Tilmeldinger til DM Mixedhold 2018-2019

 

Startliste seedet efter handi4 kan ses her. Bemærk dog at det er holdsnittet der vises under HAC.

 

Tilmeldinger

Deltagere
1. Erik Lund - Kate Reiter - Frank Paaskesen - Helle Simon Elbro
2. John Maagaard - Elsebeth Maagaard - Karsten Meiland - Ingelise Meiland - Axel Raft - Susanne Raft
3. Susanne Buus Thomsen - Claus Lund - Lars Peter Damgaard - Lida Hulgaard
4. Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde - Leise Hemberg - Rico Hemberg
5. Kirsten Steen Møller - Bjørg Houmøller - Jonas Houmøller - Flemming Poulsen
6. Karin Risom - Malene Laursen - Henrik Rübner-Petersen - Henrik Carstens Laursen
7. Jørgen Madsen - Sonja Holmgaard - Anna Lise Friis - Asger Friis
8. Michael Krefeld - Bente Bo Christensen - Bjarke Skovgaard - Gitte Spanggaard
9. Palle Reimann - Lise Reimann - Palle Holm Pedersen - Sus Vang
10. Tommy Schmidt Elholm - Karin Bech - Thomas Svendsen - Annette Prehn
11. Eva Ricard - Karsten Vinther - Flemming Bøgh-Sørensen - Birgitte Randrup
12. Ole Kofoed - Mogens Müller - Helle W. Thrane - Vera Petersen
13. Peter Würtz - Bodil Würtz - Birthe Hansen - Bent Hansen - Birthe Kinnunen - Veikko Kinnunen
14. Karen Sørensen - Mette Koefoed - Peter Højslev Petersen - Ole Plam
15. Hans Nielsen - Bodil Nielsen - Ole Smith Nielsen - Vivi Petersen
16. Rikke Kierulff Larsen - Lisbeth Vinberg Engel - Ole Vinberg Larsen - Niels Jørgen Engel
17. Trine Bilde - Tom Nørgaard - Henrik Iversen - Lotte Skaanning
18. Flemming Dahl - Trine Dahl - Dennis Koch-Palmund - Charlotte Koch-Palmund
19. Flemming Jørgensen - Winni Simonsen - Kirsten Simonsen - Susanne Gydesen - Torben Ebbesen
20. Nadia Bekkouche - Flemming Danielsen - Signe Buus Thomsen - Jesper Buus-Thomsen
21. Peter Gallmayer - Bente Christensen - Anne Merete Hedegaard - Søren Reib
22. Ulla Tradsborg - Henrik Kristensen - Ellen Ejlskov Jensen - Knud Erik Jensen
23. Torben Sværke - Niels Anker - Hanne Nielsen - Bente Breindal
24. Stense Farholt - Henrik Caspersen - Rikke Skov Mønsted - Nils Mønsted
25. Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen - Lars Kirkegaard Nielsen - Rikke Capion Justesen
26. Jess Tillge - Tanja Christensen - Frank Espersen - Lene Suh Nicolaisen
27. Henning V. Mikkelsen - Camilla Husted - Peter Johansen - Ingelise Samuelsen
28. Andreas Rolf-Larsen - Mette Drøgemüller - Dorte Cilleborg - Morten Bilde - Jan Rolf-Larsen
29. Bettina Kalkerup - Jan Pedersen - Helle Rasmussen - Henning Østergård
30. Stig Meno Farholt - Charlotte Brandgaard - Christian Lahrmann - Sanna Clementsson