Ændre tekststørrelse :
Forminsk tekst Normal tekst Forstør tekst

Medlemskab af Danmarks Bridgeforbund

 

Danmarks Bridgeforbund (DBf) er en fælles medlemsorganisation for bridgeklubber i Danmark. 

 

Introduktionsmedlemskab

En klub, der ikke tidligere har været medlem af DBf, kan optages som introduktionsmedlem den første sæson.

Klubber med introduktionsmedlemskab har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemsklubber og er således i enhver henseende underlagt DBf's vedtægter og vedtagelser. 

Introduktionsmedlemmer betaler et kontingent svarende til halvdelen af det kontingent, som repræsentantskabet har vedtaget. Der betales endvidere halvt kreds- og distriktskontingent. 

Se de gældende kontingentsatser her

 

Fordele ved medlemskab af DBf

Overvejer din bridgeklub at være medlem af Danmarks Bridgeforbund? 

Som medlem får din klub:

Du kan læse meget mere om fordelene ved medlemskab i denne folder

 

Hvordan bliver din klub optaget som medlem i DBf

For at blive medlem af Danmarks Bridgeforbund skal følgende være opfyldt:

 1. Klubbens hovedformål eller væsentligste arbejdsområde skal være bridgeaktiviteter.
 2. Klubben skal være organiseret og udøve sin virksomhed på sædvanlig foreningsmæssig måde.
 3. Klubben skal bestå af mindst 16 medlemmer.

Under jeres medlemskab af Danmarks Bridgeforbund skal følgende punkter endvidere opfyldes:

 • Din klub skal registrere alle sine medlemmer i DBf’s medlemsadministrationssystem.
 • Klubben skal regelmæssigt flere gange i løbet af sæsonen, der varer fra den 1. september til den 30. april, afholde spilledage og/eller møder med bridge som hovedemne forbeholdt klubbens medlemmer.
 • Substitutter skal som udgangspunkt være medlem af en klub under DBf.

Såfremt en fraktion af en forening med andet eller flere formål ønskes optaget alene med bridgegruppens medlemmer, skal denne fraktion være organiseret som en klub med egen ledelse og egne vedtægter og herudover opfylde ovenstående punkter på lige fod med andre medlemsklubber.

Ansøgning om medlemskab

Anmodning om optagelse bilagt klubbens vedtægter indsendes til hovedbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse om optagelse.

Send ansøgningen til dbf@bridge.dk. Når beslutningen af truffet, vil I blive kontaktet af Danmarks Bridgeforbund. 

Danmarks Bridgeforbund har udarbejdet standardvægter, I kan bruge eller tage udgangspunkt i. Se standardvedtægterne her.

 

K-medlemsordningen

K-medlemskab giver nye medlemmer i jeres klub mulighed for at være medlem det første år til reduceret pris. 

Formålet med K-medlemsordningen er at udbygge undervisning på klubplan og sikre en fortsat tilgang af medlemmer. Ordningen kan anvendes på følgende måder:

 • Ved undervisning i samarbejde med en klub, hvor klubben er medlem af DBf. Kursisten optages som medlem på lige fod med klubbens øvrige medlemmer. Det er dog op til den enkelte klub at bestemme, om K-medlemskabet skal indebære en begrænsning i stemmeret vedrørende aktiviteter, der ikke relaterer sig til undervisningen. 
 • Ved undervisning af unge i folkeskolen, gymnasier, ungdomsskoler, efterskoler o.lign. 

Betingelser og vilkår er som følger:

 • Til DBf betales et beløb pr. K-medlem, som er fastsat af repræsentantskbet, p.t. 100 kr. 
 • Samme person kan kun optages som K-medlem én gang og må ikke tidligere have været medlem.
 • K-medlemskabet kan kun gælde i et år - fra september til august eller fra januar til december.
 • K-medlemmer modtager en velkomstpakke fra DBf.
 • K-medlemmet modtager bladet Dansk Bridge.
 • Tilmelding af K-medlemmer er bindende.
 • Tilmelding af K-medlemmer sker via DBf's klubsystem.