Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Innovationsforum

 

Medlemmer

Ellen Fænøe (formand), Inge Lind Sørensen, Fin Hüttel, Visti Christensen, Erik Borgen, Ole Raulund, Mette Jakobsen, Helle Simon Elbro (HB-repræsentant) og Kurt Als (HB-repræsentant).

 

Kommissorium 

  • at sikre grundlag for udvikling i DBf´s medlemsklubber med det formål at blive bedre til at rekruttere medlemmer, udvikle bridgen og dermed øge medlemstallet
  • at klubberne får mulighed for at afprøve nye tiltag og ideer
  • at skabe grobund for netværk og videndeling mellem DBf´s medlemsklubber