Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
02. maj 2022

Formand håber på normal sæsonstart

 
DBf har holdt sit ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2022. 
 
Nis Rasmussen lagde i sin beretning vægt på, at coronakrisen stadig sætter sit præg på både økonomi og aktiviteter. Håbet er, at vi kan have en normal sæsonstart til september 2022, som forhåbentlig også vil komme i forlængelse af en vellykket Bridgens Dag søndag den 28. august. Samtidig håber hovedbestyrelsen, at de forskellige initiativer til at få flere medlemmer vil bære frugt.
 
Direktør Charlotte Fuglsang  præsenterede årsrapporten og bemærkede, at der for 2021 var budgetteret med et underskud på 800.000 kr., hvoraf de knap 300.000 hidrørte fra bevilling til Dansk Skolebridge. Årets resultat blev dog et overskud ikke mindst pga. en gavmild donation fra et medlem. Samtidig nævnte Charlotte Fuglsang, hvordan der fortsat ses på at holde omkostningerne nede i form af et smalt sekretariat, digitale møder m.v. Årsrapporten blev vedtaget uden bemærkninger. De kritiske revisorer lagde vægt på, at der er styr på tingene i sekretariatet, der løftes mange opgaver af få medarbejdere på meget tilfredsstillende vis. 
 
Et kig ud over forsamlingen Dybt koncentrerede Charlotte Fuglsang (direktør), Kurt Als (næstformand), Nis Rasmussen (formand) og Mikkel Nøhr (dirigent)

Repræsentantskabsmødet sluttede med en drøftelse af distrikternes rolle, hvor en projektgruppe under hovedbestyrelsen havde udarbejdet et debatoplæg. Debatten havde bl.a. fokus på distrikternes forpligtelser i forhold til DM-parmesterskaberne på festivalen og den økonomi, der er knyttet hertil. Ligesom det også blev diskuteret, hvorvidt DM åben par finalernes placering i festivalen er ønskelig i forhold til den sportslige værdi. Debatten skulle ikke munde ud i konklusioner, og hovedbestyrelsen vil arbejde videre med mulige forslag til ændringer herunder måske også vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet til næste år.

Der var genvalg til både næstformænd Kurt Als og den øvrige hovedbestyrelse. Endvidere blev Nell Rindahl genvalgt som kritisk revisor.  
 
Hovedbestyrelsen består herefter af:
  • Nis Rasmussen
  • Kurt Als
  • Helle Simon Elbro
  • Sus Vang
  • Bo Ulrik Munch
  • Ole Vinberg

 

Kritiske revisorer:                        
  • Nell Rindahl
  • Torsten Ørhøj
Hovedbestyrelsen anno 2022: Kurt Als, Nis Rasmussen, Bo Ulrik Munch, Ole Vinberg Larsen, Helle Simon Elbro (fraværende medlem af HB: Sus Vang) De kritiske revisorer: Nell Rindahl & Torsten Ørhøj