Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
01. september 2020

Nye regler for alert af doblinger

 

DBf's Turneringskomite (TUK) har til den nye sæson besluttet at gå væk fra princippet om, at ingen doblinger skal alertes. Her får du en kort forklaring af de regler, der gælder fra sæsonen 2020-21. De to principper, du skal huske, er følgende:

1. Hvis doblingen er oplysende, straf eller styrkevisende, skal den alertes, hvis betydningen er overraskende, men kun i første melderunde.

2. Øvrige doblinger skal alertes gennem hele meldeforløbet. Dog kun i første melderunde, hvis det er over 3ut.

Det ser kompliceret ud, men det ligner faktisk de almindelige alertregler. Hvis vi opfatter oplysningsdoblinger, strafdoblinger og styrkevisende doblinger som naturlige meldinger - og alle andre doblinger som kunstige meldinger - er den eneste forskel, at "naturlige" doblinger ikke må alertes fra anden melderunde og frem.

Nogle ekstra bemærkninger er på sin plads:

Begrebet "oplysningsdoblinger" skal forstås i bred forstand og omfatter blandt andet negative doblinger, genåbningsdoblinger og andre doblinger, hvor makker primært forventes at vælge mellem de trumffarver, der kunne være relevante.

Til strafdoblinger hører også doblinger, der beder om udspil i den doblede farve.

Eksempler på "kunstige" doblinger er DONT (dobling af 1ut viser en ubekendt farve) og støttevisende doblinger (åbners dobling i anden melderunde viser tre-kortstøtte).

Når vi taler om "første melderunde", regner vi ikke eventuelle forhåndspasser med. "Første melderunde" starter altså med åbningsmeldingen.

Alertreglerne ved spil med skærme er uændret i forhold til tidligere.

Læs mere om reglerne for alert af doblinger i de generelle alertregler. (klik på "Alertreglerne" og find reglerne på side 7-10)

Jacob Duschek/formand for TUK