Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
01. november 2022

Muligheden for midlertidig indefrysning af energiudgifter åbner 1. november

 

Opdateret d. 1. november 2022

D. 23. september, indgik regeringen og en række af Folketingets partier en politisk aftale om en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for en del af husholdningernes og virksomhedernes, herunder kultur- og foreningslivet, udgifter til el, gas og fjernvarme. 

Fra i dag d. 1. november 2022 kan virksomheder, herunder også bridgeklubber, få indefrosset en del af jeres energiudgifter til el og gas. Fra den 1. januar 2023 vil det også være muligt at få indefrosset en del af fjernvarmeregningen. 

Ordningen er frivillig og ønsker man at gøre brug af den, skal det ske igennem jeres energivirksomhed. Her skal I dog være opmærksomme på, at der kan gå noget tid før de enkelte energivirksomheder åbner for tilmeldingen til ordningen. Selvom ordningen åbner senere, vil I stadig kunne søge om indefrysning fra den 1. november 2022.

Hvem kan gøre brug af ordningen?
Alle virksomheder, der er kunder hos en el-, gas- eller fjernvarmevirksomhed i Danmark har mulighed for at gøre brug af ordningen. Det omfatter virksomheder samt kultur- og foreningsliv, der typisk er registreret ved et CVR-nummer hos energivirksomhederne.

Hvad dækker ordningen over?
Den enkelte virksomhed eller forening vil kunne bede sin energivirksomhed om at få indefrosset den del af virksomhedens energiudgifter, der overstiger de fastlagte lofter (se lofterne nedenfor).

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der fortsat tilskrives renter på det indefrosne beløb. Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år.
Der opkræves en rente på 4,4 pct. årligt af det indefrosne beløb i indefrysningsperioden.

Hvis I vælger at tilmelde jer ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt, men I vil således fortsat skulle betale den del af regningen, der er under prislofterne, som aftalt med jeres energivirksomhed.
 

Prisloft for gas Prisloft for el Prisloft for fjernevarme 

5,84 kr. pr. m3, hvilket svarer til en typisk forbrugerpris på 15,45 kr. pr. m3.

Det er prisen før tariffer, afgifter og moms.  

0,8 kr. pr. kWh, hvilket svarer til en typisk forbrugerpris på 2,18 kr. pr. kWh

Prisloftet for el er elprisen før tariffer, afgifter og moms.

Det er ikke alle fjernvarmevirksomheder, der skal tilbyde indefrysning. 

Hvis din fjernvarmevirksomhed er omfattet af indefrysnings-ordningen, vil du kunne få indefrysning for den del af din varmeregning, der overstiger 1,44 kr. pr. kWh. Prisloftet på 1,44 kr. pr. kWh er for den samlede pris for opvarmet vand.

 

Læs meget mere om indefrysningsordningen på Virksomhedsguiden her: https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/energiforbrug/ydelser/mulighed-for-indefrysning-af-virksomheders-energiudgifter/de4557bc-4294-465c-a6c9-03dc00d20c58/
 

Yderligere spørgsmål og kontakt
Da det er de enkelte energivirksomheder, der administrerer indefrysningen af energiregningen, skal I kontakte jeres energivirksomhed. 

Hvis henvendelsen drejer sig om selve lovgrundlaget og reglerne, kan Erhvervsstyrelsen kontaktes på tlf. 70 80 91 81 mandage – fredage mellem kl. 9.00 – 15.00 eller på mail energi@erst.dk.

I er naturligvis også velkomne til at kontakte sekretariatet på tlf. 4847 5213 eller på dbf@bridge.dk og vi skal forsøge at hjælpe bedst muligt. 

 

 

Opdateret d. 23. september 2022

Regeringen og en række af Folketingets partier har her til formiddag præsenteret en politisk aftale om en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for en del af husholdningernes og virksomhedernes udgifter til el, gas og fjernvarme. Samtidig nedsættes elafgiften og der gives en engangsforhøjelse af børne- og ungeydelsen ligesom tilskud til grøn varme forøges. Det fremgår, at aftalen også vil omfatte en håndsrækning til kultur- og foreningslivet, der som følge af de stigende priser har svært ved at betale deres energiregning.

Aftalen forventes endeligt vedtaget i næste uge. DBf går i gang med at undersøge, hvordan bridgeklubber kan få konkret adgang til at benytte sig af aftalen, hvorefter klubberne vil få direkte besked. 

Læs mere om aftalen her: https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/september/regeringen-indgaar-bred-aftale-om-vinterhjaelp-for-at-afboede-de-stigende-energiregninger/