Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
18. juni 2022

Eric Laurant fra Holland blev ny EBL-præsident

 

Sideløbende med EM i bridge er der 18. juni afholdt generalforsamling i det europæiske bridgeforbund, EBL.

På generalforsamlingen blev Eric Laurant fra Holland valgt som ny præsident for EBL. Laurant efterfølger svenske Jan Kamras, som blev valgt for fire år siden, og som nu stiller op som præsident for WBF. Laurant blev valgt med 77 stemmer, mens hans modkandidat, Josef Harsanyi, fik 23 stemmer.

Valget af præsident blev efterfulgt af valg af 12 medlemmer til eksekutivkomiteen. Flere udskiftninger fandt sted, og blandt andet fik vicepræsidenten i det franske Bridgeforbund, Emmanuelle Monod, et flot nyvalg med næsten 80 stemmer. Der var også nyvalg til Ida Grönkvist fra Sverige. De nordiske organisationer er dermed repræsenteret med to medlemmer af eksekutivkomiteen, idet Kari-Anne Opsal fra Norge blev genvalgt. DBf's direktør, Charlotte Fuglsang, var medlem af valgkomiteen og kan derfor bevidne, at optællingen af stemmerne gik ordentligt til.

Selve generalforsamlingen forløb i meget god ro og orden. Næsten for roligt, idet nærmest kun Danmark tog ordet undervejs. Nis Rasmussen, formand for DBf, lagde ikke skjul på, at omkostningerne til de internationale mesterskaber presser medlemsorganisationernes budgetter. Nis Rasmussen opfordrede til at se mere på en hensigtsmæssig geografi, så rejseomkostningerne kan holdes nede. Charlotte Fuglsang udtrykte stor undren over, at organisatorerne havde valgt, at der ikke skulle være BBO-transmission fra damerækken og seniorrækken. Beslutningen har dog affødt så stor utilfredshed, at der nu transmitteres fra damerækken.

EM fortsætter til den 22. juni. Følg de danske hold her her.

 

DBf's formand, Nis Rasmussen, sammen med den afgående EBL-præsident, Jan Kamras (til venstre), og den nyvalgte, Eric Laurant (i midten):

 

Charlotte Fuglsang, direktør i DBf, var med til at sikre, at valghandlingen gik ordentligt til sammen med blandt andre Mike Ash:

 

Generalforsamlingen i EBL blev afholdt i forbindelse med EM i bridge på Madeira:

 

Mary Rogers fra EBL's kvindekomité sammen med Charlotte Fuglsang: