Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst
30. april 2023

Medlemsnedgang skal vendes

 

DBf holdt lørdag den 29. april sit ordinære repræsentantskabsmøde med deltagelse af repræsentanter og gæster. Nis Rasmussen havde i sin beretning fokus på, at DBf's største udfordring er, at medlemstallet siden coronakrisen er faldet drastisk. Siden 2019 har vi mistet ca. 3.000 primærmedlemmer, 500 klub­medlem­mer og ca. 200 K-medlemmer. Vi mangler særligt tilgang af nye spillere. Som led i beretningen blev der således fra hovedbestyrelsesmedlem Helle Simon Elbro præsenteret et oplæg til en strategi for flere medlemmer, som også var udsendt til repræsentanterne på forhånd. HB ønsker, at distrikterne får en aktiv rolle i denne vækstproces og lægger vægt på:

1. At dstrikterne fremadrettet løfter og varetager koordinering og fremdrift af begynderundervisningsforløb i deres distrikt.

2. Udvikling af en digital strategi.

3. Afholdelse af arrangementer på distriktsbasis, eventuelt i samarbejde mellem flere distrikter. Tanken er her at gennemgå flere detaljer om begynderfor­løb, ”tretrinsraketten”, valg af undervisningsmateriale (bl.a. Skolebridge for voksne) etc.

Den efterfølgende debat gav indtryk af, at alle er klar over situationens alvor, men flere distrikter lagde heller ikke skjul på, at det er en svær opgave. Der blev også fra flere distrikters side vist vilje til at arbejde videre med de nævnte opgaver.

 

Årsrapport 2022

Direktør Charlotte Fuglsang præsenterede årsrapporten for 2022.  Der var oprindeligt budgetteret med et underskud på 1,2 millioner kr., men årets resultat blev omkring det halve, nemlig et underskud på knap 640.000 kr.

Det mindre underskud skyldes ikke mindst, at DBf modtog (for første gang) tilskud fra Bladpuljen under Kulturministeriet på ca. 280.000. Et til­skud, vi forventer at kunne opretholde fremover. Besparelsen skyldes også, at nogle aktiviteter ikke blev gennemført, fx Klubdagen. Charlotte Fuglsang nævnte ligeledes, at i 2022 har Danmarks Bridgeforbund kunnet lægge mere afstand til coronakrisen, og års­regnskabet afspejler derfor et mere aktivitetspræget år end både 2020 og 2021. Det skyldes også, at forbundet efter tre års pause (2019), kunne afholde Bridgefe­stival uden restrik­tioner. Vi er dog stadig bagud i forhold til det kontingentgrundlag, vi havde i 2019, hvor vi mangler mere end en million kr. Også derfor er HB's oplæg til strategi vigtig i en vækstproces.

 

Genvalg til hovedbestyrelsen

Nis Rasmussen blev genvalgt som formand. Genvalgt til hovedbestyrelsen blev også Helle Simon Elbro, Sus Vang (fraværende), Ole Vinberg og Bo Ulrik Munch. Næstformand Kurt Als var ikke på valg. Repræsentantskabsmødet blev ledet af dirigent Søren Frandsen, der i øvrigt også takkede af som mangeårig formand for Bridgenævnet.

 

Den genvalgte formand Nis Rasmussen knæler i forgrunden. Bagerst fra venstre smiler direktør Charlotte Fuglsang, Ole Vinberg, dirigent Søren Frandsen, Helle Simon Elbro, næstformand Kurt Als og Bo Ulrik Munch.

 

Deltagerne i årets repræsentantskabsmøde lytter opmærksomt: