Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Undervisningssektionen

 

Koordinator for Undervisningssektionen: 

Torben Kelså
E: undervisning@bridge.dk

 

Kommisorum 

Undervisningssektionen har ansvaret for indhold og kvalitetskontrol af følgende DBf kurser:

  1. IT-uddannelse - BridgeMate og BridgeCentral
  2. Bridgelæreruddannelsen
  3. Klubturneringslederuddannelsen

Sektionen er sammesat af en fagansvarlig for hvert af de tre områder.

Den fagansvarlige har følgende opgaver:

  • Udfærdige og vedligeholde kursusprogram/kursusbeskrivelse
  • Udfærdige indholdet af certifikater for gennemført kursus
  • Udarbejde og vedligeholde certifikatprøver
  • Udvælge og vurdere det fornødne antal kvalificerede undervisere til de respektive kurser
  • Holde sig ajour med kurserne ved fx at jævnligt selv at undervise eller følge andres undervisning

De udpegede/autoriserede undervisere har ret til at certificere deres kursister, når kurset er gennemført i henhold til kursusbeskrivelsen, og kursisten har tilegnet sig færdighederne, som anført i kursusbeskrivelsen. 

Den autoriserede underviser udfærdiger listen, hvoraf det fremgår hvilke kursister, der har gennemført i henhold til kursusbeskrivelsen og har tilegnet sig færidghederne jf. kursusbeskrivelsen. Listen indsendes til den fagansvarlige der godkender den og videresender den til DBf's sekretariat, som herefter udsteder certifikaterne. 

Breddeudvalgets formand udpeger medlemmerne af undervisningssektionen, samt det medlem af Breddeudavlget, der er leder af undervisningssektionen. 

Såvel autoriserede undervisere som andre kan afholde uformel undervisning - altså undervisning der ikke følger undervisningssektionens kursusprogram. Kursister der har modtaget uformel undervisning kan ikke indstilles til certifikatprøver og har ikke krav på at kunne opnå merit for dele af eller hele det autoriserede kursusprogram.