Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Hjælpepakker under Kulturministeriet

 

Denne side er opdateret d. 1. september 2021

 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er nu lukket.

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger i løbet af 2021 har oplevet som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. I denne runde kan der ansøges om tab og forventede tab i perioden 1. januar 2021 frem til 31. august 2021.

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan ansøge corona-hjælpepuljen. Der kan dog ikke ansøges om tidligere støttede budgetposter.

Hvad kan der søges til

DIF og DGI's corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 i perioden fra d. 1. januar til den 31. august 2021.

Dette kan eksempelvis være i form at tilskud til dækning af tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger, tabte nettoindtægter fra egne arrangmenter, der måtte aflyses, tabte sponsorindtægter, ekstraordinnære corona-relaterede udgifter til driften (f.eks. ekstraordinære udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, flere trænere pr. hold) mv. 

DIF og DGI har udarbejdet retningslinjer for ansøgningenDer er desuden formuleret at dokument med spørgsmål og svar om hjælpepuljen, som kan læses her. Olaf Johansen som er kritisk revisor og distriktsformand har desuden oprettet en vejledning til ansøgningen som du kan se her

I kan også læse mere om hjælpepuljen på DIF’s hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/stoette  -> DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

Sådan ansøges puljen

I ansøger på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR) på www.medlemstal.dk. Bridgeklubber skal også registreres i systemet før der kan søges. I kan anmode om midlertidig adgang ved at skrive til difdgicoronapulje@dif.dk. Herefter vil I modtage en mail med et link som I kan benytte. 

Bemærk at det kræver følgende for at kunne søge puljen: 

  • CVR-nummer
  • NemKonto
  • Oprettelse i DIFs medlemssystem Centralt ForeningsRegister (få midlertidig adgang ved at skrive til difdgicoronapulje@dif.dk)

Læs mere her og se en vejledning i at oprette ovenstående her

 

 

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed 

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed er nu lukket.

Formålet med puljen (som er på i alt 29,1 mio. kr.) er skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. 

Puljen støtter aktiviteter, der foregår i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal give voksne over 21 år, seniorer og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed, adgang til nye oplevelser og arrangementer.

Aktiviteter i oplevelsesindustrien kan være koncerter, udstillinger, teaterforestillinger, restaurantbesøg, kanoture, udflugter mv. Det er en betingelse, at aktiviteten involverer mindst én aktør fra oplevelsesindustrien.

Aktiviteterne skal afvikles i 2021.

Foreninger skal have et CVR-nummer (som er oprettet senest 1. november 2020) og en NemKonto for at kunne søge puljen.

Midlerne kan søges via to spor, afhængig af ansøgningens størrelse.

 

Kontakt

Alle spørgsmål omkring ovenstående bedes rettes til sekretariatet på tlf.: 4847 5213 eller på mail dbf@bridge.dk. Skriv også gerne til Udviklings- og klubkonsulent Louise Pedersen på lfp@bridge.dk eller ring på 9363 8117.