Sæsonprogram damehold 2013-14

 

1. division

Nr. 1 Team AHOC
Kirsten Vesth-Hansen, Jane Norgren Hansen, Anne-Marie Frølich, Bettina Kalkerup, Ketty Jepsen

Nr. 2 Stense Farholt
Trine Bilde, Charlotte Koch-Palmund, Tina Ege, Stense Farholt, Nadia Bekkouche, Helle Krogh

Nr. 3 Helle Rasmussen
Helle Rasmussen, Lone Bilde, Maria Dam Mortensen, Anne Juhl Sørensen, Dorte Cilleborg, Ulla Zeeberg

Nr. 4 Margrethe Rykov
Margrethe Rykov, Marie Tullin, Nell Rindahl, Susanne Kramhøft, Sus Vang, Birgit Jensen

Nr. 5 Eva Beildorff
Eva Beildorff, Mona Grethe Olesen,Birgitte Thunbo Christensen, Laina Sørensen, Annette Bjørn Jensen

Nr. 6 Charlotte Schwarz-Rosman
Charlotte Schwarz-Rosman, Anette Vainer, Bodil Haag, Pia Knak Jacobsen, Gurli Gøbel, Britt Jantzen

Nr. 7 Gerda Silke Holm
Gerda Silke Holm, Ebba Marie Glud, Pia Jensen, Birgitte Holm

Nr. 8 Team Vægtkonsulenterne.dk
Leise Hemberg, Kirsten Steen Møller, Hanne Oht, Anna von Lowzow, Susanne Thomsen, Kate Runeberg

Nr. 9 Birte Eriksen
Birte Eriksen, Anna Mette Nielsen, Grete Voldsgaard, Lene Rask Jepsen

Nr. 10 Thordis Skjernaa
Thordis Skjernaa, Johanne Broe, Lise Mikkelsen, Rie Enemark

 

2. division

Nr. 1 Birgitte Engelbrechtsen 
Birgitte Engelbrechtsen, Merete Kjellerup, Bente From Rasmussen, Mona Sindberg

Nr. 2 Irma Holst Pedersen
Irma Holst Pedersen, Lisbeth Aulkjær, Hanne Thayssen, Lise Andersen

Nr. 3 Annette Melander
Annette Melander, Marianne Mortensen, Lene Hersløv, Hanne Breyen

Nr. 4 Jane Nielsen
Jane Nielsen, Ruth Larsen, Kirsten Struve, Anne Clausen Petersen

Nr. 5 Karis Reichstein Jessen
Karis Reichstein Jessen, Alice Bosack, Dorte Carlsen, Jane Fischer

Nr. 6 Marianne Bank
Marianne Bank, Bente Sørensen, Johnna Sørensen, Inge Keiser, Grethe Døpping, Bente Dirksen

Nr. 7 Bente Rosenlund
Bente Rosenlund, Ellen Ejlskov Jensen, Anna Lise Friis, Sigrid Nielsen

Nr. 8 Henriette Jørgensen
Henriette Jørgensen, Anne Mette Hattens, Sonja Bech, Mette Sand

Nr. 9 Helle Simon Elbro
Helle Simon Elbro, Karin Risom, Connie Thyboe, Sara Sparre Kofoed 

Nr. 10 Karen Hornbeck
Karen Hornbeck, Helle Velschow-Rasmussen, Patrycia Liberski, Ingrid Ledertoug, Dorota Liberski, Lisbeth Smed

Nr. 11 Vera Petersen
Vera Petersen, Tine Frøhlke, Mette Koefoed, Jytte Dahl

Nr. 12 Hanne Borland
Hanne Borland, Jette Nyvang Jørgensen, Elsebeth Karlsgaard, Jo Hegnelt

Nr. 13 Ulla Phillipsen
Ulla Phillipsen, Ninna Nielsen, Sidse Lønborg, Anne Hansen, Tanja Friis Jensen, Bente Andersen

 

 

Turneringsskema

1. division

23. - 24. november 2013

Bord 1, 2 og 3 i Køge, bord 4 og 5 i Aarhus

RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
1
2-5 7-3 6-4 8-1 9-10
2
6-2 5-3 4-7 1-9 10-8
3
7-2 3-6 4-5 10-1 8-9
 
25. - 26. januar 2014
Bord 1 og 2 i Køge, bord 3, 4 og 5 i Odense    
RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
 4
5-1 6-7 2-8 3-9 4-10
5
1-6 7-5 9-2 10-3 8-4
6
1-7 5-6 2-10 3-8 9-4
 
8. - 9. marts 2014
Alle borde i Køge
RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
7
1-2 3-4 5-8 6-9 7-10
8
3-1 4-2 9-5 10-6 7-8
9
1-4 2-3 5-10 8-6 9-7

 

2. division

23. - 24. november 2013
Bord 1, 2, 3 og 4 i Aarhus, bord 5 og 6 i Køge      

RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
 Bord 6 Oversidder
1
9-6 10-7 11-8 2-1 12-5 13-4 3
2
7-9 8-10 1-11 2-6 13-12 3-5 4
3
9-8 10-1 11-2 7-6 3-13 4-12 5

4
 

1-9 2-10 11-6 8-7 4-3 5-13 12
5
 
9-2 6-10 7-11 8-1 5-4 12-3 13
 
25. januar 2014
Bord 1, 2 og 3 i Odense, bord 4, 5 og 6 i Køge
RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
 Bord 6 Oversidder
6
6-12 1-13 2-8 3-9 11-4 10-5 7
7
12-1 7-13 6-8 10-3 9-4 5-11 2
8
12-7 13-2 6-1 3-11 4-10 5-9 8
 
 
8. - 9. marts 2014
Alle borde i Køge
RD
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
 Bord 6 Oversidder
9
10-12 13-8 9-11 3-7 4-1 5-2 6
10
12-9 13-10 7-2 6-3 4-8 1-5 11
11
2-12 13-6 11-10 1-3 7-4 8-5 9

12
 

12-11 9-13 1-7 8-3 2-4 6-5 10
13
 
8-12 11-13 10-9 3-2 4-6 5-7 1

 

 

Praktiske oplysninger

Tidsplan for alle spillesteder

        1. division

      2.   division

Første og tredje weekend

       2. division

Anden weekend

Lørdag

13.15 – 15.45

16.00 – 18.30

18.30 – 19.30 middag

19.30 – 22.00

Lørdag

 

16.00 – 18.30

18.30 – 19.30 middag
19.30 – 22.00

 

Lørdag

13.15 – 15.45

16.00 – 18.30

18.30 – 19.30 middag
19.30 – 22.00

Søndag

09.15 – 11.45

11.45 – 12.30 frokost

12.30 – 15.00

15.15 – 17.45

Søndag

09.15 – 11.45

11.45 – 12.30 frokost

12.30 – 15.00

15.15 – 17.45

 
 
 

Op- og nedrykning

1. division:
De to dårligst placerede hold rykker ned i 2. division.

2. division:
De to bedst placerede hold rykker op i 1. division.

 

Spillesteder

Østsjællands Bridgecenter  
Tigervej 12-14                                            
4600 Køge                          
Tlf. 5665 8054 

Vanggårdscentret
Paludan-Müllersvej 26
8200 Aarhus N
Tlf. 8610 8147

Bridgehuset
Bogensevej 27
5270 Odense N
Tlf. 6618 3133