klubssystem.