Program damehold 2020-21

 

Damedivisionen blev i sæsonen 2020-21 aflyst grundet corona - læs mere her

 

Deltagere

1. division

2. division

 

Turneringsskema

1. division

2. division

 

Formalia og praktisk oplysninger

 


1. division

1. Leise Hemberg
Leise Hemberg, Anita Buus Thomsen, Tina Ege, Stense Farholt, Dorte Cilleborg, Nell Rindahl 

2. Helle Simon Elbro
Helle Simon Elbro, Gurli Gøbel, Pia Knak Jacobsen, Kirstine Lintrup Hermann

3. Kirsten Vesth-Hansen
Kirsten Vesth-Hansen, Kate Reiter, Amalie Palmund, Charlotte Koch-Palmund, Bettina Kalkerup, Ketty Jepsen

4. Margrethe Rykov
Margrethe Rykov, Susan Just Olesen, Birgitte Rønn, Karen M. Enevoldsen

5. Pia Nielsen Jensen
Pia Nielsen Jensen, Eva Beildorff, Leah Thrane, Clara Brun Pedersen

6. Birte Eriksen
Birte Eriksen, Lene Rask Jepsen, Anna Mette Nielsen, Grete Voldsgaard

7. Gerda Silke Holm
Gerda Silke Holm, Ebba Glud, Lise Mernøe, Sara Zollfrank Sparre, Birgitte Holm, Mona Grethe Olesen

8. Kirsten Dalgaard
Kirsten Dalgaard, Marianne Rasmussen, Bente Bo Christensen, Lisbet Kjeldbjerg

9. Anne-Marie Frøhlich
Anne-Marie Frøhlich, Lisbeth Bentsen, Hanne Sørensen, Hanne Jensen, Anne-Katrine Thisted Binder, Tine Thisted Binder

10. Vera Petersen
Vera Petersen, Tine Lind, Helle W. Thrane, Jette Nyvang Jørgensen 

 
 

2. division

1. Tanja Christensen
Tanja Christensen, Linda Thelin, Sys Vecht, Helle Normann Gadeberg

2. Karin Bech
Karin Bech, Hanne Münter, Franziska Rothenberg, Lis Winther Funch

3. Bodil Haag
Bodil Haag, Bodil Würtz, Birthe Kinnunen, Birthe Hansen

4. Birgitte Engelbrechtsen
Birgitte Engelbrechtsen, Anita Skøtt, Gitte Spanggaard, Merete Kjellerup

5. Camilla Husted
Camilla Husted, Charlotte Monberg, Charlotte Yde, Ulle Korre Pedersen 

6. Karen Hornbeck
Karen Hornbeck, Helle Velschow-Rasmussen, Ingrid Ledertoug, Lisbeth Smed

7. Egå Bridgeklub
Bente Dirksen, Grethe Døpping, Gurli Bjørn Iversen, Karin Short

8. Anne Petersen
Anne Petersen, Hanne Nielsen, Ruth Larsen, Vinni Bjerre

9. Senna Madsen
Senna Madsen, Lotte Glensvig, Vibeke Madsen, Aase Midholm

10. Susanne Gydesen
Susanne Gydesen, Anette Carlsen, Kirsten Simonsen, Winni Simonsen

11. Lotte Nerem
Lotte Nerem, Lotte Bomgaard, Camilla Nørskov Flensted-Jensen, Annie Storm

12. Jo Hegnelt
Jo Hegnelt, Annette Melander, Dagmar Goth, Karen Lybye

13. Charlotte Engvold
Charlotte Engvold, Astrid Tind, Elin Bosbeck, Inger Lantz Nielsen, Lisbeth Solgaard Hansen, Maibritt Verner Olsen

14. Helle Barett Ryø
Helle Barett Ryø, Dorthe Høg Geday, Lise-Lotte Callesøe York, Lone Hougaard, Mette Simonsen, Jeanette Slot 

 

 

 

Turneringsskema - 1. division 

Alle mod alle - 9 sektioner a 40 spil
 

21. - 22. november 2020
Bord 1 - 2 i Aarhus og bord  3 - 5 i Køge

Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
1
6 - 1 4 - 8 5 - 7 3 - 9 2 - 10
2
8 - 1 4 - 6 10 - 7 3 - 5 9 - 2
3
4 - 1 6 - 8 7 - 9 10 - 3 5 - 2
 
 
23. - 24. januar 2021
Bord 1 - 3 i Odense og bord 4 - 5 i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
4 1 - 5 9 - 6 8 - 10 3 - 7 2 - 4
5 10 - 1 6 - 5 9 - 8 7 - 2 4 - 3
6 1 - 9 6 - 10 8 - 5 7 - 4 3 - 2
 

13. - 14. marts 2021
Alle borde i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
7 5 - 9 4 - 10 1 - 7 3 - 6 2 - 8
8 10 - 5 9 - 4 8 - 7 1 - 3 2 - 6
9 5 - 4 10 - 9 7 - 6 8 - 3 2 - 1

 

 

Turneringsskema - 2. division

Alle mod alle - 13 sektioner a 24 spil
 
21. - 22. november 2020
Bord i 1 - 4 Aarhus og bord 5 - 7 i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7
1
12 - 14 7 - 6 10 - 1 4 - 8 3 - 9 5 - 13 11 - 2
2
6 - 14 1 - 7 8 - 10 4 - 12 5 - 2 9 - 13 3 - 11
3
14 - 1 8 - 7 10 - 12 4 - 6 3 - 13 9 - 2 5 - 11
4
8 - 14 12 - 7 6 - 10 4 - 1 5 - 9 3 - 2 11 - 13
 
 
23. - 24. januar 2021
Bord 1 - 3 i Odense og bord 4 - 7 i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7
5 7 - 9 4 - 10 14 - 11 2 - 12 6 - 3 1 - 5 13 - 8
6 10 - 14 9 - 4 7 - 11 2 - 6 1 - 3 8 - 5 13 - 12
7 7 - 4 14 - 9  11 - 10 2 - 1 8 - 3 12 - 5 13 - 6
8 10 - 9 14 - 7 11 - 4 2 - 8 12 - 3 6 - 5 1 - 13
9 4 - 14 10 - 7 9 - 11 13 - 2 3 - 5 8 - 12 6 - 1
 

13. - 14. marts 2021
Alle borde i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6
Bord 7
10 2 - 14 3 - 7 10 - 5 13 - 4 9 - 6 8 - 1 12 - 11
11 14 - 3 5 - 7 13 - 10 2 - 4 12 - 1 9 - 8 11 - 6
12 14 - 5 7 - 13 2 - 10 4 - 3 6 - 8 12 - 9 1 - 11
13 14 - 13 7 - 2 10 - 3 5 - 4 1 - 9 6 - 12 11 - 8

 

 

Praktiske oplysninger

 

Tidsskema 1. division

Lørdag  1. kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 15.30                                                                                              
    2. halvleg kl. 15.45 - 18.15  
  2. kamp 1. halvleg kl. 19.05 - 21.35                                                               
Søndag   2. halvleg kl. 09.30 - 12.00  
  3. kamp 1. halvleg kl. 12.45 - 15.15                          
    2. halvleg kl. 15.30 - 18.00  


Tidsskema 2. division

Weekenderne 21. - 22. november 2020 og 13. - 14. marts 2021 (1. og 3. weekend)

Lørdag  1. kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 14.30                                                                                              
    2. halvleg kl. 14.40 - 16.10  
  2. kamp 1. halvleg kl. 16.20 - 17.50                                                               
    2. halvleg kl. 18.35 - 20.05  
Søndag 3. kamp 1. halvleg kl. 09.30 - 11.00                          
    2. halvleg kl. 11.10 - 12.40  
  4. kamp 1. halvleg kl. 13.25 - 14.55  
    2. halvleg kl. 15.05 - 16.35  

 

Weekenden 23. - 24. januar 2021 (2. weekend)

Lørdag 1. kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 14.30                                                                                               
    2. halvleg kl. 14.40 - 16.10  
  2. kamp 1. halvleg kl. 16.20 - 17.50  
    2. halvleg kl. 18.35 - 20.05  
  3. kamp 1. halvleg kl. 20.15 - 21.45  
Søndag   2. halvleg kl. 09.30 - 11.00  
  4. kamp 1. halvleg kl. 11.10 - 12.40  
    2. halvleg kl. 13.25 - 14.55  
  5. kamp 1. halvleg kl. 15.05 - 16.35  
    2. halvleg kl. 16.45 - 18.15  

 

Overnatningsgodtgørelse

Der ydes ikke overnatningsgodtgørelse.

 

Rejserefusion

Reglerne for rejserefusion kan ses her.

 

Resultatrettelser

Proceduren for rettelse af resultater ligger her

 

Op- og nedrykning

1. division:
De to dårligst placerede hold rykker ned i 2. division.

2. division:
De to bedst placerede hold rykker op i 1. division.

 

Mesterpoint

1. division:

  • For vunden kamp modtager vinderholdet 5 guldpoint
  • Ved uafgjort kamp modtager begge hold 2½ guldpoint
  • Desuden gives bonus for den endelige placering (pr. spiller): Nr. 1: 7 guldpoint, nr. 2: 5 guldpoint, nr. 3: 3 guldpoint

2. division:

  • For vunden kamp modtager vinderholdet 1,8 guldpoint
  • Ved uafgjort kamp modtager begge hold 0,9 guldpoint
  • Desuden gives bonus for den endelige placering (pr. spiller): Nr.1: 2 guldpoint, nr. 2: 1 guldpoint

 

Spillesteder

Aarhus

Bridgeklubben Bellevue
Vestre Strandallé 170
8240 Risskov
T: 2256 9941

Odense 

Bridgehuset
Bogensevej 27
5270 Odense N
T: 6618 3133

Køge

Østsjællands Bridgecenter
Tigervej 12-14
4600 Køge
T: 5665 8054