Program damehold 2019-2020

 

Deltagere

1. division

2. division

 

Turneringsskema

1. division

2. division

 

Formalia og praktisk oplysninger

 


1. division

1. Leise Hemberg
Leise Hemberg, Dorte Cilleborg, Stense Farholt, Tina Ege, Kirsten Steen Møller, Susanne Buus Thomsen
2. Birte Eriksen
Birte Eriksen, Lene Rask Jepsen, Anna Mette Nielsen, Grete Voldsgaard
3. Gerda Silke Holm
Gerda Silke Holm, Lise Mernøe, Britta Munk Kristensen, Inge Glud, Birgitte Holm, Ebba Glud
4. Margrethe Rykov
Margrethe Rykov, Susan Just Olesen, Birgitte Rønn, Karen M. Enevoldsen
5. Helle Simon Elbro
Helle Simon Elbro, Pia Knak Jacobsen, Gurli Gøbel, Kirstine Lintrup Hermann
6. Kirsten Vesth-Hansen
Kirsten Vesth-Hansen, Kate Reiter, Charlotte Koch-Palmund, Amalie Palmund, Bettina Kalkerup, Ketty Jepsen
7. Eva Beildorff
Eva Beildorff, Eva Ricard, Mona Grethe Olesen, Pia Nielsen Jensen, Anne Lauritzen
8. Kirsten Dalgaard
Kirsten Dalgaard Sørensen, Lisbet Kjeldberg, Marianne Rasmussen, Bente Bo Christensen
9. Jytte Dahl
Jytte Dahl, Mette Koefoed, Anne Mette Staugaard, Bodil Schrøder, Christa Susanne Madsen, Karen Sørensen 
10. Tanja Christensen
Tanja Christensen, Mette Bertelsen, Helle Normann Gadeberg, Sys Vecht
 

2. division

1. Karen Hornbeck
Karen Hornbeck, Helle Velschow-Rasmussen, Lisbeth Smed, Ingrid Ledertoug
2. Karin Bech
Karin Bech, Hanne Münter, Lis Winther Funch, Franziska Rothenborg
3. Bodil Haag
Bodil Haag, Birthe Kinnunen, Bodil Würtz, Birthe Hansen
4. Birgitte Engelbrechtsen
Birgitte Engelbrechtsen, Merete Kjellerup, Gitte Spanggaard, Mette Veel Christensen
5. Hanne Guldager
Hanne Guldager, Dorte Jaquet, Lise Mikkelsen, Lissy Kristiansen
6. Egå Bridgeklub
Bente Dirksen, Gurli Bjørn Iversen, Grethe Døpping, Karin Short
7. Jane Nielsen
Jane Nielsen, Ruth Larsen, Lis Svendsen, Irene Borre
8. Ballerup Bridge Club
Anni Birgitte Møller, Lisbeth Hvolby, Sandy Sambleben, Lene Schmidt Müller, Astrid Tind
9. Senna Madsen
Senna Madsen, Lotte Glensvig, Vibeke Madsen, Aase Midholm
10. Anne Petersen
Anne Petersen, Vinni Bjerre, Anette Bodholt Mikkelsen, Krista Ruby
11. Hanne Christensen
Hanne Christensen, Anne Merete Hedegaard, Bente Christensen
12. Anne-Marie Frøhlich
Anne-Marie Frøhlich, Lisbeth Bentsen, Tine Thisted Binder, Anne-Katrine Thisted Binder
13. Vera Petersen
Vera Petersen, Helle W. Thrane, Rikke Kierulff Larsen, Tine Lind
14. Camilla Husted
Camilla Husted, Charlotte Monberg, Charlotte Yde, Ulla Korre Pedersen
15. Hanne Bendsen
Hanne Bendsen, Hanne Jakobsen, Annette Melander, Jo Hegnfelt

 

 

Turneringsskema - 1. division 

Alle mod alle - 9 sektioner a 40 spil
 

23. - 24. november 2019
Bord 1 - 2 i Vejle og bord 3 - 5 i Køge

 

Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
1
2 - 1 8 - 7 4 - 3 5 - 9 6 - 10
2
8 - 1 7 - 2 4 - 6 3 - 9 10 - 5
3
1 - 7 2 - 8 5 - 4 9 - 6 10 - 3
 
 
25. - 26. januar 2020
Bord 1 - 3 i Odense og bord 4 - 5 i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
4 1 - 3 5 - 2 6 - 8 9 - 4 10 - 7
5 6 - 1 3 - 2 8 - 5 4 - 10 7 - 9
6 1 - 5 2 - 6 8 - 3 7 - 4 10 - 9
 

Ny dato: 29. - 30. august 2020
Alle borde i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
7 3 - 5 7 - 6   4 - 1 9 - 2 8 - 10
8 6 - 3 5 - 7 4 - 8 1 - 9 2 - 10
9 3 - 7 6 - 5 2 - 4 9 - 8 10 - 1

 

 

Turneringsskema - 2. division

Alle mod alle - 15 sektioner a 24 spil
 
23. - 24. november 2019
Bord 1 - 3 i Vejle og bord 4 - 7 i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7 Oversidder
1
5 - 4 11 - 6 3 - 2 12 - 7 13 - 8 14 - 9 15 - 10 1
2
4 - 6 5 - 2 3 - 11 7 - 13 8 - 14 9 - 15 12 - 1 10
3
2 - 4 6 - 3 5 - 11 14 - 7 15 - 8 1 - 13 10 - 12 9
4
4 - 3 11 - 2 6 - 5 7 - 15 14 - 1 12 - 9 13 - 10 8
5 11 - 4 3 - 5 2 - 6 1 - 15 8 - 12 9 - 13 10 - 14 7
 
 
25.-26. januar 2020
Bord 1 - 3 i Odense og bord 4 - 7 i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7 Oversidder
6 4 - 12 5 - 13 6 - 14 9 - 8 2 - 10 1 - 3 7 - 11 15
7 4 - 14 5 - 15 13 - 12 10 - 1 7 - 2 8 - 3 9 - 11 6
8 15 - 4 6 - 12 14 - 13 1 - 7 2 - 8 3 - 9 11 - 10 5
9 12 - 5 13 - 6 15 - 14 8 - 7 9 - 2 10 - 3 1 - 11 4
10 13 - 4 14 - 5 15 - 6 10 - 9 2 - 1 3 - 7 11 - 8 12
 

Ny dato: 29. - 30. august 2020
Alle borde i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7 Oversidder
11 7 - 4 5 - 9 6 - 1 8 - 10 2 - 12 14 - 3 13 - 15 11
12 4 - 8 10 - 5 7 - 6 1 - 9 13 - 2 3 - 15 12 - 11 14
13 9 - 4 1 - 5 6 - 8 10 - 7 2 - 14 15 - 12 11 - 13 3
14 4 - 10 5 - 7 9 - 6 8 - 1 15 - 2 12 - 3 14 - 11 13
15 4 - 1 8 - 5 6 - 10 7 - 9 12 - 14 3 - 13 11 - 15 2

 

 

Praktiske oplysninger

 

Tidsskema 1. division

Lørdag  1. kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 15.30                                                                                              
    2. halvleg kl. 15.45 - 18.15  
  2. kamp 1. halvleg kl. 19.05 - 21.35                                                               
Søndag   2. halvleg kl.  09.30 - 12.00  
  3. kamp 1. halvleg kl. 12.45 - 15.15                          
    2. halvleg kl. 15.30 - 18.00  


Tidsskema 2. division

Lørdag 1. kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 14.30            
    2. halvleg kl. 14.40 - 16.10                 
  2. kamp 1. halvleg kl. 16.20 - 17.50            
    2. halvleg kl. 18.35 - 20.05            
  3. kamp 1. halvleg kl. 20.15 - 21-45            
Søndag   2. halvleg kl.  09.30 - 11.00            
  4. kamp 1. halvleg kl. 11.10 - 12.40            
    2. halvleg kl. 13.25 - 14.55            
  5. kamp 1. halvleg kl. 15.05 - 16.35            
    2. halvleg kl. 16.45 - 18.15            

 

Overnatningsgodtgørelse

Der ydes ikke overnatningsgodtgørelse.

 

Rejserefusion

Reglerne for rejserefusion kan ses her.

 

Resultatrettelser

Proceduren for rettelse af resultater ligger her

 

Op- og nedrykning

1. division:
De to dårligst placerede hold rykker ned i 2. division.

2. division:
De to bedst placerede hold rykker op i 1. division.

 

Mesterpoint

1. division:

  • For vunden kamp modtager vinderholdet 5 guldpoint
  • Ved uafgjort kamp modtager begge hold 2½ guldpoint
  • Desuden gives bonus for den endelige placering (pr. spiller): Nr. 1: 7 guldpoint, nr. 2: 5 guldpoint, nr. 3: 3 guldpoint

2. division:

  • For vunden kamp modtager vinderholdet 1,8 guldpoint
  • Ved uafgjort kamp modtager begge hold 0,9 guldpoint
  • Desuden gives bonus for den endelige placering (pr. spiller): Nr.1: 2 guldpoint, nr. 2: 1 guldpoint

 

Spillesteder

Vejle

Storeslemmen
Skovgade 15 A
7100 Vejle
Telefon: 75 83 71 07

Odense 

Bridgehuset
Bogensevej 27
5270 Odense N
Telefon: 66 18 31 33

Køge

Østsjællands Bridgecenter
Tigervej 12-14
4600 Køge
Telefon: 56 65 80 54