Bridgeforlaget
Danmarks Bridgeforbund. Vil du vide mere om verdens sjoveste kortspil?

Værd at vide om Skolebridge

Danmarks Bridgeforbund har siden 2013 arbejdet seriøst for at få bridge på skoleskemaet. En projektgruppe har fra september 2013 arbejdet målrettet med at få gennemført pilotprojekter, udarbejdet materiale til undervisningen samt undersøgt hvor og hvordan, bridge kan spille ind i forhold til folkeskolen. Med indførelsen af skolereformen fra august 2014 blev døren for alvor slået op i forbindelse med det, undervisningsministeriet benævner den åbne skole. Her forpligtes skolerne til at indgå i et samarbejde med det lokale foreningsliv, som bridgeklubberne jo er en del af. Derudover indførtes den understøttende undervisning samt valgfag på alle skoler. Begge dele er netop områder, hvor bridge i høj grad har sin berettigelse. Vores erfaringer fra pilotprojekterne viser også med al tydelighed, at rigtig mange af de skoler, vi er i kontakt med er interesserede i at få Skolebridge i gang, så det er bare med at klø på derude!

Formålet med Skolebridge i DBf-regi er at udbrede kendskabet til bridge og at medvirke til at sprede forståelse for bridgens kvaliteter samt at bridge er for alle, uanset alder, køn, socialklasse og religion. 

Læs en artikel om et af vores forløb her


Vil du vide mere?
Kontakt Trine Binderkrantz på trine@bridge.dk eller på tlf. 48 47 52 13 (sekretariatet)