Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Kritiske revisorer

 

 

Olaf Johansen

T: 5537 2020 / 5417 9002 (sommerhus)
E: olafjohansen@nyraad.net

 

Nell Rindahl

T: 3132 1558 
E: nell.rindahl@gmail.com


 

Kommissorium

Formål og opgaver

De kritiske revisorer skal overordnet tilse, at hovedbestyrelsen arbejder efter at opfylde målsætningen for DBf som anført i vedtægterne og i overensstemmelse med vedtagelser i DBf’s repræsentantskab.

De kritiske revisorer skal i henhold til vedtægterne underskrive og påtegne årsregnskabet. Eventuelle kritisable forhold i forbindelse med regnskabet skal skriftligt påføres det reviderede regnskab.

Gennemførsel og resultat

Ad DBf’s målsætning

De kritiske revisorer holder sig løbende orienteret omkring arbejdet i hovedbestyrelsen, sekretariatet og udvalg via referater og eventuelt supplerende spørgsmål til hovedbestyrelsen

De kritiske revisorer er åbne og aktive i forhold til at modtage meningstilkendegivelser fra medlemmerne, som kan give anledning til at undersøge eller oplyse særlige områder og forhold yderligere

De kritiske revisorer afleverer løbende relevant input til hovedbestyrelsen

De kritiske revisorer udarbejder et protokollat til ordinære repræsentantskabsmøder

Ad DBf’s årsregnskab

De kritiske revisorer har ingen revisionsmæssige opgaver i forbindelse med årsregnskabet og kan påtegne dette uden anmærkning, medmindre man på given foranledning er blevet bekendt med forhold, der hindrer dette

De kritiske revisorer påtegner årsregnskabet

Organisering

De kritiske revisorer søger sine oplysninger via hovedbestyrelsen og har adgang til enhver information af økonomisk og anden karakter, som hovedbestyrelsen måtte være bekendt med. På given foranledning kan hovedbestyrelsen give de kritiske revisorer direkte adgang til at søge informationer hos udvalg, sekretariatet og lignende

Kritisable forhold eller eventuelt kritisable forhold meddeles løbende til hovedbestyrelsen.

I øvrigt

De kritiske revisorer og hovedbestyrelsen anser de kritiske revisorer for at være repræsentantskabets forlængede arm, som skal medvirke til, at kritisable forhold eller eventuelt kritisable forhold kommer til repræsentantskabets kendskab.

De kritiske revisorer er uafhængige og ikke ansvarlige for beslutninger i DBf.

 

I forbindelse med udøvelse af kritisk revision kan det ikke undgås, at oplysninger af konfidentiel karakter kommer til de kritiske revisorers kendskab. De kritiske revisorer har tavshedspligt.