Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Forsikring af DBf-klubber og distrikter

 

Indboforsikring

Danmarks Bridgeforbund har tegnet en forsikring hos Alm. Brand.
Forsikringen dækker brand- vand- og tyveriskade på løsøre for de enkelte klubber og distrikter (kort, mapper, meldekasser, klubbens eget it-udstyr, Bridgemate, kortsorteringsmaskine, borde, stole, øl, vand mm.)

  • For tyveri gælder, at genstandene skal være opbevaret i bygning/lokale, der er forsvarligt aflåst.
  • Dækningen omfatter pr. klub/distrikt en forsikringssum på indtil 150.000 kroner.
  • Selvrisiko ved skade: 10 % af skadeserstatningen, min. 5.000 kr. 

 

Netbankindbrudsforsikring 

Fra primo 2017 har vi udvidet med en netbankindbrudsforsikring. Forsikringen dækker jeres direkte tab af penge på klub­bens bankkonti i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut, der skyldes tredje­mands uautoriserede adgang til sikredes bankkonti via netbank i et dansk pen­geinstitut (hacking). Forsikringssummen er på 1 mio. kr. med en selvrisiko på 5000 kr. Forsikringen er relevant fordi klubber og distrikter i denne sammenhæng bliver betragtet som erhvervskunder og derfor selv skal tage et evt. tab. 

Se vilkårerne for netbankindbrudsforsikringen her


Hvis uheldet er ude, så kontakt vores forsikringsmægler Ole Fenger på tlf. 22 22 14 62 eller mail: of@factor.dk