Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Damedivision 2023-2024

 

Velkommen til årets damedivision!

Der er i år en ændring i formatet for damedivisionen. Hvis 19 hold eller flere er tilmeldt, spilles turneringen som hidtil med en 1. division med 10 hold og en 2. division med de øvrige. Hvis 18 hold eller færre er tilmeldt, bliver de to divisioner slået sammen, så der spilles i én række. Ændringen er indført, fordi tilmeldingen til 2. division i de senere år har været vigende. I sæsonen 2022-23 var der kun tilmeldt seks hold i 2. division, hvilket ikke er velegnet til en god turnering. Samtidig er hensigten at begrænse antallet af rejser mellem landsdelene for nogle hold.

Ændringen er besluttet af Turneringskomiteen (TUK). I tilfælde af 18 eller færre tilmeldinger vil TUK også tage stilling til det endelige turneringsformat. Uanset formatet ligger det fast, at turneringen afvikles over disse tre weekender:

  • 25. - 26. november 2023
  • 27. - 28. januar 2024
  • 16. - 17. marts 2024

Spillestederne bliver sandsynligvis Aarhus, Odense og Køge. Det endelige program bliver lagt, når antallet af tilmeldte hold og deres geografiske tilhørsforhold kendes.

Hvis turneringen spilles som hidtil, vil hold med ret til at spille i 1. division være nummer 1-9 i 1. division fra sæsonen 2022-23 samt nummer et i 2. division fra samme sæson.

 

Praktisk info

Deltagergebyret er i år 5.800 kroner pr. hold. Tilmeldingen foregår via Flexbillet her. Tilmeldingsfristen er søndag den 1. oktober.

Ved tilmelding accepterer holdene, at:

  • kampe kan afvikles på en virtuel platform, hvis restriktioner eller andre hensyn kræver det.
  • der kan være forskellige procedurer for tilmelding til forplejning på spillestederne, herunder aktiv framelding.
  • rejsepuljen opgøres efter turneringens afslutning.

Hvad angår rejsepuljen, har TUK i denne sæson forenklet opgørelsen, så kun passager af Storebælt giver tilskud. Efter det nye system bidrager alle tilmeldte hold med 1200 kroner til rejsepuljen. Hver gang en spiller krydser frem og tilbage over Storebælt, modtages tilskud. Tilskuddet beregnes som antallet af tilmeldte hold x 1200 kroner delt med antallet af storebæltskryds. Tilskuddet vil formentlig blive 300-350 kroner pr. storebæltskryds. TUK henleder i øvrigt opmærksomheden på, at rejsepuljen ikke er en refusionsordning fra forbundet, men en omfordelingsordning.

Der er i år også indlagt en reserveweekend, i tilfælde af at en weekend ikke kan gennemføres som følge af restriktioner eller andre forhold. Denne weekend er den 18.-19. maj 2024 (pinsen).

 

Spillesteder

Aarhus

Bridgeklubben Bellevue
Vestre Strandallé 170
8240 Risskov
Telefon: 2256 9941

Odense

Bridgehuset
Bogensevej 27
5270 Odensen N
Telefon: 2393 4599

Køge

Østsjællands Bridgecenter
Tigervej 12-14
4600 Køge
Telefon: 5665 8054