Program damehold 2018-2019

 

Deltagere

1. division

2. division

 

Turneringsskema

1. division

2. division

 

Formalia og praktisk oplysninger

 


1. division

 
 
 

2. division

1. Egå Bridgeklub (Bente Dirksen)
Karin Short, Bente Dirksen, Gurli Bjørn Iversen, Grethe Døpping
2. Birgitte Engelbrechtsen
Mette Veel Christensen, Birgitte Engelbrechtsen, Gitte Spanggaard, Merete Kjellerup
3. Kirsten Dalgaard Sørensen
Bente Bo Christensen, Kirsten Dalgaard, Marianne Rasmussen, Lisbet Kjeldbjerg
4. Hanne Guldager
Lissy Kristensen, Hanne Guldager, Lise Mikkelsen, Dorte Jaquet
5. Senna Madsen 
Hanne Bendsen, Cecilie Ørum Petersen, Senna Madsen, Camilla Husted, Lotte Glensvig 
6. Tanja Christensen
Annette Sannemann, Sys Vecht, Lene Suh Nicolaisen, Tanja Christensen, Helle Normann Gadeberg, Mette Bertelsen
7. Anne Petersen
Christina Kristensen, Anne Petersen, Vinni Mortensen, Krista Ruby
8. Jane Nielsen
Hanne Nielsen, Jane Nielsen, Ruth Larsen, Vinni Bjerre
9. Ballerup BC (Anni Birgitte Møller)
Sandy Sambleben, Anni Birgitte Møller, Lene Schmidt Müller, Lisbeth Hvolby
10. Bodil Haag
Birthe Hansen, Bodil Haag, Bodil Würtz, Birthe Kinnunen 
11. Jytte Dahl
Karen Sørensen, Jytte Dahl, Christa Susanne Madsen, Mette Koefoed
12. Hanne Borland
Hanne Løvendahl, Marianne Kjær, Hanne Borland, Jette Nyvang Jørgensen
13. Karin Bech 
Franziska Rothenborg, Karin Bech, Lis Winther Funch, Hanne Münter

 

Turneringsskema - 1. division 

Alle mod alle - 9 kampe à 40 spil.
 

24. - 25. november 2018
Bord 1 - 2 i Vejle og bord 3 - 5 i Køge

 

Runde
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
1
1 - 2 3 - 10 4 - 7 5 - 8 6 - 9
2
2 - 3 1 - 10 7 - 8 9 - 5 6 - 4
3
3 - 1 10 - 2 9 - 7 4 - 5 8 - 6
 
 
26. - 27. januar 2019
Bord 1 - 3 i Aabenraa og bord 4 - 5 i Køge

 
Runde
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
4 7 - 1 2 - 5 3 - 6 8 - 4 9 - 10
5 5 - 1 6 - 2 7 - 3 8 - 9 10 - 4
6 1 - 6 2 - 7  5 - 3 4 - 9 10 - 8
 

16. - 17. marts 2019
Alle borde i Køge

 
Runde
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
7 1 - 4 8 - 2 9 - 3 7 - 5 10 - 6
8 1 - 8 2 - 9 3 - 4 5 - 6 7 - 10
9 9 - 1 4 - 2 3 - 8 6 - 7  5 - 10

 

 

Turneringsskema - 2. division

Alle mod alle -  13 kampe à 24 spil.
 
24. - 25. november 2018
Bord 1 - 4 i Vejle og bord 5 - 6 i Køge

 
Runde
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Oversidder
1
5 - 1 6 - 2 7 - 3 8-4 11 - 9 12 - 13 10
2
1 - 6 2 - 7 3 - 8 4-5 12 - 10 13 - 9 11
3
7 - 1 8 - 2 5 - 3 6 - 4 13 - 11 9 - 10 12
4
1 - 8 2 - 5 3 - 6 4 - 7 9 - 12 10 - 11 13
 
 
26. - 27. januar 2019
Bord 1 - 2 i Aabenraa og bord 3 - 6 i Køge

 
Runde
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Oversidder
5 2 - 9 3 - 4 5 - 10 6 - 11 7 - 12 8 - 13 1
6 3 - 1 4 - 9 10 - 6 11 - 7 12 - 8 13 - 5 2
7 4 - 2  9 - 1 7 - 10 8 - 11 5 - 12 6 - 13 3
8 9 - 3  1 - 2 10 - 8 11 - 5 12 - 6 13 - 7 4
9 1 - 4  2 - 3 10 - 13 11 - 12 5 - 8 6 - 7 9
 

16. - 17. marts 2019
Alle borde i Køge

 
Runde
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Oversidder
10 1 - 10 2 - 11 3 - 12 4 - 13 6 - 9 7 - 8 5
11 11 - 1  12 - 2 13 - 3 10 - 4 7 - 5 8 - 9 6
12 1 - 12 2 - 13 3 - 10 4 - 11 8 - 6 9 - 5 7
13 13 - 1  10 - 2 11 - 3 12 - 4 9 - 7 5 - 6 8

 

 

Praktiske oplysninger

 

Tidsskema 1. division

Lørdag  1. kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 15.30                                                                                              
    2. halvleg kl. 15.45 - 18.15  
  2. kamp 1. halvleg kl. 19.05 - 21.35                                                               
Søndag   2. halvleg kl.   9.30 - 12.00  
  3. kamp 1. halvleg kl. 12.45 - 15.15                          
    2. halvleg kl. 15.30 - 18.00

                                                                             


Tidsskema 2. division

Den første og tredje weekend                                                                        Den anden weekend

Lørdag 1. kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 14.30   Lørdag 1.kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 14.30
    2. halvleg kl. 14.40 - 16.10            2. halvleg kl. 14.40 - 16.10
  2. kamp 1. halvleg kl. 16.20 - 17.50     2. kamp 1. halvleg kl. 16.20 - 17.50
    2. halvleg kl. 18.35 - 20.05       2. halvleg kl. 18.35 - 20.05
Søndag 3. kamp 1. halvleg kl.   9.30 - 11.00     3. kamp 1. halvleg kl. 20.15 - 21.45
    2. halvleg kl. 11.10 - 12.40   Søndag   2. halvleg kl.   9.30 - 11.00
  4. kamp 1. halvleg kl. 13.25 - 14.55     4. kamp 1. halvleg kl. 11.10 - 12.40
    2. halvleg kl. 15.05 - 16.35       2. halvleg kl. 13.25 - 14.55
              5. kamp 1. halvleg kl. 15.05 - 16.35
                2. halvleg kl. 16.45 - 18.15

 

Overnatningsgodtgørelse

Der ydes ikke overnatningsgodtgørelse

 

Rejserefusion

Reglerne for rejserefusion kan ses her

 

Op- og nedrykning

1. division:
De to dårligst placerede hold rykker ned i 2. division.

2. division:
De to bedst placerede hold rykker op i 1. division.

 

Mesterpoint

1. division:

  • For vunden kamp modtager vinderholdet 5 guldpoint
  • Ved uafgjort kamp modtager begge hold 2½ guldpoint
  • Desuden gives bonus for den endelige placering – pr. spiller: Nr. 1: 7, nr. 2: 5, nr. 3: 3

2. division:

  • For vunden kamp modtager vinderholdet 1,8 guldpoint
  • Ved uafgjort kamp modtager begge hold 0,9 guldpoint
  • Desuden gives bonus for den endelige placering  - pr. spiller: Nr.1: 2, nr. 2: 1

Dette afsnit er opdateret d. 10.10.2018

 

Spillesteder

Vejle

Storeslemmen
Skovgade 15 A
7100 Vejle
T: 7583 7107

Aabenraa

Aabenraa Bridge Center
Søndergade 1.1
6200  Aabenraa
T: 7463 2722

Køge

Østsjællands Bridgecenter
Tigervej 12-14
4600 Køge
T: 5665 8054