Til arrangørerne af den landsdækkende handicapturnering

 

Den landsdækkende handicapturnering er en simultanturnering ligesom Klubsølv og kvalifikationen til DM for begyndere. Det vil sige, at de samme kortfordelinger spilles over hele landet på samme tid. Således kan de deltagende par ikke blot sammenligne sig med par, de møder lokalt, men med alle par, der spiller med i turneringen i hele landet. Turneringen spilles søndag den 27. februar 2022.

Præmisserne for den landsdækkende handicapturnering er, at der:

  • spilles i styrkeopdelte rækker – gerne så mange som muligt.
  • spilles de samme kortfordelinger i hele landet.
  • spilles minimum 24 spil, som sammenlignes på landsplan. Der må gerne spilles mere end 24 spil lokalt, men kun 24 spil tæller med på landsplan. Alle spil tæller med i de lokale heats.
  • spilles om sølvpoint til de bedste i de lokale heats.
  • spilles om guldpoint til de bedste på landsplan.
  • gives lokale præmier i alle rækker til de par med de største handicapforbedringer. Hvis rækkerne har fem eller færre borde, er der præmie til de to bedste par. Hvis rækkerne har seks eller flere borde, er der præmie til de tre bedste par. Præmierne bestemmes af den lokale arrangør. 
  • gives præmier fra DBf til de fem bedste par på landsplan.

Prisen pr. par ligger fast på 200 kr. Forplejning skal være inkluderet i prisen. Den lokale arrangør bestemmer selv forplejningen. 

Af indskuddet på 200 kr. går 20 kr. til DBf. Hele DBf's andel går til præmier på landsplan.

Vi har udarbejdet en instruks, som forklarer, hvordan turneringen oprettes. Instruksen kan læses her. Vi vil gerne understrege vigtigheden i, at man som arrangør læser instruksen grundigt igennem, inden turneringen oprettes.

Turneringen kan med fordel oprettes i distriktets nummer, så der ikke betales bordafgift. 

 

Spørgsmål til turneringen kan stilles til sekretariatet på tlf. 4847 5213 eller på dbf@bridge.dk