Bridgeforlaget
Danmarks Bridgeforbund. Vil du vide mere om verdens sjoveste kortspil?

Klubkonsulenter

Alle klubber og distrikter kan ganske gratis trække på vore konsulenter. Konsulentassistancen spænder lige fra telefon/mail til lokale besøg.

Konsulenterne hører organisatorisk hjemme under Breddeudvalget, og det er således sikret, at konsulenterne til enhver tid er ajour med udviklingen i forbundet, og enten selv kan hjælpe eller ved hvor man skal henvende sig.

 

Hvad man kan bruge en konsulent til: 

  Nye klubber

Sammen med sekretariatet skal det sikres, at klubben kommer godt fra start, og føler sig hjemme i fællesskabet.

Være medvirkende til, at diverse informationsmateriale fra forbundet er tidssvarende

og dækkende.

Orientere om diverse tilbud og rabatordninger, som forlaget tilbyder.

 

  Eksisterende klubber

Finde inspiration til forbedring af klublivet.

Optimere organisationen og arbejdsdelingen bedst muligt.

Inspirere til start af bridgeundervisning for nye medlemmer.

Inspirere til løbende højnelse af standarden i klubben via videregående undervisning, samarbejde med andre klubber mv.

Orientere om BridgeMate mv., således at der til enhver tid er den bedst mulige resultatformidling.

 

  Distrikter

Inspiration til nye tiltag i distriktet (undervisning, sociale islæt, alternative turneringer).

                   Samarbejde med andre distrikter (fælles turneringer, undervisning, fastholdelse af medlemmer,

                   større tilslutning til forbundsturneringerne

Klubkonsulenter 'huserer' primært i eget distrikt men kan sagtens hjælpe klubber i andre distrikter også.

Thomas Schønfeldt
København og Nordsjælland
thomas.garfield@gmail.com
2679 2422
Læs mere om Thomas
Steen Løvgreen
Storstrøm og Vestsjælland
hanst@stofanet.dk
2966 6255
Læs mere om Steen
Ole Randrup
Fyn
ora@sydfynsmail.dk
4016 1728 eller
6221 7151
Læs mere om Ole
 
  Rikke Jørgensen
Nordjylland
rikkejorgensen1972@gmail.com
5162 4595
Læs mere om Rikke
 
  Søren Pirmo
Østsjælland
pirmo2203@gmail.com
4082 2351
Læs mere om Søren
 
  Niels Fensbo
Bornholm
nielsfensbo@gmail.com
4042 6443
Læs mere om niels
 
Torben Kelså
Vestjylland
t.kelsaa@gmail.com
2238 9882
Læs mere om Torben
 
Hans Jørgen Pedersen
Østjylland
hjlepe@stofanet.dk
6150 5028
Læs mere om Hans Jørgen
 
Steen Christensen

Sydjylland

graasteeneren@live.dk
2371 9896

Læs mere om Steen
 
 

Hans Kristian Sørensen

hksoerensen@stofanet.dk
2925 6008

Læs mere om Hans Kristian