Nye guld- og sølvturneringer i distriktet se her

Ballrup Bridgeklub afholder halve sølvpoint turneringer 4 gange hen over sommeren.

 

 

Spil med i distriktets turnering for klubhold – forlæng sæsonen med en holdturnering sammen med dine klubkammerater 

Turneringen spilles online på Realbridge fire torsdage i maj/juni: 20. maj, 27. maj, 3. juni og 10. juni. Spilstart er kl. 19:00. Der spilles om sølvpoint i hver kamp. Det er GRATIS at deltage. 

Alle spillere, der er medlem af en klub i Distrikt Nordsjælland kan deltage – uanset niveau.  En klub kan stille med flere hold. Den enkelte spiller kan kun dog kan spille på ét af holdene. 

Tilmeldingsfristen er torsdag den 18. maj kl. 12. Tilmelding sker via distriktets tilmeldingsmodul: https://mbridge.dk/a/index.php?klubnr=2100 

Turneringsformatet bestemmes når tilmeldingsfristen er udløbet og tilrettelægges efter antallet af tilmeldte hold. Hvis der tilmeldes under 10 hold, aflyses finaleweekenden den 11-12. september 2021, og vinderne af kvalifikationen i maj-juni kvalificerer sig til DM-finalen for Klubhold, som afvikles 30.-31. oktober 2021. 

 

Kære nordsjællandske spillere der deltog i distriktsfinalerne for mixed par og åben par

Mange er jer har ved vores to afholdte distriktsfinaler tilkæmpet jer en kvalifikationsplads til sommerens DM-finaler og har bekræftet jeres interesse for at deltage.

I starten af maj aflyste DBf Dansk Bridgefestval 2021 i Svendborg. Og af det nyligt offentliggjorte online festivalprogram fremgår det, at der er fri tilmelding til både DM for mixed par og DM for åben par.

Da vi afholdt de to finaler orienterede vi jer om, at vi tog forbehold for at DBf kunne træffe beslutning om andre regler for deltagelse i sommerens DM for åben par og DM for mixed par efter at distriktskvalifikationen var afholdt. - Og såfremt det skulle blive besluttet at indføre fri tilmelding til disse to DM-finaler, ville det betyde, at Distrikt Nordsjælland ikke betaler deltagergebyret for de par, der deltager fra distriktet.

Deltagelse i de to turneringer bliver derfor for jeres egen regning ligesom I selv skal sørge for at tilmelde jer, såfremt I ønsker at deltage i dem.

I kan læse mere om online-festivallen og om tilmelding på dette link: https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25482

 

Indkaldelse til generalforsamling i Distrikt Nordsjælland

 

Distrikt Nordsjælland har planlagt afholdelse af vores generalforsamling den 21. marts 2021.

Grundet det nuværende forsamlingsforbud udsætter vi generalforsamlingen indtil videre.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af stemmetal

 3. Formandens beretning

 4. Aflæggelse af årsregnskab

 5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet og/eller kredsen

 6. Meddelelser fra DBf

 7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer

 8. Valg af formand

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

 11. Valg af medlem(mer) til kredsbestyrelsen

 12. Valg af repræsentant(er) til DBf’s repræsentantskab

 13. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt ”7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer”, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til følgende e-mail: bridgensj@gmail.com

 

 

Tilmeldingsmodulet

Link til resultater fra

den nye BridgeCentral 3

 

Link til resultater

fra BridgeCentral

 

 

Her finder du sidst udsendte klubinformation.

 

  

 

Til Distrikt Nordsjællands hjemmeside.

På disse sider vil vi løbende informere dig om:

Nyt fra DBf, aktuel bridge information, turneringer i distriktet, samt bestyrelsens arbejde.

 

Distrikt Nordsjælland omfatter alle de klubber, som er medlem af DBf,

og har fast spillested i Nordsjælland.

 

Savner du informationer på siden?

Vi modtager gerne både ris og ros

Bestyrelsen

 

Email til bestyrelsen 

 

Nye turneringer
Her ser du de turneringer, der spilles i distriktet. 

 

Facebook

Nu kan du deltage i det nyoprettede debatforum for alle i Distrikt Nordsjælland.

Henvend dig til Brigitte Thunbo btc@chr-fode.dk eller på Facebook. Så får du adgang.

Man kan også anmode via linket om at blive medlem.

 

 

Privatlivspolitik

Du kan læse om Distrikt Nordsjællands privatlivspolitik i dette dokument.

 

Distrikt Nordsjælland

Kontonummer:

Reg.nr.1551 Kontonr.11184286

 

 

Turneringslederforum

Debatside om TU-spørgsmål

Klik her og gå direkte til siden

eller se under Appeludvalg.