Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

DM for åbent par 2023

 

Opdateret d. 22. december - fra nyhedsbrevet: 

Det nye danmarksmesterskab for åben par

Hovedbestyrelsen har efter dialog med bl.a. distrikterne ønsket at styrke respekten og interessen for DM for åben par for både bredde- og elitespilleren. Derfor skal DM for åben par fra 2023 spilles i et nyt format, nemlig som en divisionsturnering med en Superliga, 1. division og 2. division. Det betyder samtidig, at turneringen afvikles uden for Bridgefestivalen, som dermed også fremover afholdes fra lørdag-lørdag. 
 • Superligaen og 1. division spilles begge som én række, mens 2. division spilles i tre heats, to vest for Storebælt og et øst for.
 • Parrene rykker op og ned mellem rækkerne.
 • Turneringen afvikles over én weekend i september, i 2023 er det i weekenden d. 16. - 17. september.
 • Tilmeldingsfristen kommer til at ligge i august lige efter sommerferien.
 • Prisen for deltagelse bliver 700 kroner pr. par. 
 • BEMÆRK, at der i 2023 er fri tilmelding til Superligaen og 1. division – uanset handicap, hvor parrene inddeles efter handicap i hhv. Superligaen og 1. division. Herefter bliver der op- og nedrykning hvert år.
 • Tilmelding til 2. division kræver, at parrene har deltaget i et distriktsmesterskab (eller været tilmeldt, hvis mesterskabet bliver aflyst).
 • Superligaen og 1. division spilles henholdsvis øst og vest for Storebælt. Rækkerne bytter landsdel hvert år.

Ønsket fra hovedbestyrelsen har været, at vi med denne turnering kan understøtte og udvikle turneringsbridgen i klubber og distrikter og dermed styrke fødekæden fra deltagelse i klublivet og hele vejen til turneringer på forbundsniveau. 

Meget mere information om det nye danmarksmesterskab for åben par følger i det nye år. 

 
 

DM for åben par flyttes ud af festivalen og arrangeres i stedet som en selvstændig weekendturnering, formentlig i den sidste weekend i august eller anden weekend i september, første gang i 2023.

Hovedbestyrelsen har taget beslutningen for at styrke anseelsen og den sportslige værdi af DM for åben par – og samtidig fastholde turneringens tilknytning til distrikterne. 

De præcise propositioner for turneringen er endnu ikke fastlagt, idet formatet blandt andet skal drøftes i TUK. Der arbejdes imidlertid mod en model i retning af følgende:

 1. DM for åben par spilles i tre niveauer – Superliga, 1. division og 2. division.
 2. Superligaen består af cirka 24 par og 1. division af cirka 40 par i faste rækker med op- og nedrykning. 2. division nybesættes hvert år med fri tilmelding. Deltagelse i 2. division kræver dog, at parrene har stillet op i et distriktsmesterskab. Hovedbestyrelsen har valgt denne model, hvor de stærkeste spillere fortrinsvis spiller i superligaen og 1. division og de øvrige i 2. division. Det er håbet, at turneringen hermed giver udfordringer til stærke spillere, samtidig med at den almindelige turneringsspiller kan møde spillere af tilsvarende styrke.
 3. Superligaen og 1. division spiller samlet, skiftevis øst og vest for Storebælt. 2. division afvikles i to samtidige heats i henholdsvis øst- og vestdanmark.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet:

 • En Superliga med relativt få par vil øge respekten for DM og give flere topspillere lyst til at deltage. De senere år er DM for Åben Par på festivalen blevet devalueret og har oplevet vigende tilslutning.
 • En placering uden for sommerferien vil give flere par mulighed for at deltage, både elitespillere og almindelige turneringspillere.
 • Ved at flytte turneringen ud af festivalen bliver det muligt at afholde en festival fra lørdag til lørdag. Dette vil passe bedre med sommerhusudlejning samt forhindre den afmatning, der har været i festivalen i den sidste weekend.
 • Ved at gøre deltagelse i et distriktsmesterskab obligatorisk for at tilmelde sig 2. division vil interessen for distriktsmesterskaberne øges. Samtidig kan distrikterne vælge yderligere at nære interessen ved eksempelvis at betale deltagelsen i forbundsfinalen for de tre bedste par.
 • Lokale by- og klubheats, som giver kvalifikation til distriktsmesterskaberne, vil skabe interesse for bridge uden for klubben og styrke fødekæden af par, der spiller på distriktsniveau.