Program damedivision 2011-12
 
Spillesteder
Køge        Østsjællands Bridgecenter                        5665 8054
                Tigervej 12-14, 4600 Køge
 
Vejle        Bidgehøjborgen                                        7583 7107
                Skovgade 15A, 7100 Vejle
 
Aarhus     Vanggårdscentret                                     8610 8147
                Paludan Müllers Vej 26, 8000 Aarhus C

Odense    Bridgehuset                                              6618 3133
                Bogensevej 27, 5270 Odense N  
Bemærk, at nævnte telefonnumre er kontakten til selve spillestedet i tilfælde af forsinkelser eller lignende.

Op- og nedrykning

1. division
De to dårligst placerede hold rykker ned i 2. division.
2. division
De to bedst placerede hold rykker op i 1. division.
Nedrykning vil fremkomme senere

Guld- og sølvpoint

1. division
5 guldpoint til holdet for hver vundet kamp.
Bonus til nr. 1+2+3 på hhv. 7, 5 og 3 GP for endelig placering.
2. division
3 guldpoint til holdet for hver vundet kamp.
Bonus til nr. 1+2 på hhv. 2 og 1 GP for endelig placering.

Det skal bemærkes, at bonussen tildeles hver spiller.
 
Turneringsansvarlig
Ole Vesth-Hansen, Limfjordsvej 19, 2720 Vanløse.
Mobil: 24 45 64 49

1. DIVISION

Nr. 1 Gerda Silke Holm

Gerda Silke Holm, Ebba Glud, Bente Christensen, Birgitte Holm


Nr. 2 Pernille Jakobsen
Pernille Jakobsen, Inge Matzau, Katrine Martensen-Larsen, Susanne Rosthøj, Helle Krogh, Nadia Bekkouche

 

Nr. 3 Anette Vainer
Anette Vainer, Charlotte Schwarz-Rosman, Jette Knudsen, Bodil Haag

 

Nr. 4 Thordis Skjernaa
Thordis Skjernaa, Berit Skjernaa, Hanne Guldager, Dorrit Vagtborg

Nr. 5 Birte Eriksen
Birte Eriksen, Anna Mette Nielsen, Grete Voldsgaard, Rikke Christiansen

 

Nr. 6 Team Sketenty
Ketty Jepsen, Bettina Kalkerup, Eva Beildorff, Mona Grethe Olesen

 

Nr. 7 Trine Bilde

Trine Bilde, Charlotte Koch-Palmund, Johanne Bilde Kofoed, Majka Bilde, Tine Ege, Lotte Skaaning-Norris

 

Nr. 8 Team Chemometec
Leise Hemberg, Kirsten Steen Møller, Hanne Oht, Anna von Lowzow, Susanne Thomsen, Kate Runeberg

 

Nr. 9 Kirsten Vesth-Hansen
Kirsten Vesth-Hansen, Jane Norgren Hansen, Lea Troels Møller, Dorte Cilleborg, Lone Mortensen, Maria Dam Mortensen


Nr. 10 Helle Rasmussen
Helle Rasmussen, Lone Bilde, Christina Lund Madsen, Anne-Sofie Houlberg


2. DIVISION
 
Nr. 1 Team Reinholdt Bridge & Travel

Vibeke Thomsen, Lissbeth Jønsson, Anne Marie Schrøder, Mette Koefoed

 

Nr. 2 Jonna Astrup

Jonna Astrup, Birgit Jensen, Grete Bundgård, Else Kristensen

 

Nr. 3 Karen Hornbeck

Karen Hornbeck, Helle Velschow-Rasmussen, Pia Mortensen, Ingrid Ledertoug, Dorota Liberski, Lisbeth Smed

 

Nr. 4 Helle Elbro
Helle Elbro, Vera Petersen, Connie THyboe, Sara Sparre Kofoed
 
Nr. 5 Nina Christiansen

Nina Christiansen, Berit Eickhardt, Elin Oris Larsen, Pia Kristiansen, Inger Just, Marianne Vestergaard

 

Nr. 6 Margrethe Rykov

Margrethe Rykov, Marie Tullin, Nell Rindahl, Lill Zeeberg

 

Nr. 7 Hanne Borland

Hanne Borland, Jette Nyvang jørgensen, Elsebeth Karlsgaard, Jo Hegnelt

 

Nr. 8 Team H.C. Nielsen

H.C.Nielsen NPC, Susanne Bonde, Else Kragh Sørensen, Kirsten Simonsen, Sara Stephansen, Anette Carlsen, Susanne Gydesen
 
Nr. 9 Bente Rosenlund

Bente Rosenlund, Ellen Ejlskov Jensen, Anna Lise Friis, Lissie Slinkert

 

Nr. 10 Jane Nielsen
Jane Nielsen, Irene Borre, Ruth Larsen, Pia Kaae
 

 

 

Turneringsskema
1. DIVISION 
26. - 27. november   
Alle borde i Køge     

RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
   1    
1-10
2-8
3-9
4-7
5-6
2
10-2
8-5
9-1
7-3
6-4
3
4-10
1-8
2-9
6-7
3-5

 
28. - 29. januar
Bord 1 og 2 i Køge, bord 3, 4 og 5 i Aarhus

RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
4
10-3
8-6
9-4
7-5
1-2
5
6-10
3-8
5-9
2-7
4-1
6
10-8
3-6
9-7
1-5
2-4

 
10. - 11. marts
Alle borde i Køge

RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
7
5-10
8-4
6-9
7-1
3-2
8
10-7
1-6
9-8
2-5
4-3
9
9-10
6-2
8-7
5-4
3-1

 

 

2. DIVISION

 

26. - 27. november
Alle borde i Vejle       

RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
1
4-6
3-9
2-8
5-7
1-10
2
6-3
9-4
8-5
7-1
10-2
3
3-4
6-9
1-8
2-7
5-10

 
28. - 29. januar
Bord 1 og bord 2 i Aarhus, bord 3, 4 og 5 i Køge

RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
4
5-2
9-1
8-4
7-6
10-3
5
1-5
2-9
6-8
3-7
4-10
6
2-1
9-5
8-3
7-4
10-6

 
10. - 11. marts
Alle borde i Odense

RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
7
2-4
8-9
1-6
3-5
7-10
8
3-2
9-7
6-5
4-1
10-8
9
1-3
7-8
2-6
4-5
9-10

 
 
 
Opmærksomheden henledes på
 • at der spilles med edb-givne kort og multiholdberegning.
 • at der spilles "alle mod alle" i 40-spils kampe.
 • at der spilles med BridgeMate hvilke indebærer at:
  alle spillere skal have deres DBf-nummer parat ved hver halvlegs begyndelse.
  at det indtastede er gældende for beregning af multihold beregning.
 • at resultatblanket skal afleveres senest 15 min. efter hver kamps ophør.
 • at der skal udfyldes et kontrolkort, der følger det først spillede spil i hver halvleg.
  d
  ette sker for at sikre, at de rigtige kort spilles ved begge borde og på den rigtige led.
 • at substitutreglerne findes under turneringsbestemmelser **) §321 afsnit D.
 • at man ikke må diskutere spillene højlydt, da der spilles samme kort ved flere borde
 • at tobaksrygning i spillelokalet er forbudt.
 • at tændt mobiltelefon er forbudt i spillelokalet (hvis den ringer)

se turneringsbestemmelser **)§ 307A

 

**) Der henvises til DBf’s hjemmeside under regler/Turneringsbestemmelser og propositioner http://www.bridge.dk/lov/love07/n29.htm

Tidsplan for alle spillesteder
Lørdag
 

1. kamp

1. halvleg

kl.

13.15 -

15.45

 

 

2. halvleg

kl.

16.00 -

18.30

 

2. kamp

1. halvleg

kl.

19.30 -

22.00

Søndag

 

2. halvleg

kl.

  9.15 -

11.45

 

3. kamp

1. halvleg

kl.

12.30 -

15.00

 

 

2. halvleg

kl.

15.15 -

17.45


 
 
Regler for rejserefusion
er beskrevet på dansk bridge hjemmeside under: ”regler – turneringsbestemmelser - DBf's turneringer: Turneringsbestemmelser og propositioner 304. Principper for rejserefusion
I hovedtræk gælder at: Et hold anses i rejsesammenhæng for at bestå af 4 spillere, uanset man er tilmeldt med 5 eller 6 spillere på holdet. Rejseudgifter godtgøres fra holdets hjemby til spillested og retur i kilometerpenge, minus en egenbetaling på 200 kilometer i alt pr. spilleweekend. Kilometerpengene er kr. 2,00 pr. kilometer.
Hvis holdet passerer Storebæltsbroen eller sejler med færge fra hjembyen til spillestedet, bliver denne udgift fuldt dækket (én bil med BroBizz) både ud og hjem. Det skal bemærkes, at afstandene efter de nye regler er udregnet på grundlag af Kraks korts afstandsberegning.
NB, Ny regel: Senest en måned efter sidste spilleweekend er det holdkaptajnernes opgave at udfylde holdenes rejse- og overnatningsafregning via www.bridge.dk – medlemsinfo - afregningsblanketter – Damedivision.
Overnatningsgodtgørelse.
Hvis turneringsarrangementet strækker sig over mere end 1 dag, ydes overnatningsgodtgørelse til spillere, der bor mindst 100 km fra spillestedet, dog højst 4 personer pr. hold.