Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Spil klubbridge på nettet

 

Klubber har en række muligheder for at spille bridge på nettet, ikke mindst på BBO og RealBridge. 

Scrol ned på siden eller tryk på nedenstående quicklinks for at komme hen til det du gerne vil læse mere om:

BBO
RealBridge
Funbridge
Engelsk ordbog
Hjælp til at komme i gang

 

 

BBO

Virtuelle borde på BBO

Det enkleste er naturligvis bare at oprette borde for medlemmerne. Du kan se en guide til at komme på BBO og oprette borde her.

 

Holdkampe på BBO

Hvis I vil spille turneringer, er det nemmeste at arrangere en holdturnering. Holdkampe kan oprettes gratis i ubegrænset omfang af alle, der har mindst 150 logins på BBO. Blot skal den samlede stilling i holdturneringen administreres manuelt. Du kan se en guide til at oprette holdkampe på BBO her. Foretrækker du i stedet at se en video om det samme, kan du klikke her. Holdkampe på BBO opgøres efter de almindelige regler, som du kan se her.

 

Parturneringer på BBO

Alle danske klubber har mulighed for at oprette betalingsturneringer på BBO. Klubberne kan få udleveret et særligt BBO-brugernavn med tilladelse til at oprette betalingsturneringer ved at henvende sig til Erik Wied i sekretariatet, erik@bridge.dk eller 2052 2059. Hvad angår det praktiske i at oprette turneringer på BBO, har vi udarbejdet guider.

Du kan læse specifikt om betalingsturneringer her.

Endvidere har vi en generel guide til at oprette parturneringer her
Sidstnævnte guide kan bruges til at oprette gratisturneringer, men kun hvis der forvejen i klubben er en person, som er godkendt af BBO til at oprette turneringer. I øjeblikket godkender BBO desværre ikke nye turneringsledere, fordi sitet oplever stort pres.

Parturneringer på BBO bliver automatisk oprettet som mitchell. Til mindre klubturneringer kan howell imidlertid være mere hensigtsmæssigt. Se en guide til at oprette howell-turneringer her. BBO har også en funktion, hvor turneringen først går i gang, når alle tilmeldte er online. Se hvordan her. Endelig har vi en guide til at indsætte substiutter her.

 

RealBridge

RealBridge er en ny platform som gør det nemt at arrangere par- og holdturneringer. RealBridge skiller sig ud fra andre bridge-platforme, idet der er både billede og lyd ved bordene. 

 

Klublogin

For klubber der gerne vil oprette turneringer på RealBridge, skal klubben først have adgang. En eller flere flere turneringsledere fra klubben først deltage i et lille, virtuelt kursus. Du kan se tidspunkter og finde link til tilmelding her.

Der bliver også afholdt kurser på dansk af Jan Nielsen – hold øje med Danmarks Bridgeforbunds hjemmeside, bridge.dk. Herefter skal I tilmeldes via formularen I finder nedenfor. 

Mandag d. 15. februar 2021 udsendte DBf et brev til alle klubber, hvor vi nu tilbyder klubberne, at turneringer på RealBridge (og BBO) administreres og betales via DBf, således at klubben ikke har administrationsbyrden med opgørelse af antal deltagere i turneringer samt betaling til Realbridge, der foregår i £. Forudsætningen, for at DBf varetager ovennævnte administration for klubben er, at klubben vil tildele mesterpoint og handicapregulering på turneringerne, hvorefter der betales almindelig bordafgift, som var det en fysisk turnering. Læs hele brevet her

Hvis din klub gerne vil på RealBridge skal I udfylde følgende formularen som I finder her. 

Side 1: ”Name” skal være ”klubnummer” og klubbens navn.
Side 4: ”Billing currency” skal være GBP. 
Side 4: ”Invoice details” skal være ”DBf” eller ”Danmarks Bridgeforbund”

Såfremt klubben allerede har en RealBridge-konto, kontaktes Morten Henningsen på morten@bridge.dk.

 

Vejledninger og videoer

Her kan du se en vejledning (opdateret marts 2022) til hvordan du opretter, kører og afslutter en turnering i RealBridge. 

I denne vejledning kan du se, hvordan du som TL kan have flere turneringer/rækker i gang på samme tid.

Sus Vang har udarbejdet en guide på den nye Alle-Kalds funktion i RealBridge, som du kan se her

Desuden har Jan Nielsen lavet en video, der viser hvordan du opretter en holdkamp på RealBridge. Se videoen her

RealBridge har også lavet en vejledning til hvordan du spiller på RealBridge - se den her.  Jan Nielsen har også udarbejdet nogle video-vejledninger til at spille på RealBridge: 

Ydermere kan du via dette dokument se hvilke enheder (computer/bærbar mv.) du kan bruge og ikke kan bruge til at spille RealBridge samt se hvilke internetbrowsere du kan anvende (og hvilke du ikke kan anvende).

Det er nu muligt at sætte indstillingen i RealBridge til danskSe hvor du gør det på dette billede eller på billedet nedenfor. Bemærk dog, at hvis du har sat din internetbrowser til at oversætte RealBridge til dansk, skal dette slås fra igen.

 

 

Funbridge

Det kan ligeledes lade sig gøre at oprette parturneringer på Funbridge. Det kræver dog, at alle deltagerne har meldt sig til Funbridge og indbetalt et beløb på forhånd. Se en guide til at arrangere klubturneringer på Funbridge her.

 

Engelsk ordbog

Kommunikationen på BBO og Funbridge foregår primært på engelsk. Bertel Lund Hansen har udarbejdet en ordbog over gængse bridgeudtryk på engelsk (og tysk). Du kan se ordbogen her.

 

Hjælp til at komme i gang

DBf hjælper naturligvis gerne klubber med vejledning om bridge på nettet, herunder at oprette holdkampe og turneringer. Kontakt sekretariatet på dbf@bridge.dk eller ring til turneringsadministrator i DBf, Erik Wied, på 2052 2059.

Nogle klubber har også indført en ordning, hvor en gruppe personer hjælper mindre it-kyndige medlemmer med at komme til at spille bridge på BBO. Gruppen opretter BBO-profiler for medlemmerne efter et særligt system og vejleder i at bruge BBO. Kontakt eventuelt Fin Hüttel fra Herning for mere information, telefon 5136 1666.