Program damehold 2021-22

 

 

Deltagere

1. division

2. division

 

Turneringsskema

1. division

2. division

 

Formalia og praktisk oplysninger

 


1. division

1. Leise Hemberg
Leise Hemberg, Nell Rindahl, Stense Farholt, Tina Ege, Dorte Cilleborg Bilde, Anita Buus Thomsen
2. Helle Simon Elbro
Helle Simon Elbro, Pia Knak Jacobsen, Gurli Gøbel, Kirstine Lintrup Hermann
3. Kirsten Vesth-Hansen
Kirsten Vesth-Hansen, Kate Reiter, Charlotte Koch-Palmund, Amalie Palmund, Bettina Kalkerup, Ketty Jepsen
4. Margrethe Rykov
Margrethe Rykov, Susan Just Olesen, Birgitte Rønn, Karen M. Enevoldsen
5. Clara Brun Pedersen
Clara Brun Pedersen, Leah Thrane, Julie Sigsgaard, Ella Rosthøj, Eva Beildorff, Anne Lauritzen
6. Birte Eriksen
Birte Eriksen, Lene Rask Jepsen, Anna Mette Nielsen, Grete Voldsgaard
7. Gerda Silke Holm
Gerda Silke Holm, Mona Grethe Olesen, Lise Mernøe, Sara Zollfrank Sparre, Ebba Glud, Birgitte Holm
8. Bridgeklubben Bellevue
Kirsten Dalgaard Sørensen, Lisbet Kjeldberg, Lise Mikkelsen, Bente Bo Christensen
9. Anne-Marie Frøhlich
Anne-Marie Frøhlich, Karin Bech, Pia Nielsen Jensen, Lisbeth Bentsen, Tine Thisted Binder, Karin Risom
10. Birgitte Engelbrechtsen
Birgitte Engelbrechtsen, Merete Kjellerup, Gitte Spanggaard, Anita S. Skøtt

 

2. division

1. Tanja Christensen
Tanja Christensen, Linda Thelin, Lotte Bomgaard, Lotte Nerem
2. Jette Nyvang Jørgensen
Jette Nyvang Jørgensen, Vera Petersen, Annette Nordstrøm Hansen, Vibeke Skat-Rørdam
3. Camilla Husted
Camilla Husted, Charlotte Monberg, Charlotte Yde, Ulla Korre Pedersen
4. Karen Hornbeck
Karen Hornbeck, Helle Velschow-Rasmussen, Lisbeth Smed, Ingrid Ledertoug
5. Egå Bridgeklub
Bente Dirksen, Gurli Bjørn Iversen, Grethe Døpping, Karin Short
6. Anne Petersen
Anne Petersen, Vinni Bjerre, Ruth Larsen, Hanne Nielsen
7. Senna Madsen
Senna Madsen, Lotte Glensvig, Grethe Larsen, Aase Midholm
8. Susanne Gydesen
Susanne Gydesen, Inga Dalgaard, Kirstine Purup, Anette Carlsen
9. Sys Vecht
Sys Vecht, Helle Normann Gadeberg, Anne Rose Petersen, Cecilie Ørum Petersen

 

 

 

Turneringsskema - 1. division 

Alle mod alle - 9 sektioner a 40 spil
 

27. - 28. november 2021
Bord 1 - 2 i Aarhus og bord  3 - 5 i Køge

Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
1
10 - 1 6 - 8 5 - 2 3 - 9 7 - 4
2
8 - 1 6 - 10 2 - 4 3 - 5 7 - 9
3
6 - 1 8 - 10 9 - 2 4 - 3 5 - 7
 
 
29. - 30. januar 2022
Bord 1 - 3 i Odense og bord 4 - 5 i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
4 1 - 5 10 - 9 4 - 8 3 - 2 7 - 6
5 4 - 1 10 - 5 9 - 8 7 - 2 6 - 3
6 1 - 9 4 - 10 8 - 5 2 - 6 3 - 7
 

19. - 20. marts 2022
Alle borde i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
7 6 - 5 9 - 4 2 - 10 8 - 3 1 - 7
8 5 - 4 9 - 6 2 - 8 1 - 3 10 - 7
9 5 - 9 4 - 6 2 - 1 10 - 3 8 - 7

 

 

Turneringsskema - 2. division

Alle mod alle - 9 sektioner a 40 spil (en oversidder)
 

27. - 28. november 2021
Bord 1 i Aarhus og bord  2 - 4 i Køge

Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Oversidder
1
5 - 4 2 - 6 3 - 9 1 - 7 8
2
4 - 8 7 - 6 9 - 2 1 - 3 5
3
8 - 5 7 - 9 6 - 3 2 - 1 4
 
 
29. - 30. januar 2022
Bord 1 - 2 i Odense og bord 3 - 4 i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Oversiddder
4 8 - 1 5 - 9 7 - 2 4 - 3 6
5 6 - 5 9 - 8 3 - 7 2 - 4 1
6 1 - 5 6 - 8 7 - 4 3 - 2 9


19. - 20. marts 2022
Alle borde i Køge

 
Sektion
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Oversidder
7 9 - 6 5 - 2 8 - 3 4 - 1 7
8 9 - 4 8 - 7 3 - 5 6 - 1 2
9 4 - 6 5 - 7 2 - 8 1 - 9 3

 

 

Praktiske oplysninger

 

Tidsskema 1. og 2. division

Lørdag  1. kamp 1. halvleg kl. 13.00 - 15.30                                                                                              
    2. halvleg kl. 15.45 - 18.15  
  2. kamp 1. halvleg kl. 19.15 - 21.45                                                               
Søndag   2. halvleg kl. 09.30 - 12.00  
  3. kamp 1. halvleg kl. 12.45 - 15.15                          
    2. halvleg kl. 15.30 - 18.00  


 

Overnatningsgodtgørelse

Der ydes ikke overnatningsgodtgørelse.

 

Rejserefusion

Reglerne for rejserefusion kan ses her.

 

Resultatrettelser

Proceduren for rettelse af resultater ligger her

 

Op- og nedrykning

1. division:
De to dårligst placerede hold rykker ned i 2. division.

2. division:
De to bedst placerede hold rykker op i 1. division.

 

Mesterpoint

1. division:

  • For vunden kamp modtager vinderholdet 5 guldpoint til deling blandt spillerne.
  • Ved uafgjort kamp modtager begge hold 2,5 guldpoint til deling blandt spillerne.
  • Desuden gives bonus for den endelige placering (pr. spiller): Nr. 1: 7 guldpoint, nr. 2: 5 guldpoint, nr. 3: 3 guldpoint.

2. division:

  • For vunden kamp modtager vinderholdet 3 guldpoint til deling blandt spillerne.
  • Ved uafgjort kamp modtager begge hold 1,5 guldpoint til deling blandt spillerne.
  • Desuden gives bonus for den endelige placering (pr. spiller): Nr.1: 2 guldpoint, nr. 2: 1 guldpoint.

 

Spillesteder

Aarhus

Bridgeklubben Bellevue
Vestre Strandallé 170
8240 Risskov
Telefon: 6114 1239

Odense 

Bridgehuset
Bogensevej 27
5270 Odense N
Telefon: 6618 3133

Køge

Østsjællands Bridgecenter
Tigervej 12-14
4600 Køge
Telefon: 5665 8054