Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
26. september 2022

DM for åben par flyttes ud af festivalen

 

DM for åben par flyttes ud af festivalen og arrangeres i stedet som en selvstændig weekendturnering, formentlig i den sidste weekend i august eller anden weekend i september, første gang i 2023.

Hovedbestyrelsen har taget beslutningen for at styrke anseelsen og den sportslige værdi af DM for åben par – og samtidig fastholde turneringens tilknytning til distrikterne. De præcise propositioner for turneringen er endnu ikke fastlagt, idet formatet blandt andet skal drøftes i TUK. Der arbejdes imidlertid mod en model i retning af følgende:

1) DM for åben par spilles i tre niveauer – Superliga, 1. division og 2. division.

2) Superligaen består af cirka 24 par og 1. division af cirka 40 par i faste rækker med op- og nedrykning. 2. division nybesættes hvert år med fri tilmelding. Deltagelse i 2. division kræver dog, at parrene har stillet op i et distriktsmesterskab. Hovedbestyrelsen har valgt denne model, hvor de stærkeste spillere fortrinsvis spiller i superligaen og 1. division og de øvrige i 2. division. Det er håbet, at turneringen hermed giver udfordringer til stærke spillere, samtidig med at den almindelige turneringsspiller kan møde spillere af tilsvarende styrke.

3) Superligaen og 1. division spiller samlet, skiftevis øst og vest for Storebælt. 2. division afvikles i to samtidige heats i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet:

A. En Superliga med relativt få par vil øge respekten for DM og give flere topspillere lyst til at deltage. De senere år er DM for åben par på festivalen blevet devalueret og har oplevet vigende tilslutning.

B. En placering uden for sommerferien vil give flere par mulighed for at deltage, både elitespillere og almindelige turneringspillere.

C. Ved at flytte turneringen ud af festivalen bliver det muligt at afholde en festival fra lørdag til lørdag. Dette vil passe bedre med sommerhusudlejning samt forhindre den afmatning, der har været i festivalen i den sidste weekend.

D. Ved at gøre deltagelse i et distriktsmesterskab obligatorisk for at tilmelde sig 2. division vil interessen for distriktsmesterskaberne øges. Samtidig kan distrikterne vælge yderligere at nære interessen ved eksempelvis at betale deltagelsen i forbundsfinalen for de tre bedste par.

E. Lokale by- og klubheats, som giver kvalifikation til distriktsmesterskaberne, vil skabe interesse for bridge uden for klubben og styrke fødekæden af par, der spiller på distriktsniveau.